Kopiowanie i przenoszenie rekordów oraz elementów dodatku Business Contact Manager do programu Outlook

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można skopiować lub przenieść konta i kontakt biznesowy rekordów i elementów historii komunikacji z Business Contact Manager dla programu Outlook folderów do folderów programu Outlook.

Uwaga : Część danych dodatku Business Contact Manager w rekordzie nie zostanie skopiowany w zależności od typu folderu, który skopiować lub przenieść element.

Kopiowanie rekordu klienta lub kontaktu biznesowego do folderu programu Outlook

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci lub Kontakty biznesowe.

 2. Kliknij pozycję klienta lub kontaktu biznesowego, który chcesz skopiować.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij rekord klienta lub kontaktu biznesowego do folderu Kontakty w okienku Lista folderów.

   Porada : Aby wyświetlić listę folderów, w menu Przejdź kliknij pozycję Lista folderów.

  • Kopiowanie klientem lub kontaktem biznesowym za pomocą książki adresowej.

   1. W menu Narzedzia kliknij polecenie Ksiazka adresowa.

   2. W obszarze Książki adresowej kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę książek adresowych.

   3. Kliknij pozycję klientów lub kontaktów biznesowych.

   4. Kliknij pozycję klienta lub kontaktu biznesowego, który chcesz skopiować.

   5. W oknie dialogowym Książka adresowa, w menu plik kliknij polecenie Dodaj do kontaktów.

  • Otwórz rekord, a następnie skopiuj go.

   1. Kliknij rekord klienta lub kontaktu biznesowego, ponownie, aby go otworzyć.

   2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż Przejście, a następnie kliknij polecenie Kopiuj do folderu.

   3. W oknie dialogowym Kopiuj element do kliknij folder kontaktów, a następnie kliknij przycisk OK.

    Uwaga : Kliknięcie jednego z wymienionych folderów, aby skopiować klienta lub kontaktu biznesowego do tego folderu. Utworzono nowy element, taki jak terminu, zadania lub wiadomości e-mail z rekordu klienta lub kontaktu biznesowego.

Przenoszenie rekordu klienta lub kontaktu biznesowego do folderu programu Outlook

 1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Klienci lub Kontakty biznesowe.

 2. Kliknij dwukrotnie klienta lub kontaktu biznesowego, aby go otworzyć.

 3. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż Przejście, a następnie kliknij Inny Folder.

 4. W elemencie przejście do okna dialogowego kliknij folder kontaktów, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Kliknięcie jednego z wymienionych folderów, aby przenieść klienta lub kontaktu biznesowego do tego folderu. Utworzono nowy element, taki jak terminu, zadania lub wiadomości e-mail z rekordu klienta lub kontaktu biznesowego.

Przenoszenie elementu historii komunikacji do folderu programu Outlook

 1. W menu Przejdź kliknij Listę folderów, aby wyświetlić ten to.

 2. Na Liście folderów w obszarze Business Contact Manager kliknij Historii komunikacji. Elementy historii komunikacji są wyświetlane na liście.

 3. Kliknij element, który chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go do folderu programu Outlook w okienku Lista folderów.

  Uwaga : Aby ułatwić wyszukiwanie elementów, można kliknąć nagłówek kolumny Temat w celu posortowania widoku alfabetycznie, lub kliknąć nagłówek kolumny Połączone z w celu posortowania widok według rekordów.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×