Konto użytkownika systemu Windows, pole zasobu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Typ danych    Tekst

Typ wpisu    Wprowadzany

Opis    Pole Konto użytkownika systemu Windows zawiera nazwę użytkownika systemu Microsoft Windows wprowadzoną dla zasób pracy. To pole służy do identyfikowania i weryfikowania uwierzytelnionych użytkowników systemu Windows, gdy logują się do serwera Project Server.

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Konto użytkownika systemu Windows do dowolnego arkusza zasobów umożliwia wprowadzanie, zmianę i wyświetlanie nazwy użytkownika Windows dla zasobu. Nazwę konta użytkownika systemu Windows należy określić dla zasobów, jeśli do uwierzytelnianie na serwerze programu Project mają one używać kont użytkowników systemu Windows (zamiast z nazw użytkowników na serwerze programu Project) na komputerze serwera programu Project.

Przykład    Jako metoda elektronicznej współpracy zespołowej został zdefiniowany serwer Project Server. Użytkownik zdecydował, że podczas logowania do serwera Project Server i aplikacji Project Web App zasoby będą rozpoznawane według nazw kont użytkowników systemu Windows. Należy wprowadzić nazwy kont użytkowników systemu Windows do programu Project. Pole Konto użytkownika systemu Windows należy dodać do widoku Arkusz zasobów, a następnie wprowadzić w całym arkuszu nazwę użytkownika systemu Windows dla poszczególnych zasobów.

Uwagi    Program Project można ustawić w taki sposób, aby konto użytkownika systemu Windows dla zasobu w oknie dialogowym Informacje o zasobie było automatycznie wypełniane.

Użytkownik może ustawić uwierzytelnianie dla siebie na serwerze Project Server — wówczas używana będzie wartość z pola Konto użytkownika systemu Windows (uwierzytelnianie w systemie Windows NT) — lub za pomocą nazw użytkowników serwera Project Server. Służy do tego celu okno dialogowe Opcje projektu.

Pole Konto użytkownika systemu Windows nie jest dostępne w przypadku zasobów materiałowych.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×