Kopiowanie formatowania przy użyciu Malarza formatów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Szybkie kopiowanie formatowania z jednego kryterium w dokumencie do innej za pomocą Malarza formatów. Wybierz element chcesz wyglądu, kliknij przycisk Malarz formatów, a następnie kliknij element, który chcesz zmienić wygląd. Przycisk Malarz formatów przejmuje całe formatowanie z Twojej najpierw, czy jest kształt, komórki, obramowanie obrazu lub fragment tekstu, a druga dotyczy. Kroki i opcje się nieco różnić w zależności od aplikacji, których używasz. Wybierz aplikację, aby dowiedzieć się więcej:

Uwaga : Funkcje Malarza formatów mogą być niedostępne lub ograniczone w aplikacjach Office Online. Aby uzyskać pełną funkcjonalność, edytuj dokument za pomocą wersji komputerowej (klasycznej) aplikacji.

 1. Zaznacz kształt, tekst, obraz lub komórkę arkusza z formatowaniem, które chcesz skopiować.

 2. Kliknij kartę Narzędzia główne i w grupie Schowek kliknij przycisk Malarz formatów.

  Przycisk Malarz formatów w programie Excel

 3. Gdy wskaźnik zmieni się w ikonę pędzla, kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć kształt, tekst lub komórkę arkusza do sformatowania, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  Przeciąganie kursora wzdłuż tekstu w celu zastosowania skopiowanego formatowania

  Aby skopiować formatowanie do jednej komórki, kilku komórek, zakresu lub zakresów komórek, przeciągnij wskaźnik myszy nad komórkami lub zakresami komórek, które chcesz sformatować.

Porady : 

 • Jeśli chcesz skopiować formatowanie do wielu obiektów, kliknij pozycję Malarz formatów dwukrotnie, nie jednokrotnie. Skopiowane formatowanie będzie stosowane do każdego klikniętego obiektu, dopóki nie naciśniesz klawisza Esc.

 • Aby szybko skopiować szerokość jednej kolumny lub wiersza do drugiej kolumny lub wiersza, zaznacz nagłówek pierwszej kolumny lub wiersza, kliknij przycisk Malarz formatów, a następnie kliknij nagłówek drugiej kolumny lub wiersza. Nie można skopiować szerokości kolumny lub wiersza, jeśli zawiera scalone komórki.

 1. W wiadomości e-mail zaznacz tekst, kształt lub obraz, którego formatowanie chcesz skopiować.

  Aby skopiować formatowanie tekstu, zaznacz część akapitu. Aby skopiować formatowanie tekstu i akapitu, zaznacz cały akapit wraz ze znacznikiem akapitu.

 2. Kliknij kartę Wiadomość i w grupie Schowek kliknij przycisk Malarz formatów.

  Przycisk Malarz formatów w nowej wiadomości w programie Outlook

 3. Gdy wskaźnik zmieni się w ikonę pędzla, kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć tekst, kształt lub obraz do sformatowania, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  Przeciąganie kursora wzdłuż tekstu w celu zastosowania skopiowanego formatowania

Porady : 

 • Malarz formatów jest dostępny również w przypadku terminów, spotkań i zadań. Znajdziesz go na karcie Formatowanie tekstuw grupieSchowek.

 • Jeśli chcesz skopiować formatowanie do wielu obiektów, kliknij pozycję Malarz formatów dwukrotnie, nie jednokrotnie. Skopiowane formatowanie będzie stosowane do każdego klikniętego obiektu, dopóki nie naciśniesz klawisza Esc.

 • Możesz skopiować i wkleić formatowanie przy użyciu klawiatury przy użyciu skrótów Ctrl + Shift + C, aby skopiować formatowanie i Ctrl + Shift + V, aby zastosować formatowanie.

 1. Zaznacz tekst, kształt lub obraz, którego formatowanie chcesz skopiować.

 2. Kliknij kartę Narzędzia główne i w grupie Schowek kliknij przycisk Malarz formatów.

  Przycisk Malarz formatów w programie PowerPoint

 3. Gdy wskaźnik zmieni się w ikonę pędzla, kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć tekst, kształt lub obraz do sformatowania, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  Przeciąganie kursora wzdłuż tekstu w celu zastosowania skopiowanego formatowania

Porady : 

 • Jeśli masz dodane animacji, aby szybko skopiować do innego obiektu lub slajdu za pomocą Malarza animacji w okienku animacje.

 • Malarz animacji

 • Jeśli chcesz skopiować formatowanie do wielu obiektów, kliknij pozycję Malarz formatów dwukrotnie, nie jednokrotnie. Skopiowane formatowanie będzie stosowane do każdego klikniętego obiektu, dopóki nie naciśniesz klawisza Esc.

 1. Zaznacz tekst, kształt lub obraz, którego formatowanie chcesz skopiować.

 2. Kliknij kartę Narzędzia główne i w grupie Schowek kliknij przycisk Malarz formatów.

  Przycisk Malarz formatów w programie Publisher

 3. Gdy wskaźnik zmieni się w ikonę pędzla, kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć tekst, kształt lub obraz do sformatowania, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  Przeciąganie kursora wzdłuż tekstu w celu zastosowania skopiowanego formatowania

Porada : Jeśli chcesz skopiować formatowanie do wielu obiektów, kliknij pozycję Malarz formatów dwukrotnie, nie jednokrotnie. Skopiowane formatowanie będzie stosowane do każdego klikniętego obiektu, dopóki nie naciśniesz klawisza Esc.

 1. Zaznacz tekst lub grafikę, których formatowanie chcesz skopiować.

  Aby skopiować formatowanie tekstu, zaznacz część akapitu. Aby skopiować formatowanie tekstu i akapitu, zaznacz cały akapit wraz ze znacznikiem akapitu.

 2. Kliknij kartę Narzędzia główne i w grupie Schowek kliknij przycisk Malarz formatów.

  Przycisk Malarz formatów na karcie Narzędzia główne w programie Word

 3. Gdy wskaźnik zmieni się w ikonę pędzla, kliknij i przeciągnij, aby zaznaczyć tekst lub grafikę do sformatowania, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  Przeciąganie kursora wzdłuż tekstu w celu zastosowania skopiowanego formatowania

Porady : 

 • Jeśli chcesz skopiować formatowanie do wielu obiektów, kliknij pozycję Malarz formatów dwukrotnie, nie jednokrotnie. Skopiowane formatowanie będzie stosowane do każdego klikniętego obiektu, dopóki nie naciśniesz klawisza Esc.

 • Możesz skopiować i wkleić formatowanie przy użyciu klawiatury przy użyciu skrótów Ctrl + Shift + C, aby skopiować formatowanie i Ctrl + Shift + V, aby zastosować formatowanie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×