Kontakty biznesowe w dodatku Business Contact Manager — informacje

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Kontakt biznesowy to osoby, z którymi pracujesz służbowo w firmie lub organizacji. Za pomocą rekordów kontaktów biznesowych do organizowania i przechowywania szczegółowe informacje o kontakt biznesowy zapewnia szybki dostęp do ważne informacje ułatwiające zachowania relacji. Można utworzyć rekordu dodatku Business Contact, wykonując dodatku Business Contact formularz, kopiując kontaktu z folderu programu Outlook lub tworząc nowe kontaktów biznesowych z poziomu rekord klienta.

Gdy Business Contact Manager dla programu Outlook jest połączony z system księgowy, możesz dodać klientów system księgowy jako konta, niektóre ogólne informacje, takie jak adres i numer telefonu, która dodaje do rekordu klienta. To także utworzenie łącza między rekordu klient i rekordu klienta i oznacza, że można wyświetlać informacje finansowe o klient. Możesz również dołączyć kontakty, które są skojarzone z tych klientów. Rekordy klientów mają zostać zaimportowane Business Contact Manager dla programu Outlook jako konta i kontakty skojarzone z tym klientom zostaną zaimportowane w postaci kontaktów biznesowych.

Otwórz rekord kontaktu biznesowego

Możesz otworzyć rekord kontaktu biznesowego, aby dodać lub edytować informacje o kontakt biznesowy, lub, aby wyświetlić elementy historii komunikacji, które są połączone z rekordem klienta.

  1. W menu Business Contact Manager kliknij polecenie Kontakty biznesowe.

  2. Na liście Kontakty biznesowe kliknij dwukrotnie pozycję rekordu kontaktu biznesowego, który chcesz otworzyć.

  3. Wprowadź zmiany.

  4. Na Wstążce kliknij przycisk Zapisz i zamknij.

Porada: Aby dowiedzieć się, jak utworzyć listę dystrybucyjną z kont lub kontaktów biznesowych zobacz Tworzenie i edytowanie kontaktów croup lub listę dystrybucyjną. W oknie dialogowym Wybieranie elementów członkowskich w obszarze Książka adresowa kliknij Kontakty biznesowe lub innego konta.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×