Konwertowanie obrazów slajdu na grafikę SmartArt

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Oprócz konwertowania tekstu na slajdzie na grafikę SmartArt, można konwertować także obrazy na slajdzie na grafikę SmartArt, używając jednego z nowych układów grafiki SmartArt przystosowanych do obsługi fotografii. Grafika SmartArt przedstawia informacje w formie graficznej i można ją w pełni dostosować.

W tym artykule

Konwertowanie obrazów na grafikę SmartArt

Dodawanie tekstu do grafiki SmartArt

Dodawanie i usuwanie kształtów w grafice SmartArt

Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do grafiki SmartArt

Zmienianie kolejności obrazów w grafice SmartArt

Konwertowanie obrazów slajdu na grafikę SmartArt

 1. Zaznacz obrazy, które chcesz przekonwertować na grafikę SmartArt.

  Aby zaznaczyć wiele obrazów, kliknij pierwszy obraz, a następnie kliknij dodatkowe obrazy, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Formatowanie w grupie Style obrazu kliknij przycisk Układ obrazu.

  Obraz Wstążki programu PowerPoint

  Jeśli karta Formatowanie lub Narzędzia obrazów nie jest widoczna, upewnij się, że obrazy są zaznaczone. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazów w celu otwarcia karty Formatowanie.

 3. W galerii kliknij układ grafiki SmartArt, którego chcesz użyć.

  Galeria zawiera układy grafik SmartArt, które sprawdzają się najlepiej w przypadku obrazów.

  Po wybraniu układu dla grafiki SmartArt obrazy są automatycznie umieszczane w kształtach i rozmieszczane na podstawie wybranego układu. Następnie możesz dodać tekst do grafiki SmartArt i dostosować grafikę SmartArt, zmieniając kolory lub dodając styl grafiki SmartArt.

Uwaga : Jeśli prezentacja nie została jeszcze zamknięta i otwarta ponownie, można cofnąć konwertowanie na grafikę SmartArt przez kliknięcie przycisku Cofnij Obraz przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Początek strony

Dodawanie tekstu do grafiki SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. Wprowadź tekst, wykonując poniższe czynności:

  • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.

  • Skopiuj tekst z innej lokalizacji lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej tekst.

  • Kliknij blok w grafice SmartArt, a następnie wpisz tekst. Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji po dodaniu wszystkich wybranych bloków.

   Uwagi : 

   • Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne, kliknij formant.

    Formant okienka tekstu

   • Aby dodać tekst na dowolnej pozycji obok grafiki SmartArt lub na niej, na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij pozycję Pole tekstowe, aby wstawić pole tekstowe. Jeśli ma być wyświetlany tylko tekst z pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, kliknij polecenie Formatuj kształt lub Formatuj pole tekstowe, a następnie ustaw pole tekstowe tak, aby nie zawierało koloru tła ani obramowania.

Początek strony

Dodawanie lub usuwanie kształtów w grafice SmartArt

 1. Kliknij grafikę SmartArt, do której chcesz dodać kolejny kształt.

 2. Kliknij istniejący kształt zlokalizowany najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy kształt.

 3. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę pod przyciskiem Dodaj kształt.

  Lista rozwijana przycisku Dodaj kształt

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu otwarcia karty Projektowanie.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby wstawić kształt po zaznaczonym kształcie, kliknij polecenie Dodaj kształt po.

  • Aby wstawić kształt przed zaznaczonym kształtem, kliknij polecenie Dodaj kształt przed.

Uwaga : 

 • Aby dodać kształt z okienka tekstu, kliknij istniejący kształt, przenieś kursor w położenie przed tekstem lub po nim, w którym chcesz dodać kształt, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 • Aby usunąć kształt lub obraz z grafiki SmartArt, kliknij kształt lub obraz, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE. Aby usunąć całą grafikę SmartArt, kliknij jej obramowanie, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony

Zmienianie kolorów całej grafiki SmartArt

Kolory stosowane do kształtów w grafice SmartArt można zmieniać. Poszczególne kombinacje kolorów pochodzą z kolory motywu prezentacji.

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory.

  Zmienianie koloru grafiki SmartArt.

  Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu jej zaznaczenia i otwarcia karty Projektowanie.

 3. Kliknij odpowiednią odmianę kolorów.

  Uwaga : Aby ponownie pokolorować obrazy w grafice SmartArt zgodnie z wybraną odmianą koloru, u dołu galerii Zmienianie kolorów kliknij polecenie Ponownie pokoloruj obrazy w grafice SmartArt.

Początek strony

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do grafiki SmartArt

Styl grafiki SmartArt to połączenie różnych efektów, takich jak styl linii, skos czy efekt 3-W, które można stosować do kształtów grafiki SmartArt w celu uzyskania unikatowego i profesjonalnego wyglądu.

 1. Kliknij grafikę SmartArt.

 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

  Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk Więcej Obraz przycisku .

Porady   

 • Aby zmienić rozmiar całej grafiki SmartArt, kliknij jej obramowanie, a następnie przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru do środka lub na zewnątrz w celu uzyskania odpowiedniego rozmiaru tej grafiki.

 • Tekst już znajdujący się na slajdzie programu PowerPoint można przekonwertować na grafikę SmartArt.

 • Można animowanie grafiki SmartArt w celu wyróżnienia poszczególnych kształtów lub poziomów hierarchii.

Początek strony

Zmienianie kolejności obrazów w grafice SmartArt

 1. W okienku tekstu grafiki SmartArt kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, w którego przypadku chcesz zmienić kolejność.

  Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne, kliknij formant.

  Formant okienka tekstu

 2. Kliknij polecenie Przenieś w górę lub Przenieś w dół w menu skrótów.

  Uwagi : 

  • Jeśli zmienisz kolejność obrazu, który ma przypisany tekst, cały tekst przesunie się razem z obrazem, w tym także tekst znajdujący się na różnych poziomach (tj. tekst wcięty pod kolejnym wierszem tekstu).

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×