Konwertowanie formularza programu InfoPath na stronę sieci Web

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z Microsoft Office SharePoint Server 2007 można łatwo tworzyć i publikować strony sieci Web bezpośrednio w przeglądarce sieci Web. Ponadto można utworzyć stron sieci Web bezpośrednio z istniejących formularzy zostanie Microsoft Office InfoPath 2007, który ułatwia publikowanie i udostępniać zawartość innym członkom zespołu, firmy lub każda osoba w sieci Web.

W tym artykule

Zalety konwertowania formularzy programu InfoPath na stronach sieci Web

Zagadnienia dotyczące konwertowania formularzy programu InfoPath na stronach sieci Web

Przekazywanie formularza programu InfoPath w bibliotece formularzy

Konwertowanie formularza programu InfoPath na stronę sieci Web

Aktualizowanie formularza programu InfoPath i strony sieci Web

Zalety konwertowania formularzy programu InfoPath na stronach sieci Web

Istnieje kilka zalet do konwertowania formularzy Office InfoPath 2007 stron sieci Web dla witryny:

 • Znanym środowisku tworzenia   Office InfoPath 2007 jest znany i wygodne środowisko do tworzenia formularzy. Nie masz dowiedzieć się, HTML lub za pomocą narzędzia do tworzenia strony sieci Web w Office SharePoint Server 2007. 

 • Szybsze tworzenie     Możesz wyłączyć ważne Office InfoPath 2007 formularzy bezpośrednio do strony sieci Web bez konieczności specjalnie format używać ich jako osobne stron sieci Web w sieci Web.

 • Powierzając jej ich konserwację pojedyncze zawartości     Za pomocą jednej formularza do wielokrotnego użycia, zamiast jednej wersji dla zespołu w Office InfoPath 2007 i inną wersję firmy w formacie HTML. W tym miejscu są połączone dwóch.

 • Wyniki formularza Udostępnij innym osobom     Po przekonwertowaniu formularza Office InfoPath 2007 do strony sieci Web, wyniki tych formularzy można łatwo wyświetlać przez innych użytkowników, którzy mogą nie mieć Office InfoPath 2007 zainstalowali lub korzystających z połączenia sieciowego ograniczona, która nie obsługuje otwierania lub pobieranie formularzy w przeglądarce sieci Web.

 • Przechowywanie danych w formacie archiwizacji     Po przekonwertowaniu formularza Office InfoPath 2007 do strony sieci Web możesz wygenerować danych formularza, którego jest stała i nie będzie można modyfikować w formularzu. Może to być idealne rozwiązanie w przypadku archiwizowania danych firmy.

 • Lepszego wyświetlania danych formularza     Jeśli masz istniejące formularze wyświetlane dużych ilości danych na wielu stronach Office InfoPath 2007 te informacje mogą być lepiej dopasowane do wyświetlania na stronie sieci Web.

Początek strony

Zagadnienia dotyczące konwertowania formularzy programu InfoPath na stronach sieci Web

Podczas konwertowania formularzy Office InfoPath 2007 na stronach sieci Web, należy pamiętać o następujących czynności:

 • Funkcja konwersji dokumentów obsługuje tylko formularze utworzone w Office InfoPath 2007. Dla istniejących formularzy zostanie utworzone we wcześniejszych wersjach programu InfoPath może być konieczne uaktualnienie ich do formatu Office InfoPath 2007, aby korzystać z najnowszych funkcji. Znajdź łącza do dodatkowych informacji na temat uaktualniania Office InfoPath 2007 formularzy i szablonów formularzy w sekcji Zobacz też.

 • Strona sieci Web jest generowana na podstawie formularza jest tylko do odczytu wersja treści formularza. Można edytować strony sieci Web generowane z formularza (zobacz sekcję później, Aktualizowanie formularza programu InfoPath i strony sieci Web), ale to nie należy mylić z formularzem oparte na sieci Web możliwe dzięki InfoPath Forms Services, w którym składa się nowe dane formularza za pomocą strony sieci Web.

 • Wszystkie formanty, które są używane do wypełniania formularza (na przykład, przechodząc do lokalizacji pliku lub otwarcie okna kalendarza) może być wyświetlana niepoprawnie na stronie sieci Web. To, ponieważ te kontrolki są używane do przesyłania zawartości w Office InfoPath 2007, i jak wspomniano wcześniej, przekonwertowane strony sieci Web jest po prostu wersja formularz tylko do odczytu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z właścicielem witryny.

