Konwertowanie godzin

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załóżmy, że trzeba przeliczyć na godziny pięć i pół dnia lub przeliczyć na dni 3,45 roku albo określić liczbę miesięcy między datą początkową a datą końcową. Wartości czasu można konwertować na kilka sposobów.

Co chcesz zrobić?

Konwertowanie jednostek czasu

Szczegóły funkcji

Konwertowanie czasu ze standardowego formatu czasu (godziny : minuty : sekundy) na liczbę dziesiętną

Szczegóły funkcji

Konwertowanie godzin z liczby dziesiętnej na standardowy format czasu (godziny : minuty : sekundy)

Szczegóły funkcji

Konwertowanie jednostek czasu

Do wykonania tego zadania należy użyć funkcji CONVERT.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

2,54

",2"

a.

Dane.

6

Formuła:

Opis (wynik)

=CONVERT(A2;"dzień";"godzina")

Konwertuje 6 dni na godziny (144)

=CONVERT(A2;"godzina";"minuta")

Konwertuje 6 godzin na minuty (360)

=CONVERT(A2;"rok";"dzień")

Konwertuje 6 lat na dni (2191,5)

Uwaga   W przypadku konwersji wykorzystujących rok jego długość jest przyjmowana jako 365,25 dnia.

Szczegóły funkcji

Konwertowanie

Początek strony

Konwertowanie czasu ze standardowego formatu czasu (godziny : minuty : sekundy) na liczbę dziesiętną

Do wykonania tego zadania należy użyć funkcji ZAOKR.DO.CAŁK.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

2,54

",2"

3

a.

Godzina:

10:35

12:15

Formuła:

Opis (wynik)

=(A2-ZAOKR.DO.CAŁK(A2))*24

Liczba godzin od 00:00 (10,583333)

=(A3-ZAOKR.DO.CAŁK(A3))*24

Liczba godzin, jakie upłynęły od północy (12,25)

Szczegóły funkcji

Int

Początek strony

Konwertowanie godzin z liczby dziesiętnej na standardowy format czasu (godziny : minuty : sekundy)

Do wykonania tego zadania należy użyć operatora dzielenia (/) i funkcji TEKST.

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

  Uwaga   Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

  Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 3. Naciśnij klawisze CTRL+C

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 5. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

2,54

",2"

3

a.

HOURS

10,5833

12,25

Formuła:

Opis (wynik)

=TEKST(A2/24, "g:mm")

Godzina liczona od północy (10:35)

=TEKST(A3/24, "g:mm")

Godziny od 00:00 (12:15)

Uwaga   Format czasu można także zastosować bez używania funkcji TEKST. Aby wyświetlić liczbę jako wartość czasu, kliknij strzałkę na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba, kliknij strzałkę obok pola Format liczby, kliknij pozycję Więcej formatów liczb, kliknij pozycję Niestandardowe na liście Kategoria, a następnie kliknij niestandardowy format w polu Typ. Jeśli jednak format określony za pomocą funkcji TEKST zostanie użyty jednocześnie z formatem liczbowym, funkcja TEKST ma pierwszeństwo.

Szczegóły funkcji

Tekst:

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język