Konwertowanie dokumentu do formatu PDF

Jeśli ktoś poprosi Cię o wysłanie dokumentu w formacie PDF, możesz zapisać dokument programu Word jako plik PDF.

  1. Kliknij pozycję Plik > Eksportuj > Utwórz plik PDF/XPS.

Przycisk Utwórz plik PDF/XPS

  1. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik PDF.

    Porady    Aby uniknąć dołączenia informacji, których nie chcesz udostępniać, kliknij pozycję Opcje. Następnie kliknij pozycję Dokument i wyczyść pole wyboru Właściwości dokumentu. Ustaw inne odpowiednie opcje i kliknij przycisk OK.

    Pole opcji dotyczących tworzenia pliku PDF

  2. Kliknij pozycję Publikuj.

Teraz masz kopię oryginalnego dokumentu programu Word w formacie PDF.

Inne opcje formatu PDF

Aby utworzyć plik PDF z tylko kilku stron dokumentu, kliknij odpowiednią opcję w obszarze Zakres stron.

Sprawdź ustawienie w obszarze Co opublikować. Aby uwzględnić prześledzone zmiany w pliku PDF, kliknij pozycję Adiustacja pokazana w dokumencie. W przeciwnym wypadku upewnij się, że pozycja Dokument została kliknięta.

Aby utworzyć zestaw zakładek, które inni czytelnicy będą mogli klikać w dokumencie PDF, kliknij pole Utwórz zakładki przy użyciu. Następnie kliknij pozycję Nagłówki, a jeśli do dokumentu zostały dodane zakładki, kliknij pozycję Zakładki.

Jak wspomniano w powyższej wskazówce, możesz nie chcieć, aby informacje o właściwościach zostały dodane do pliku PDF. Jeśli jednak chcesz je uwzględnić, kliknij pole Właściwości dokumentu.

Aby dokument był łatwiejszy do odczytania przez oprogramowanie do odczytywania zawartości ekranu, kliknij pole Tagi struktury dokumentu dla ułatwień dostępu.

Opcje formatu PDF

ISO 19005-1    Ta opcja powoduje utworzenie dokumentu PDF z zastosowaniem standardu PDF/A, który jest standardem odpowiednim do archiwizowania. Standard PDF/A umożliwia przechowanie dokumentu w taki sposób, że dokument otwarty w przyszłości będzie wyglądać tak samo.

Przedstaw tekst jako mapy bitowe, gdy nie można osadzić czcionek    Jeśli czcionki nie mogą zostać osadzone w dokumencie, w formacie PDF używane są obrazy map bitowych tekstu, aby plik PDF miał taki sam wygląd jak oryginalny dokument. Jeśli ta opcja nie została zaznaczona, a w pliku zostały użyte czcionki, które nie mogą zostać osadzone, program do czytania plików PDF może zamienić czcionkę na inną.

Szyfruj dokument przy użyciu hasła Kliknij tę opcję, aby ograniczyć dostęp, umożliwiając otwarcie pliku PDF tylko osobom znającym hasło. Po kliknięciu przycisku OK w programie Word zostanie otwarte okno Szyfrowanie dokumentu PDF, w którym możesz wprowadzić hasło, a następnie wprowadzić je ponownie.

Otwieranie pliku PDF w programie Word

Z pliku PDF można skopiować dowolną zawartość, otwierając go w programie Word 2013.

Plik PDF można przekonwertować w programie Word 2013, klikając pozycję Plik > Otwórz i wybierając dany plik PDF. Zawartość tego pliku zostanie otwarta w nowym pliku programu Word, dzięki czemu możesz skopiować dowolną zawartość — w tym obrazy i diagramy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konwertowanie plików PDF na dokumenty programu Word, które można edytować.

Dotyczy: Word 2013Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język