Przejdź do głównej zawartości

Konsolidowanie danych w wielu arkuszach

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby podsumować i raportowanie wyników z osobnych arkuszach, można konsolidować dane z każdego arkusza w jednym głównym arkuszu. Arkusze może być, w tym samym skoroszycie co główny arkusz lub w innych skoroszytach. W przypadku konsolidowania danych można połączyć dane, aby było łatwiej aktualizowanie i agregowanie w razie potrzeby.

Na przykład jeśli masz arkusze wydatków poszczególnych oddziałów regionalnych, możesz użyć funkcji konsolidacji w celu wprowadzenia tych danych do głównego arkusza wydatków firmy. Ten główny arkusz może również zawierać sumy i średnie wartości sprzedaży, bieżące stany magazynowe i najlepiej sprzedające się produkty w całej firmie.

Porada: W przypadku częstego konsolidowania danych warto skorzystać do tworzenia nowych arkuszy z szablonu arkusza ze spójnym układem. Aby uzyskać więcej informacji na temat szablonów, zobacz: Utwórz szablon. Jest to również godzinę idealny skonfigurować szablon przy użyciu tabel programu Excel.

Istnieją dwa sposoby Konsolidowanie danych według pozycji lub kategorii.

Konsolidacja według położenia: dane w obszarach źródłowych tej samej kolejności i używa takie same etykiety. Ta metoda umożliwia konsolidowanie danych z serii arkuszach, takich jak działów budżetu arkusze, które zostały utworzone na podstawie tego samego szablonu.

Konsolidacja według kategorii: gdy dane w obszarach źródłowych nie są uporządkowane w tej samej kolejności, ale mają takie same etykiety. Użyj tej metody, aby skonsolidować dane z serii arkuszy, które mają różne układy, ale takie same etykiety danych.

 • Konsolidowanie danych według kategorii jest podobne do tworzenia tabeli przestawnej. Za pomocą tabeli przestawnej jednak możesz można łatwo uporządkować kategorie. Jeśli potrzebujesz bardziej elastyczne Konsolidacja według kategorii, warto rozważyć utworzenie tabeli przestawnej .

Uwaga: W przykładach w tym artykule zostały utworzone w programie Excel 2016. Jeśli widok mogą się różnić, jeśli korzystasz z innej wersji programu Excel, czynności są takie same.

Wykonaj poniższe czynności, aby Konsolidowanie wielu arkuszy w jednym głównym arkuszu:

 1. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy skonfigurować dane w każdym arkuszu składowe, wykonując następujące czynności:

  • Upewnij się, że poszczególne zakresy danych są zapisane w formacie listy. Każda kolumna musi ma etykietę (nagłówek) w pierwszym wierszu i zawiera podobne dane. Musi to być nie pustych wierszy ani kolumn, dowolne miejsce na liście.

  • Umieść poszczególne zakresy w osobnych arkuszach, ale nie zostaną wprowadzone w głównym arkuszu miejsce, w którym ma zostać konsolidowania danych. Program Excel wykona to za Ciebie.

  • Upewnij się, że każdy zakres ma taki sam układ.

 2. W głównym arkuszu kliknij komórkę w lewym górnym rogu obszaru, w którym mają się pojawić skonsolidowane dane.

  Uwaga: Aby uniknąć zastępowania istniejących danych w głównym arkuszu, upewnij się, pozostaw wystarczająco dużo komórek, w prawo i poniżej zaznaczonej komórki konsolidowanych danych.

 3. Kliknij pozycję dane>Konsoliduj (w grupie Narzędzia danych ).

  Grupa Narzędzia danych na karcie Dane

 4. W polu Funkcja wybierz, jaka funkcja podsumowująca programu Excel ma zostać użyta do skonsolidowania danych. Funkcja domyślna to SUMA.

  Oto przykład, w którym zostały wybrane trzech zakresów w arkuszu:

  Okno dialogowe Konsolidowanie danych

 5. Zaznacz dane.

  Następnie w polu Odwołanie, kliknij przycisk Zwiń, aby zmniejszyć panelu i zaznacz dane w arkuszu.

