Kontakty biznesowe w dodatku Business Contact Manager — informacje

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kontakt biznesowy to osoby, z którymi pracujesz służbowo w firmie lub organizacji. Za pomocą rekordów kontaktów biznesowych do organizowania i przechowywania szczegółowe informacje o kontakt biznesowy zapewnia szybki dostęp do ważne informacje ułatwiające zachowania relacji. Można utworzyć rekordu dodatku Business Contact, wykonując dodatku Business Contact formularz, kopiując kontaktu z folderu programu Outlook lub tworząc nowe kontaktów biznesowych z poziomu rekord klienta.

Gdy Business Contact Manager dla programu Outlook jest połączony z system księgowy, możesz dodać klientów system księgowy jako konta, niektóre ogólne informacje, takie jak adres i numer telefonu, która dodaje do rekordu klienta. To także utworzenie łącza między rekordu klient i rekordu klienta i oznacza, że można wyświetlać informacje finansowe o klient. Możesz również dołączyć kontakty, które są skojarzone z tych klientów. Rekordy klientów mają zostać zaimportowane Business Contact Manager dla programu Outlook jako konta i kontakty skojarzone z tym klientom zostaną zaimportowane w postaci kontaktów biznesowych.

Otwórz rekord kontaktu biznesowego

Możesz otworzyć rekord kontaktu biznesowego, aby dodać lub edytować informacje o kontakt biznesowy, lub, aby wyświetlić elementy historii komunikacji, które są połączone z rekordem klienta.

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Kontakty biznesowe.

  2. Na liście Kontakty biznesowe kliknij dwukrotnie pozycję rekordu kontaktu biznesowego, który chcesz otworzyć.

  3. Wprowadź zmiany.

  4. Na Wstążce kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Porada : Aby dowiedzieć się, jak utworzyć listę dystrybucyjną z kont lub kontaktów biznesowych zobacz Tworzenie i edytowanie kontaktów croup lub listę dystrybucyjną. W oknie dialogowym Wybieranie elementów członkowskich w obszarze Książka adresowa kliknij Kontakty biznesowe lub innego konta.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×