 • Dynamiczne zawartości lub zawartości wczytywane do formularza w czasie wykonywania nie pojawią się na stronie sieci Web przekonwertowane. Tylko zawartość statyczną lub zawartości wybranych podczas tworzenia formularza jest dołączany. Oznacza to, na przykład, że jeśli Wypełnij formularz, który rozwija lub zwija w zależności od zawartości zaznaczenia, że informacje nie zostaną uwzględnione na stronie sieci Web przekonwertowane.

 • Formatowanie w formularzach mogą nie zostać zachowane, gdy formularz jest konwertowane na stronie sieci Web. Ta opcja uwzględnia obramowania formularza, kroju i układu komórek. Duża część to zależy od ustawień konwersji wybranego przez właściciela witryny i używany szablonu formularza. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z właścicielem witryny.

  Można zobaczyć, jak formularza może wyglądać przed i po konwersji na poniższych obrazach. Czerwona linia jest wyróżniana zawartość formularza.

  Przykładowy raport o stanie w programie Office InfoPath 2007
  Oryginalny formularz w programie Office InfoPath 2007
  Przykładowy formularz raportu o stanie przekonwertowany na stronę sieci Web w programie Office SharePoint Server 2007
  Przekonwertowane strony sieci Web, która jest wyświetlana w przeglądarce po konwersji

Początek strony

Przekazywanie formularza programu InfoPath w bibliotece formularzy

Aby przekonwertować formularza Office InfoPath 2007 na stronę sieci Web, formularz należy najpierw znajdują się w bibliotece formularzy (lub biblioteka dokumentów ) w Office SharePoint Server 2007. Aby dodać formularza w bibliotece formularzy, przejdź do biblioteki, w której chcesz dodać formularz, a następnie kliknij przycisk Przekaż na pasku menu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Dodawanie jednego lub kilku plików do biblioteki.

Uwaga: Oprócz Przekazywanie formularza, właściciel witryny musi przekazywanie szablonu formularza (plik xsn) i skonfiguruj go do konwersji formularza (zobacz artykuł Konfigurowanie konwerterów dokumentów do strony). Ten szablon formularza, który znajduje się w bibliotece witryny najwyższego poziomu, a różni się od szablonu formularza, który jest skojarzony z biblioteką formularzy i na podstawie nowych formularzy tworzonych w tej bibliotece.

Początek strony

Konwertowanie formularza programu InfoPath na stronę sieci Web

 1. Otwórz bibliotekę formularzy, zawierającą formularz Office InfoPath 2007, który chcesz przekonwertować na stronę sieci Web.

 2. Wskaż nazwę pliku formularza, który chcesz przekonwertować, kliknij strzałkę, która zostanie wyświetlona, a następnie kliknij polecenie Konwertuj dokument.

  Polecenie Konwertuj dokument w programie Office SharePoint Server 2007

  Uwaga: Jeśli ta opcja nie jest widoczna, funkcja konwersji mogą być wyłączone, szablonu formularza może nie być skonfigurowany lub mogły wystąpić problemy z formularza. Skontaktuj się z właścicielem witryny pomocy.

 3. Kliknij pozycję z formularza programu InfoPath do strony sieci Web.

  Uwaga: Ponadto opcja XML ze stroną sieci Web może się pojawić. Ta opcja jest dostępna, ponieważ Office InfoPath 2007 formularze są zapisywane w pliku XML. Chyba że zdecyduje właściciel witryny, nie należy używać tej opcji dla formularzy Office InfoPath 2007 ponieważ wymagają ustawienia różnych konwersji z pustym pliku XML.

  Zostanie wyświetlona strona Tworzenie strony z dokumentu. W zależności od witryny od konfiguracji mogą być wyświetlane wszystkie opcje lub tylko część opcje opisane poniżej.

  Strona Tworzenie strony z dokumentu w programie Office SharePoint Server 2007

 4. W sekcji Lokalizacja kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wybierz witrynę, w którym ma zostać utworzone strony.

  Witryny, którą możesz wybrać musi być włączona opcja publikowania. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, że publikowania nie jest włączony w witrynie, skontaktuj się z właścicielem witryny.

