Kopiowanie i wklejanie formuły do innej komórki lub innego arkusza w programie Excel 2016 dla komputerów Mac

Podczas kopiowania formuły do innej lokalizacji będzie można wybrać opcje wklejania specyficzne dla formuły w komórkach docelowych. Oto, jak możesz skopiować i wkleić formułę:

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, którą chcesz skopiować.

 2. Naciśnij klawisze POLECENIE + C.

 3. Kliknij komórkę, w której chcesz wkleić formułę.

  Jeśli ta komórka znajduje się w innym arkuszu, przejdź do odpowiedniego arkusza i kliknij wybraną komórkę.

 4. Aby szybko wkleić formułę wraz z formatowaniem, naciśnij klawisze POLECENIE + V. Możesz również kliknąć strzałkę obok przycisku Wklej:

  Strzałka obok przycisku Wklej

 5. Po kliknięciu strzałki jest wyświetlana lista opcji. Oto najczęściej używane opcje:

  • Formuły — powoduje wklejenie tylko formuły, bez formatowania oryginalnej komórki.

  • Formatowanie formuł i liczb — powoduje wklejenie tylko formuły i formatowania liczb (na przykład formatu procentowego lub formatu waluty).

  • Zachowaj formatowanie źródłowe — powoduje wklejenie formuły, formatowania liczb, czcionki, rozmiaru czcionki, obramowania i cieniowania oryginalnej komórki.

  • Wklej wartości — powoduje pominięcie formuły i wklejenie tylko wyniku.

  Oto inne dostępne opcje, które mogą być przydatne:

  • Bez obramowania — powoduje wklejenie formuły, formatowania liczb, czcionki, rozmiaru czcionki i cieniowania oryginalnej komórki, ale bez jej obramowania.

  • Zachowaj szerokości kolumn źródłowych — powoduje wklejenie formuły, formatowania liczb, czcionki, rozmiaru czcionki, cieniowania, obramowania oraz szerokości oryginalnej komórki.

  • Transpozycja — opcja używana przy kopiowaniu więcej niż jednej komórki. W przypadku kopiowania komórek znajdujących się obok siebie w wierszu użycie tej opcji spowoduje wklejenie ich w kolumnie. Jeśli komórki znajdują się w kolumnie, zostaną wklejone obok siebie w wierszu. Ta opcja powoduje wklejenie formuły, formatowania liczb, czcionki, rozmiaru czcionki, cieniowania i obramowania.

Sprawdzanie i naprawianie odwołań do komórek w nowej lokalizacji

Po skopiowaniu formuły do nowej lokalizacji należy sprawdzić, czy jej odwołania do komórek są prawidłowe. Odwołania do komórek mogły zostać zmienione w zależności od użytego typu odwołania względnego lub bezwzględnego.

Formuła kopiowana z komórki A1 do dwóch komórek u dołu i z prawej strony

Jeśli na przykład skopiujesz formułę dwie komórki poniżej i na prawo od komórki A1, zastosowane odwołania do komórek zostaną zaktualizowane w następujący sposób:

Odwołanie:

Zmiana na:

$A$1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

$A$1

A$1 (względne odwołanie do kolumny i bezwzględne odwołanie do wiersza)

C$1

$A1 (bezwzględne odwołanie do kolumny i względne odwołanie do wiersza)

$A3

A1 (względne odwołanie do kolumny i względne odwołanie do wiersza)

C3

Jeśli odwołania do komórek w formule nie dają pożądanego wyniku, spróbuj zmienić typ odwołania.

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę.

 2. Na pasku formuły zaznacz odwołanie, które chcesz zmienić: Formula bar

 3. Naciskaj klawisz F4, aby przełączać się między kombinacjami odwołania względnego i bezwzględnego, i wybierz odpowiednią opcję.

Przenoszenie formuły do innej lokalizacji

Inaczej niż w przypadku kopiowania formuły, podczas przenoszenia formuły do innej lokalizacji w tym samym lub innym arkuszu, odwołania do komórek w formule nie zmieniają się, niezależnie od tego, jaki typ odwołania został użyty.

 1. Zaznacz komórkę zawierającą formułę, którą chcesz przenieść.

 2. Naciśnij klawisze POLECENIE + X.

 3. Kliknij komórkę, w której chcesz wkleić formułę.

  Jeśli ta komórka znajduje się w innym arkuszu, przejdź do odpowiedniego arkusza i kliknij wybraną komórkę.

 4. Aby wkleić formułę wraz z formatowaniem, na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Wklej lub naciśnij klawisze POLECENIE + V.

  Aby wyświetlić inne opcje wklejania formuły, kliknij strzałkę poniżej przycisku Wklej. Dostępnych jest tu wiele opcji. Oto najczęściej używane:

  • Zachowaj formatowanie źródłowe — powoduje wklejenie formuły, formatowania liczb, czcionki, rozmiaru czcionki, obramowania i cieniowania oryginalnej komórki.

  • Formatowanie wartości i źródła — powoduje wklejenie tylko wartości i formatowania. Formuła jest pomijana.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×