Kopiowanie danych lub obrazów z programu Project do innego programu pakietu Office

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Istnieje możliwość skopiowania określonych danych z programu Microsoft Office Project w celu wprowadzenia zmian w innym programie, takim jak program Microsoft Office Excel. Można też skopiować obraz danych projektu w celu wyświetlenia go w programie Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Word lub Microsoft Office Visio.

Kopiowanie określonych danych projektu w celu wprowadzenia zmian w innym programie

Możesz skopiować dane dotyczące projektu i wkleić go w innym programie pakietu Office. W części arkusz widoku projektu kliknij polecenie komórki, które zawierają dane, które chcesz skopiować, a następnie kliknij Kopiuj komórkę Obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy. Otwórz dokument miejsce docelowe, w którym chcesz wkleić dane projektu, wybierz miejsce, w którym chcesz wstawić informacje, a następnie użyj polecenia Wklej programu docelowego.

Początek strony

Kopiowanie obrazu danych projektu w celu wyświetlenia w innym programie

Kreator kopiowania obrazów do pakietu Office umożliwia kopiowanie złożonych danych projektu do obrazu, którego można użyć w programie PowerPoint, Word lub Visio. Można wybrać poziom konspektu, skalę czasu, rozmiar i orientację obrazu, a także określić pola projektu, które zostaną skopiowane do obrazu.

  1. Na pasku narzędzi Analiza kliknij przycisk Kreator kopiowania obrazów do pakietu Office.

    Jeśli pasek narzędzi Analiza nie jest wyświetlany, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Analiza.

  2. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora kopiowania obrazów do pakietu Office.

Uwaga : 

  • Podczas kopiowania danych projektu za pomocą Kreatora kopiowania obrazów do pakietu Office dane są przechwytywane na obrazie. Nie można modyfikować tych danych w programach PowerPoint, Word ani Visio. Aby zmodyfikować dane, należy wprowadzić zmiany w programie Project, a następnie ponownie uruchomić Kreatora kopiowania obrazów do pakietu Office w celu zaktualizowania obrazu.

  • Można także przechwycić obraz każdego widoku w projekcie, klikając pozycję Kopiuj obraz Obraz przycisku na pasku narzędzi Standardowy. Dane są przechwytywane obrazu i skopiowany do Schowka. Użyj tej opcji, aby skopiować dane projektu jako obraz, który można wkleić w aplikacjach innych niż programu PowerPoint, Word lub Visio.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×