  Uwaga: Jeśli zamiast sekcji lokalizacji i Tytuł i opis strony zostanie wyświetlona Strona istniejących z wybraną opcją uaktualnić istniejącą stronę, oznacza to, że formularz został już przekonwertowany. Aby uzyskać informacje na temat aktualizowania istniejących stron sieci Web Zobacz sekcję później, Aktualizowanie formularza programu InfoPath i strony sieci Web. Aby zignorować istniejącą strony i utworzyć nową, wyczyść pole wyboru Aktualizuj istniejącą stronę, a następnie wykonaj następujące czynności.

 5. W sekcji Tytuł i opis wprowadź tytuł, opis i adres URL (nazwa pliku) na stronie sieci Web, na którym jest tworzone.

  Nazwa adresu URL musi być unikatowa i nie może zawierać znaków specjalnych (# % & itp.). Jeśli używasz spacje, są usuwane automatycznie po utworzeniu strony.

  Uwaga: Tytuł jest wyświetlany u góry nowej strony sieci Web, na pasku (tag HTML tytułu) tytułu przeglądarki sieci Web, a następnie w oknie dialogowym właściwości elementu w bibliotece formularzy. Opis jest wyświetlany tylko w właściwości elementu w bibliotece formularzy. Adres URL jest wyświetlana na pasku adresu przeglądarki sieci Web (następnie rozszerzenie aspx).

 6. W sekcji przetwarzania może być odpowiednią opcję, aby od razu utworzyć odpowiednią stronę lub Utwórz stronę w tle.

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby od razu rozpocząć proces konwersji, kliknij przycisk Utwórz tę stronę dla mnie teraz i przejdź do strony po jego utworzeniu. Strony Operacje (LRO) długim podjęcie aż do zakończenia konwersji. Ten proces zwykle trwa w obszarze minuty, ale może potrwać dłużej w zależności od kolejki konwersji i ustawień konwersji.

  • Aby rozpocząć proces konwersji w tle, kliknij pozycję Utwórz tę stronę dla mnie w tle i przejdź do biblioteki dokumentów. Powrót do biblioteki formularzy, gdzie znajduje się formularza.

 7. Jeśli masz opcję, aby wysłać do innych osób utworzonej strony, zaznacz pole wyboru Wyślij wiadomość e-mail do następujących użytkowników po utworzeniu strony, a następnie wprowadź nazwy użytkowników, których chcesz powiadomić w polu Użytkownicy.

 8. Kliknij przycisk Utwórz, aby przekonwertować formularz.

Opcje nowo utworzone strony sieci Web

Jeśli chcesz od razu utworzyć stronę sieci Web, są wykonywane do nowej strony po zakończeniu konwersji. Na pasku narzędzi u góry tej strony Zobacz kilka opcji, jak pokazano na ilustracji.

Pasek narzędzi strony sieci Web w programie Office SharePoint Server 2007

W tym miejscu możesz wybrać jedną z następujących czynności:

Można zobaczyć dodatkowe opcje w zależności od sposobu witryny zostało zaplanowane przez właściciela witryny.

Początek strony

Aktualizowanie formularza programu InfoPath i strony sieci Web

Po przekonwertowaniu formularza Office InfoPath 2007 na stronę sieci Web na końcu dwa pliki w Office SharePoint Server 2007: w formularzu i strony sieci Web. Każdy plik ma własny adres URL, przechowywanie wersji, historii, przepływu pracy i tak dalej (przy założeniu, że te funkcje są włączone dla tego określonego typu lub formularza biblioteki zawartości).

W tym samym czasie dwa pliki pozostają połączone. Podczas edytowania formularza i zapisanie go w bibliotece formularzy, możesz następnie ponownie wygenerować strony sieci Web z tego formularza. Ten luźno sprzężenia umożliwia skoncentrowanie się na tworzenie zawartości w Office InfoPath 2007, gdy w tym samym czasie przeprowadzania wersji, który został sformatowany dla sieci Web.

Aby umożliwić maksymalną elastyczność, Office SharePoint Server 2007 zapewnia różne sposoby aktualizacji formularza i/lub strony sieci Web. Te opcje zostały omówione w tym miejscu.

Aktualizowanie formularza, ale nie do strony sieci Web

Istnieją dwa sposoby, aby zaktualizować formularz po przekonwertowany na stronę sieci Web.

