Konwertowanie dokumentów na nowszy format

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli korzystasz z wersji programu Word, który jest nowsza niż wersja użyte do utworzenia dokumentu, zazwyczaj wyświetlany Tekst tryb zgodności na pasku tytułu. Tryb zgodności tymczasowo wyłącza nowe i ulepszone funkcje programu Word, aby dokument nadal może być edytowany przez pracowników za pomocą wcześniejszej wersji programu Word. Tryb zgodności zachowuje też układu dokumentu.

Konwertowanie dokumentu do nowszego formatu pozwala na korzystanie z funkcji nowsze, ale konwersja może powodować trudności dla osób korzystających z wcześniejszych wersji programu Word, aby edytować dokument. Jeśli dokument zostanie przekonwertowany na, nie może być można pracować z niektórych części dokumentu, które zostały utworzone w nowszych wersjach programu Word.

Po otwarciu dokumentu w programie Word 2016 lub Word 2013, który został utworzony w programie Word 2007 i Word 2010 wyświetlany Tekst tryb zgodności na pasku tytułu okna dokumentu. Po otwarciu dokumentu programu Word 2013 w programie Word 2016 nie widać Tryb zgodności, ponieważ program Word 2013 i Word 2016 już są zgodne.

Programy Word 2016 i Word 2013 umożliwiają otwarcie dokumentu w jednym z następujących trybów:

 • Tryb programu Word 2013–2016

 • Tryb programu Word 2013

 • Tryb zgodności z programem Word 2010

 • Tryb zgodności z programem Word 2007

Jeśli na pasku tytułu jest wyświetlany tekst Tryb zgodności, oto jak ustalić, który tryb jest używany:

 1. Wybierz pozycję Plik > Informacje.

 2. W sekcji Inspekcja dokumentu, wybierz pozycję Wyszukaj problemy > Sprawdź zgodność.

 3. Kliknij pozycję Wybierz wersje do pokazania. Znacznik wyboru obok nazwy trybu, w którym dokument się znajduje, pojawi.

Albo można pracować w trybie zgodności lub usługi dokument zostanie przekonwertowany na format pliku Word 2016 lub Word 2013. Polecenia programu Word, Konwertowanie usuwa opcje zgodności, dzięki czemu układu dokumentu pojawia się, jak gdyby utworzono w Word 2016 lub Word 2013.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przekonwertować dokument bez zapisywania jego kopii, kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Konwertuj.

  • Aby utworzyć nową kopię dokumentu w trybie Word 2016 lub Word 2013, kliknij pozycję Zapisz jako, a następnie wybierz lokalizację i folder, w którym chcesz zapisać nową kopię. Wpisz nową nazwę dokumentu, w polu Nazwa pliku, a następnie na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Dokument programu Word. Upewnij się, że jest zaznaczone pole obok Zachowaj zgodność z poprzednimi wersjami programu Word.

Po otwarciu dokumentu w Word 2010 znajduje się w jednym z dwóch trybów:

 • Word 2010

 • Tryb zgodności z programem Word 2007

Jeśli znajdujesz się w tryb zgodności z programem Word 2007, te wyrazy (Tryb zgodności) są wyświetlane na pasku tytułu dokumentu, po nazwie pliku.

Jeśli na pasku tytułu nie jest wyświetlany napis (Tryb zgodności), oznacza to, że jest włączony tryb programu Word 2010 i wszystkie funkcje są dostępne.

Uwaga: W przypadku używania programu Microsoft Word Starter 2010 należy pamiętać, że nie wszystkie funkcje podane dla programu Word 2010 są obsługiwane w programie Word Starter. Aby uzyskać więcej informacji o funkcjach dostępnych w programie Word Starter, zobacz Obsługa funkcji w programie Word Starter.

Albo można pracować w trybie zgodności lub usługi dokument zostanie przekonwertowany na format pliku Word 2010. Polecenia programu Word, Konwertowanie usuwa opcje zgodności, dzięki czemu układu dokumentu pojawia się, jak gdyby utworzono w Word 2010.

Konwertowanie dokumentu pozwala na dostęp do nowych i ulepszonych funkcji programu Word 2010.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przekonwertować dokument bez zapisywania jego kopii, kliknij pozycję Informacje, a następnie kliknij pozycję Konwertuj.

  • Aby utworzyć nową kopię dokumentu w trybie programu Word 2010, kliknij przycisk Zapisz jako, a następnie wybierz lokalizację i folder, w którym chcesz zapisać nową kopię. Wpisz nową nazwę dokumentu w polu Nazwa pliku i kliknij pozycję Dokument programu Word na liście Zapisz jako typ.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×