Konfigurowanie zasad rejestrowania czasu i postępu zadań

Konfigurowanie zasad rejestrowania czasu i postępu zadań

Poza niektórymi ustawieniami standardowymi dostępnymi dla czasu i postępu zadań w aplikacji Project Web App istnieją również pewne bardziej szczegółowe zasady, które umożliwiają precyzyjniejsze dostosowanie sposobu działania organizacji.

Po wybraniu właściwych ustawień dla organizacji należy wprowadzić zmiany w dwóch różnych miejscach. Przejdź do pozycji Ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia programu PWA.

Tam niektóre z ustawień będą dostępne w obszarze Ustawienia i wartości domyślne grafiku.

Ustawienia i wartości domyślne grafiku

Inne ustawienia będą w obszarze Ustawienia zadań i ich wyświetlanie.

Ustawienia i wyświetlanie zadania


Zasady

Gdzie się je ustawia

Co należy ustawić

Czy członkowie zespołu mogą zgłaszać nadgodziny i czas niepodlegający rozliczaniu?   

Ustawienia i wartości domyślne grafiku

W obszarze Wyświetlanie w programie Project Web App zaznacz pole wyboru Grafik będzie używać standardowego śledzenia czasu dla nadgodzin i czasu niepodlegającego rozliczaniu.

Grafik będzie używać standardowego śledzenia czasu pracy w nadgodzinach i czasu niefakturowanego

Są limity dla raportowanych ilości czasu?   

Ustawienia i wartości domyślne grafiku

Systemy księgowe, klienci i inne czynniki wewnętrzne mogą wymagać, aby raportowana ilość czasu podlegała ustalonym zasadom.

W obszarze Limity raportowania godzinowego można ustawić limity Maksymalna liczba godzin w grafiku, Minimalna liczba godzin w grafiku i Maksymalna liczba godzin w dniu.

Limity wprowadzania danych dotyczących śledzenia czasu

Czy członkowie zespołu mogą raportować pracę związaną z wcześniejszym przygotowaniem?   

Ustawienia i wartości domyślne grafiku

Domyślnie członkowie zespołu nie mogą raportować pracy rzeczywistej dla przyszłych okresów. Jeśli Twoja organizacja akceptuje raportowanie godzin przed faktycznym wykonaniem pracy, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na raportowanie czasu przypadającego w przyszłości w obszarze Zasady grafików.

Zezwalanie na raportowanie czasu przypadającego w przyszłości

Czy członkowie zespołu mogą raportować czas dla zadań sumarycznych najwyższego poziomu?   

Ustawienia i wartości domyślne grafiku

W aplikacji Project Web App zadania mogą być wcięte pod innymi zadaniami i praca wykonana nad wciętymi zadaniami zostanie dodana do zadania wyższego poziomu w celu podsumowania całej pracy wykonanej w tym obszarze. Na przykład lista zadań może wyglądać następująco:

 • Napisać oficjalny dokument

  • Zbadać temat

  • Napisać treść

  • Zrecenzować treść

  • Uwzględnić opinie

  • Opublikować treść

Zwykle członkowie zespołu raportują pracę nad wciętymi zadaniami, a te godziny sumują się w zadaniu sumarycznym najwyższego poziomu („Napisać oficjalny dokument”). Jednak w niektórych organizacjach może mieć sens zezwolenie członkom zespołu również na raportowanie czasu poświęconego na zadanie sumaryczne.

Jeśli chcesz, aby członkowie zespołu mogli raportować czas poświęcany na zadania sumaryczne, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na raportowanie czasu najwyższego poziomu w obszarze Zasady grafików.

Zezwalanie na raportowanie czasu najwyższego poziomu

Nie chcesz, aby menedżerowie projektów zmieniali liczbę godzin rzeczywistej pracy?    

Ustawienia i wyświetlanie zadania

W obszarze Ochrona aktualizacji użytkowników wybierz pozycję Zezwalaj na aktualizacje zadań tylko za pomocą stron Zadania i Grafiki.

Zezwalaj na aktualizacje zadań tylko za pomocą stron Zadania i Grafiki

Czy chcesz, aby wszystkie typy pracy były kopiowane z grafików do postępu zadania?   

Ustawienia i wyświetlanie zadania

Członkowie zespołu mogą importować swoje godziny z grafiku do postępu zadania, aby zaktualizować zakres wykonanej pracy. Domyślnie zostanie zaimportowana tylko praca, która używa klasyfikacji standardowego wiersza (w kolumnie Kategoria rozliczeniowa w grafiku).

Jeśli chcesz, aby podczas importowania grafiku przez członka zespołu do postępu zadania była kopiowana cała praca (ze wszystkich kategorii), zaznacz pole wyboru Importuj wszystkie klasyfikacje wierszy grafiku w obszarze Ochrona aktualizacji użytkowników.

Importowanie wszystkich klasyfikacji wierszy grafiku

Czy członkowie zespołu mogą określać okno czasowe dla raportu z postępu zadania?   

Ustawienia i wyświetlanie zadania

Postęp zadania różni się od grafików tym, że nie musi on koniecznie odzwierciedlać konkretnego okresu obrachunkowego. Jeśli chcesz, aby członkowie zespołu mogli wybierać okres, dla którego chcą raportować postęp zadania, zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na definiowanie okresów niestandardowych dla aktualizacji zadań w obszarze Ochrona aktualizacji użytkownika.

Zezwalaj użytkownikom na definiowanie okresów niestandardowych dla aktualizacji zadań
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×