Konwertowanie prezentacji programu PowerPoint utworzonej we wcześniejszej wersji programu na prezentację w wersji programu PowerPoint 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Chociaż prezentacje utworzone w poprzednich wersjach programu PowerPoint można bez przeszkód przeglądać i edytować, przekonwertowanie ich na format pliku programu PowerPoint 2010 (pptx) może poprawić szybkość działania i poszerzyć zakres dostępnych funkcji. Pewne funkcje prezentacji, na przykład niektóre polecenia wstążki, mogą być wyłączone, ponieważ część lub cała zawartość prezentacji została utworzona w poprzednich wersjach programu PowerPoint, które nie obsługiwały tych funkcji.

Aby zapewnić dostęp do wszystkich funkcji programu PowerPoint 2010 w prezentacji, należy wykonać konwersję w następujący sposób:

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Na karcie Informacje kliknij polecenie Konwertuj.


Konwertowanie prezentacji do programu PowerPoint 2010

Uwagi : 

 • Polecenie Konwertuj pojawi się, jeśli będzie spełniony przynajmniej jeden z następujących warunków:

  • Prezentacja została utworzona lub zapisana w formacie pliku wcześniejszej wersji programu PowerPoint (ppt).

  • Prezentacja zawiera przynajmniej jeden diagram lub wykres utworzony w programie PowerPoint 2007 lub we wcześniejszej wersji programu. Ten warunek nie dotyczy grafik SmartArt.

  • Prezentacja zawiera obiekty multimedialne, takie jak klipy audio lub wideo, utworzone lub wstawione w programie PowerPoint 2007.

 • Jeśli polecenie Konwertuj nie pojawi się, oznacza to, że zawartość prezentacji jest aktualna w programie PowerPoint 2010.

 • Po konwersji pojawi się monit o zapisanie przekonwertowanej prezentacji. Oryginalna prezentacja nie zostanie usunięta. Jeśli oryginałem jest prezentacja programu PowerPoint 2007 (pptx) i nowej wersji zostaną nadane ta sama nazwa i rozszerzenie, poprzednia wersja zostanie zastąpiona.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×