Aktualizowanie formularza w bibliotece formularzy

 1. Przejdź do biblioteki formularzy, która zawiera formularz.

 2. Aby sprawdzić, formularz, wskaż nazwę pliku, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij Wyewidencjonuj. Sprawdzanie układu formularza nie jest wymagane, ale jest zalecane w celu zachowania wersje formularza. Również uniemożliwia innym użytkownikom wprowadzania zmian w formularzu podczas jego edytowania.

 3. Aby edytować formularz, wskaż nazwę pliku, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij przycisk Edytuj w programie Microsoft Office InfoPath.

 4. Edytuj plik, Zapisz plik, a następnie Zamknij Office InfoPath 2007. Zostanie wyświetlony monit o zaewidencjonowanie pliku po zamknięciu go. Jeśli nie chcesz zaewidencjonować plik w tej chwili, możesz sprawdzić w pliku później za pomocą menu rozwijanego pliku w bibliotece.

Zaktualizuj formularz przy użyciu paska narzędzi strony sieci Web

 1. Przejdź do strony sieci Web, który został wygenerowany w formularzu. Zazwyczaj możesz znaleźć strony sieci Web w bibliotece stron witryny miejsce, w którym chcesz utworzyć odpowiednią stronę.

 2. Kliknij przycisk Edytuj stronę na pasku źródłowej. Strony zostanie otwarty do edycji.

 3. W formantu pola Zawartości strony kliknij przycisk Otwórz dokument źródłowy. Zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie, że chcesz Wyewidencjonuj i Edytuj formularz.

 4. Kliknij przycisk OK, aby otworzyć formularz w Office InfoPath 2007.

 5. Edytuj plik, Zapisz plik, a następnie Zamknij Office InfoPath 2007. Zostanie wyświetlony monit o zaewidencjonowanie pliku po zamknięciu go. Jeśli nie chcesz zaewidencjonować plik w tej chwili, możesz sprawdzić w pliku później za pomocą menu rozwijanego pliku w bibliotece.

Aktualizowanie strony sieci Web, ale nie do formularza

Uwaga: Należy zachować ostrożność podczas aktualizowania strony sieci Web przez siebie, ponieważ wprowadzone zmiany zostaną utracone, jeśli chcesz zaktualizować stronę z formularza w przyszłości.

 1. Przejdź do strony sieci Web, który został wygenerowany w formularzu. Zazwyczaj możesz znaleźć strony sieci Web w bibliotece stron witryny miejsce, w którym chcesz utworzyć odpowiednią stronę.

 2. Kliknij przycisk Edytuj stronę na pasku źródłowej. Strony zostanie otwarty do edycji.

 3. W kontrolce pola Zawartości strony kliknij przycisk Edytuj zawartość.

  Bezpośrednio nad zawartość strony zostanie wyświetlony Edytor HTML. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z edytora HTML zobacz artykuł Używanie edytora HTML.

Aktualizowanie strony sieci Web przy użyciu zmian wprowadzonych w formularzu

Istnieją dwie metody aktualizowania strony sieci Web przy użyciu zmian wprowadzonych w formularzu.

Uwaga: Strony sieci Web, aby zaktualizować ze zmianami wprowadzonymi w formularzu, musi zostać zaewidencjonowany strony sieci Web. Konieczne może wykonać ten krok oddzielnie.

Ponowne konwertowanie formularza

 1. Wykonaj te same czynności wykonywane wcześniej przekonwertować formularza do strony sieci Web — Zobacz sekcję wcześniejszych Konwertowanie formularza programu InfoPath na stronę sieci Web.

 2. Tym razem na stronie Tworzenie strony z dokumentu pozostaw zaznaczone pole wyboru Aktualizuj istniejącą stronę.

 3. Kliknij przycisk Utwórz, aby zaktualizować stronę sieci Web przez dodanie zmian wprowadzonych w formularzu.

Aktualizowanie strony sieci Web przy użyciu paska narzędzi strony sieci Web

 1. Przejdź do strony sieci Web, który został wygenerowany w formularzu. Zazwyczaj możesz znaleźć strony sieci Web w bibliotece stron witryny miejsce, w którym chcesz utworzyć odpowiednią stronę.

 2. Kliknij przycisk Edytuj stronę na pasku źródłowej. Strony zostanie otwarty do edycji.

 3. W formantu pola Zawartości strony kliknij przycisk Aktualizuj zawartość ze źródła.

 4. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie kliknij przycisk OK, aby zaktualizować stronę sieci Web.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×