Kopiowanie elementu do innego folderu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Tak, jak Segregator zawiera foldery, aby ułatwić organizowanie dokumentów, program Outlook udostępnia podobny sposób jak zapisywanie i organizowanie wiadomości e-mail. Kopiowanie wiadomości między folderami można wykonywać przy użyciu trzech metod.

 • Kopiowanie przy użyciu techniki przeciągania i upuszczania

 • Kopiowanie za pomocą kopiowania opcję folderu

 • Kopiowanie przy użyciu Schowka

Porada : Podczas kopiowania wiadomości, wiadomość jest przechowywana w folderze źródłowym i jego duplikat jest zapisywany w folderze docelowym.

Aby skopiować wiele wiadomości, wykonaj najpierw następujące czynności:

 • Aby zaznaczyć przylegające wiadomości, kliknij pierwszą wiadomość, a następnie przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift i kliknij ostatnią wiadomość. Zostaną zaznaczone wszystkie wiadomości na liście między pierwszą i ostatnią wiadomość, którą kliknięto.

 • Aby zaznaczyć nieprzylegające wiadomości, kliknij pierwszą wiadomość, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl i kliknij pozostałe elementy.

Kopiowanie przy użyciu techniki przeciągania i upuszczania

 1. Wybierz element, który chcesz przenieść.

 2. Przeciągnij do folderu docelowego, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  Uwaga : Jeśli folder, do którego chcesz skopiować wiadomość jest niewidoczny, ponieważ znajduje się w folderze zwinięte, umieść wskaźnik myszy wskaźnik myszy na ikonie zwinięty folder i podfoldery będą wyświetlane. Powtórz to stosownie do potrzeb, aż pojawi się odpowiedni folder.

Kopiowanie za pomocą kopiowania opcję folderu

 1. Wybierz element, który chcesz przenieść.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij polecenie Przenieś > Kopiuj do folderu.

 3. W oknie dialogowym Kopiowanie elementów kliknij folder, w którym chcesz umieścić kopię wiadomości zapisane, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Jeśli chcesz utworzyć nowy folder, w oknie dialogowym Kopiowanie elementów kliknij przycisk Nowy.

Kopiowanie przy użyciu Schowka

 1. Wybierz element, który chcesz przenieść.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Kopiuj.

  Ponadto za pomocą skrótu klawiaturowego: Aby skopiować element, kliknij pozycję klawisze Ctrl + C.

 3. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać kopię, a następnie kliknij klawisze Ctrl + V.

Kopiowanie przy użyciu techniki przeciągania i upuszczania

 1. Wybierz element, który chcesz przenieść.

 2. Przeciągnij do folderu docelowego, a następnie zwolnij przycisk myszy.

  Uwaga : Jeśli folder, do którego chcesz skopiować wiadomość jest niewidoczny, ponieważ znajduje się w folderze zwinięte, umieść wskaźnik myszy wskaźnik myszy na ikonie zwinięty folder i podfoldery będą wyświetlane. Powtórz to stosownie do potrzeb, aż pojawi się odpowiedni folder.

Kopiowanie za pomocą kopiowania opcję folderu

 1. Wybierz element, który chcesz przenieść.

 2. W menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj do folderu.

 3. W oknie dialogowym Kopiowanie elementów kliknij folder, w którym chcesz umieścić kopię wiadomości zapisane, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Jeśli chcesz utworzyć nowy folder, w oknie dialogowym Kopiowanie elementów kliknij przycisk Nowy.

Kopiowanie przy użyciu Schowka

 1. Wybierz element, który chcesz przenieść.

 2. W menu Edit (Edycja) kliknij polecenie Copy (Kopiuj).

  Ponadto za pomocą skrótu klawiaturowego: Aby skopiować element, kliknij pozycję klawisze Ctrl + C.

 3. Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać kopię, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Wklej.

  Ponadto za pomocą skrótu klawiaturowego: Aby wkleić element, kliknij klawisze Ctrl + V.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×