Konwertowanie tekstu na mowę w programie Excel

W programie Excel są dostępne polecenia do zamiany tekstu na mowę.

Uwagi:  Funkcje systemu Windows dotyczące zamiany tekstu na mowę mogą być dostępne w innych programach pakietu Office:

Co chcesz zrobić?

Korzystanie z poleceń zamiany tekstu na mowę w programie Excel

Odczytywanie na głos danych arkusza

Odczytywanie na głos grup komórek

Odczytywanie na głos po każdym wpisie do komórki

Korzystanie z poleceń zamiany tekstu na mowę w programie Excel

 1. Obok paska narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp.

  Polecenie Czytaj na pasku narzędzi Szybki dostęp programu Excel

 2. Kliknij pozycję Więcej poleceń.

 3. Na liście Wybierz polecenia z wybierz pozycję Wszystkie polecenia.

 4. Przewiń listę w dół i dla każdego polecenia zamiany tekstu na mowę, z którego chcesz korzystać, kliknij polecenie Czytaj komórki, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Aby użyć polecenia zamiany tekstu na mowę, kliknij je na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Uwaga:  W celu użycia poleceń zamiany tekstu na mowę w programie Excel 2007 i 2003 należy wskazać polecenie Mowa w menu Narzędzia, a następnie kliknąć pozycję Pokaż pasek narzędzi Tekst na mowę.

Początek strony

Odczytywanie na głos danych arkusza

Do wykonania tej procedury konieczne jest zainstalowanie głośników.

Odczytywanie na głos grup komórek

 1. Zaznacz grupę komórek do odczytania.

 2. Wybierz sposób odczytywania danych przez komputer, klikając przycisk Wierszami Obraz przycisku lub Kolumnami Obraz przycisku .

 3. Kliknij przycisk Czytaj komórki Obraz przycisku .

 4. Aby skorygować błąd, kliknij przycisk Zatrzymaj czytanie Obraz przycisku , a następnie użyj myszy i klawiatury do wprowadzenia niezbędnych zmian.

 5. Kliknij przycisk Czytaj komórki Obraz przycisku , aby kontynuować odczytywanie zaznaczenia.

Porada: Można zaznaczyć określony zakres komórek do odczytania przez komputer lub kliknąć przycisk Czytaj komórki Obraz przycisku bez zaznaczania jakichkolwiek komórek, aby program Excel automatycznie rozszerzył zaznaczenie na sąsiednie komórki z wartościami.

Odczytywanie na głos po każdym wpisie do komórki

 1. Kliknij pozycję Czytaj po naciśnięciu klawisza Enter Obraz przycisku .

 2. Wprowadź dane w komórce. Gdy zostanie naciśnięty klawisz Enter, komputer odczyta dane znajdujące się w komórce.

Uwaga: Jeśli pasek narzędzi Tekst na mowę zostanie ukryty, a funkcja Czytaj po naciśnięciu klawisza Enter Obraz przycisku nie zostanie wyłączona, komputer nadal będzie odczytywał każdy wpis wprowadzony do komórki. Aby wyłączyć tę funkcję, należy kliknąć przycisk Czytaj po naciśnięciu klawisza Enter Obraz przycisku .

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×