  Konsolidowanie danych — zwiń okno dialogowe

  Kliknij arkusz zawierający dane, które chcesz skonsolidować, zaznacz dane, a następnie kliknij przycisk Rozwiń okno dialogowe po prawej stronie, aby powrócić do okna dialogowego Konsolidowanie .

  Jeśli arkusz zawierający dane, które chcesz skonsolidować znajduje się w innym skoroszycie, kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować ten skoroszyt. Po znalezieniu i kliknięcie przycisku OK, program Excel w polu Odwołanie wprowadź ścieżkę pliku i dołączanie wykrzyknik do tej ścieżki. Następnie możesz wybrać inne dane.

  Oto przykład, w którym zostały wybrane trzech zakresów arkusza zaznaczonego:

  Okno dialogowe Konsolidowanie danych

 6. W oknie podręcznym Konsolidowanie kliknij przycisk Dodaj. Powtórz tę opcję, aby dodać wszystkie żądane zakresy konsolidacji.

 7. Aktualizacje automatyczne i ręczne: Jeśli program Excel ma automatyczna aktualizacja konsolidacji tabeli po zmianie danych źródłowych, po prostu zaznacz pole Utwórz łącze z danymi źródłowymi. Jeśli to pole nie zostanie zaznaczone, możesz ręcznie zaktualizować konsolidacji.

  Uwagi: 

  • Nie można utworzyć połączeń, jeśli obszar źródłowy i docelowy znajdują się w tym samym arkuszu.

  • Jeśli musisz zmienić zakres zakres — lub zamienianie zakres — kliknij zakres w podręcznym Konsoliduj i aktualizowanie za pomocą powyższych kroków. Spowoduje to utworzenie nowego odwołania do zakresu, konieczne będzie usunięcie poprzedniego przed konsolidacji ponownie. Po prostu wybierz starą odwołać i naciśnij klawisz Delete.

 8. Kliknij przycisk OKi Excel wygeneruje konsolidacji dla Ciebie. Opcjonalnie można zastosować formatowanie. Należy tylko formatowanie raz, chyba że ponownie konsolidacji.

  • Dla wszystkich etykiet, które nie są zgodne z etykietami w innych obszarach źródłowych, są tworzone oddzielne wiersze lub kolumny w konsolidacji.

  • Upewnij się, że wszystkie kategorie, których nie chcesz konsolidować, mają unikatowe etykiety, występujące tylko w jednym zakresie źródłowym.

Jeśli dane do skonsolidowania znajdują się w różnych komórkach w różnych arkuszach:

Wprowadź formułę zawierającą odwołania do komórek w każdym z pozostałych arkuszy. Na przykład aby skonsolidować dane z arkuszy Sprzedaż (w komórce B4), Kadry (w komórce F5) i Marketing (w komórce B9) w komórce A2 głównego arkusza, możesz wprowadzić następującą formułę:

Odwołanie do wielu arkuszy w formule programu Excel

Porada: Aby wprowadzić odwołanie do komórki, takie jak sprzedaż! B4, w formule bez wpisywania, wpisz formułę do miejsca, w którym ma być odwołanie, a następnie kliknij arkusz, a następnie kliknij komórkę. Program Excel zostanie ukończona adres nazwy i komórka arkusza dla Ciebie. Uwaga: formuł w takich przypadkach może być podatne na błędy, ponieważ jest bardzo łatwa przypadkowo wybierz niewłaściwej komórki. Również może być trudne do dodatkowych błąd po wprowadzeniu formuły złożone.

Jeśli dane do skonsolidowania znajdują się w takich samych komórkach w różnych arkuszach:

Wprowadź formułę zawierającą odwołania 3-w, która używa odwołanie do zakresu nazw arkuszy. Na przykład Konsolidowanie danych w komórkach od A2 od sprzedaż do Marketing włącznie w komórce E5 głównym arkuszu można wprowadzić następujące czynności:

Formuła z odwołaniem 3D do arkuszy w programie Excel

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×