Kopiowanie elementów do narzędzia niestandardowego Formularze 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Elementy w widoku danych narzędzia niestandardowego Formularze 2007 można kopiować przy użyciu standardowych poleceń Kopiuj i Wklej. Taka metoda jest przydatna, gdy trzeba dodać wiele elementów zawierających podobne informacje. Można na przykład dodać jeden element, wypełnić wszystkie pola, użyć poleceń Kopiuj i Wklej, aby kilkakrotnie zduplikować element, a następnie otwierać i edytować pola w poszczególnych zduplikowanych elementach.

 1. Kliknij element, który chcesz skopiować.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Kopiuj.

 3. Przejdź do narzędzia niestandardowego, do którego chcesz wkleić element.

 4. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Wklej.

Należy pamiętać o następujących zasadach:

 • Elementy można kopiować tylko pojedynczo.

 • Elementy odpowiedzi NIE są kopiowane ze swoimi elementami nadrzędnymi.

 • Wklejony element odpowiedzi jest umieszczany jako element podrzędny obecnie zaznaczonego elementu.

 • Elementy można kopiować z jednego narzędzia niestandardowego do drugiego tylko wtedy, gdy źródłowe i docelowe narzędzia niestandardowe są zgodne. Narzędzie docelowe jest niezgodne, jeśli jest prawdziwy dowolny z następujących warunków:

  • Narzędzie docelowe, zgodnie z jego właściwościami, jest wcześniejszą wersją narzędzia. Nie można na przykład skopiować elementów z narzędzia w wersji 5.xxx do narzędzia w wersji 4.xxx.

  • Elementy kopiowane z narzędzia źródłowego pochodzą z szablonu formularza, którego nie ma w narzędziu docelowym. Nie można na przykład kopiować elementów z narzędzia Dyskusja do narzędzia Śledzenie problemów i na odwrót. W niektórych przypadkach narzędzia, które wydają się podobne, mogą zawierać elementy otrzymane z różnych szablonów formularzy.

  • Narzędzie docelowe zostało utworzone za pomocą innego projektanta narzędzi niestandardowych, na przykład narzędzia Formularze lub Formularze programu InfoPath. Informacje o podstawowym narzędziu niestandardowym można znaleźć na karcie Ogólne we właściwościach narzędzia.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×