Kontrolowanie wiadomości zewnętrznych w sieci Yammer za pomocą reguł transportu programu Exchange

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W Yammer użytkownicy mogą teraz dodawać uczestników zewnętrznych do ich konwersacji usługi Yammer z wiadomości zewnętrznych. Organizacje można zidentyfikować, monitorowanie i ochrona IP w Yammer podobnie do sposobu ich chronić go w programie Exchange. wiadomości zewnętrznych Yammer dotyczy Reguł transportu programu Exchange (ETRs), zbiór aktywne formantów, aby zapobiec informacji firmy udostępniana. Te są konfigurowane w Exchange Online zapewniania ochrony zawartości w ich sieci Yammer.

Po ustawieniu ETRs, aby zastosować w Yammer, jeśli użytkownik próbuje Dodawanie uczestnika zewnętrznego i narusza firmy ETRs, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że są one nie można dodać uczestników zewnętrznych, ponieważ narusza zasady firmy. Użytkownik nie będzie można opublikować wiadomość. Na poniższym diagramie przedstawiono tego środowiska.

Gdy użytkownik usługi Yammer dodaje uczestnika zewnętrznego do wiadomości, jeśli ustawiono reguły transportu programu Exchange, Yammer sprawdza reguł przed wysłaniem wiadomości. Jeśli wiadomość jest zgodny z przepisami, wiadomość jest wysyłana. Jeśli nie, użytkownik nie może wysłać wiadomość.

Ponieważ Yammer nie odczytuje za pomocą reguł w tej chwili, włączając ETRs dla Yammer mogą powodować wyłączenie wiadomości zewnętrznych dla danej sieci w przypadku włączonych żadnych reguł, które nie znajdują się na liście ETR Yammer. Gdy obsługę dalszych reguł zostanie dodana i dodatkowe informacje zostaną zaktualizowane zmiany tego zachowania, w tym artykule. Zobacz Wszystkie ETRs pracy z usługą Yammer? w sekcji często zadawane pytania. Firma Microsoft nie jest to zalecane jako metodę rezygnowania z umożliwia uwzględnienie uczestników zewnętrznych w sieci. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu zrezygnować z aplikacji zobacz pytania dotyczące rezygnacji w sekcji często zadawane pytania dotyczące uczestników zewnętrznych usługi Yammer.

Definiowanie ETRs w Exchange Online (zobacz reguły transportu , aby uzyskać więcej informacji). Po ustawieniu ETRs, aby zastosować w Yammer wszelkie ETRs zostaną zastosowane do Exchange Online wiadomości e-mail i komunikacja Yammer.

Aby używać reguł transportu programu Exchange z Yammer, musisz Aktywować usługę Yammer Enterprise w Office 365.

Ustawianie ETRs, aby zastosować w usłudze Yammer

Można ustawić ETRs, aby zastosować do dowolnego Yammer sieci przedsiębiorstwa, w tym sieci zewnętrznych. Jeśli zostanie zastosowany do sieci zewnętrznej, sieci zewnętrznej używa ETRs z sieci nadrzędnej.

 1. Zaloguj się do Yammer jako zweryfikowanych administratorów, a następnie przejdź do strony Ustawienia zabezpieczeń.

 2. W obszarze Wiadomości zewnętrznych wybierz pozycję Wymuszaj usługi Exchange Online Exchange reguły transportu (ETRs) w usłudze Yammer.

 3. Wybierz pozycję Save (Zapisz).

Często zadawane pytania dotyczące reguł transportu programu Exchange i usługi Yammer

P: czy mam ETRs lokalnego, czy te będą działać?

O: nie. Firma Microsoft tylko można zintegrować z ETRs w Exchange Online. Jednak jeśli masz ETRs lokalnego i tych, które dotyczą Yammer potem, po prostu utworzyć dzierżawę Office 365 z Exchange Online, dzierżawy nawiązać połączenie z siecią Yammer przez proces aktywacji przedsiębiorstwa i obsługi administracyjnej usługi ETRs w Exchange Online.

P: ETRs wszystkie działają z usługą Yammer?

O: nie wszystkie ETRs z Exchange Online dotyczą Yammer. Yammer ignoruje następujące warunki i akcje (są one głównie o identyfikowaniu wiadomości spam):

 • Warunki   

  • MessageSizeOver

  • ContentCharacterSetContainsWord

  • MessageTypeMatches

  • SCLOver

  • WithImportance

 • Akcje   

  • SetScl

  • PrependSubject

  • RemoveOME

Inne reguły ETR masz w miejsce, w którym nie jest na tej liście teraz możemy zostaną błąd z boku ostrzeżenia i wyłączenie wiadomości zewnętrznych w sieci. W czasie rozpoczyna się w usłudze Yammer interpretacji ETRs i więcej ściśle zamapować na zamiar reguły, zamiast erring z boku blokowania zbyt wiele wiadomości zewnętrznych.

P: czy ten jest dostępne dla Yammer podstawowe sieci?

O: nie. Dla nas stosowanie ETRs sieci Yammer muszą być skojarzone z dzierżawy Office 365, który zawiera Exchange Online, aby było wiedzieli, które ETRs aby przyjrzeć się. Łączenie z siecią YammerOffice 365 wymaga Yammer Enterprise.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Dodawanie uczestników zewnętrznych do konwersacji usługi Yammer

Znajdowanie uczestników zewnętrznych w sieci Yammer

Często zadawane pytania dotyczące uczestników zewnętrznych usługi Yammer

Centrum administracyjne usługi Yammer

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×