Kopiowanie formularza

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Chcesz skopiować formularz w aplikacji Microsoft Forms? Możesz to zrobić bardzo łatwo, zaledwie kilkoma kliknięciami.

  1. Aby skopiować wszystkie ankiety, test lub innego typu formularza, najpierw przejdź do witryny Microsoft Forms pod http://forms.microsoft.comi zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą szkole lub pracy poświadczeń.

  2. Znajdź formularz, który chcesz skopiować na liście formularzy, kliknij przycisk wielokropka (...) w prawym górnym rogu okna Podgląd formularza i kliknij polecenie Kopiuj.

    Klikanie przycisku Kopiuj w istniejącym formularzu

Podczas kopiowania formularza jest kopiowana tylko strukturę formularza. Nie istniejących danych odpowiedzi są przenoszone do nowego formularza. Microsoft Forms przedstawiono nowy formularz taką samą nazwę jak istniejący formularz i dołącza numer do niego. Jeśli chcesz, możesz zmienić to nowa nazwa formularza.

Nowy formularz utworzony przez skopiowanie istniejącego formularza

Chcesz zduplikować formularza lub test dla innych osób do edytowania?

Zobacz Udostępnianie formularza lub test jako szablon , aby dowiedzieć się, jak utworzyć specjalne łącze, które umożliwia innym użytkownikom zduplikowane test lub formularza w własnego profilu, gdzie będą mogli wprowadzić zmiany do niego.

Chcesz przekazać opinię dotyczącą programu Microsoft Forms?

Chcemy poznać Twoją opinię! W prawym górnym rogu okna aplikacji Microsoft Forms kliknij pozycję Więcej opcji (...) > Opinia. Możesz też odwiedzić witrynę UserVoice programu Microsoft Forms, aby podać sugestie i zagłosować na pomysły przesłane już przez inne osoby.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×