Konfigurowanie wersji zbioru witryn i uaktualnianie ustawień

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas uaktualniania Office 365 są dostępne, administrator SharePoint Online (zwanych również Administrator globalny) jest pierwszą, aby otrzymywać informacje o go. SharePoint Online ma strukturę hierarchiczną, więc uaktualnienia są dostarczane w sposób kaskadowych. Uaktualnienie zaczynać najwyższego poziomu lub dzierżawa poziomie hierarchii, a następnie przepływ w dół do witryn i zbiorów witryn poniżej.

Hierarchia przedstawiająca sposób wprowadzania uaktualnień na najwyższym poziomie dzierżawy i przekazywania ich w dół

Administrator usługi SharePoint Online określa, kto może uaktualniać zbiory witryn, oraz może ograniczyć uprawnienia uaktualniania do wybranej grupy i delegować obowiązek uaktualniania do administratorów zbiorów witryn. Każda z tych metod ma swoje zalety.

Opcje uaktualnienia limit umożliwia rozmieszczanie skoordynowanego rozmieszczenia nowych funkcji, lub mają wysoce dostosowana witryn, w których potrzebujesz dokładne testowanie przed uaktualniany. Można również delegować uaktualnić zadań, gdy masz wiele zbiorów witryn w ramach subskrypcji. Jeśli na przykład masz witryny zespołu, witryn osobistych, witryn publikowania i witryny projektów, delegowanie strony widzące obejść i umożliwia Administratorzy zbiorów witryn określić po prawej stronie, aby zaimplementować uaktualnienia dla poszczególnych witryn czas.

Informacje o wersjach zbioru witryn

Jedną z najlepszych rzeczy, o SharePoint jest możliwość tworzenia witryn zespołów i innych rodzajów witryn zawsze, gdy potrzebne. W przypadku rzutowania się uaktualnienie nie ma być wpływają na workday zadania lub uniemożliwić użytkownikom tworzenia witryn, kiedy i gdzie są potrzebne. W przypadku wersji można zaktualizować subskrypcji do nowego środowiska, ale użytkownicy będą mogli kontynuować tworzenie witryn tego wygląd i działanie, takie jak starszej wersji. Następującym scenariuszu przedstawiono przykładowy, dlaczego warto wykonaj następujące czynności:

Piotr, SharePoint Online administrator Contoso tylko uaktualnione swojej subskrypcji na poziomie dzierżawy, ale nadal działa planu uaktualniania setki zbiorów witryn w swojej dzierżawy. W tym samym czasie zespołu marketingowego przygotowuje zawiera informacje o niektórych nowych produktów i potrzebuje do współpracy z partnerami w różnych regionach geograficznych, którzy nie poczekaj, aż proces uaktualniania zostanie zakończony, aby tworzyć witryny programu project 2010 w celu użycia zakończenia projektu.

Możesz wybrać, czy chcesz zezwolić wersji w ramach subskrypcji ale okazało się, jak użytkownicy mogą uaktualnić swoje własne zbiory witryn. W tym miejscu jest dostępna w centrum administracyjne programu SharePoint wyjaśnienie opcji wersji.

Opcja

Opis

Zezwalaj na tworzenie starych wersji zbiorów witryn, ale uniemożliwiają utworzenie nowej wersji zbiorów witryn. Zapobieganie Wyraź zgodę na uaktualnienie do nowej wersji zbiorów witryn.

Ściśle kontrolować proces uaktualniania i uniemożliwić użytkownikom za pomocą nowych funkcji na później.

Zezwalaj na utworzenie starej wersji zbiorów witryn i utworzenie nowej wersji zbiorów witryn. Zezwalaj na zgodę na uaktualnienie do nowej wersji zbiorów witryn.

Umożliwić użytkownikom wybór mają w środowisku nowo uaktualnionej wersji.

Uniemożliwiaj utworzenie starej wersji zbiorów witryn, ale zezwalaj na utworzenie nowej wersji zbiorów witryn. Zezwalaj na wyrażenie zgody na uaktualnienie do nowej wersji zbiorów witryn. Jest to ustawienie domyślne.

Sterowanie proces uaktualniania, aby użytkownicy nie mogą używać starych funkcje zbioru witryn.

Aby skonfigurować wersji i uaktualnianie ustawień dla wszystkich zbiorów witryn

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint. Aby uzyskać dostęp do Centrum administracyjnego, musisz zalogować się jako administrator usługi SharePoint Online.

 3. Wybierz pozycję Ustawienia.

 4. W oknie Ustawienia globalne wersji środowiska wybierz odpowiednią opcję.

 5. Wybierz przycisk OK.

  Uwaga: Opcje są wygaszone (niedostępne), jeśli jest to nowa subskrypcja lub jeśli poziom główny (dzierżawy) istniejącej subskrypcji nie został jeszcze uaktualniony.

Aby włączyć lub wyłączyć uaktualnienia dla zbiorów witryn wybierz pozycję

 1. Zaloguj się do usługi Office 365, potrzebne do tego będzie Twoje konto służbowe.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Przejdź do lokalizacji Zbiory witryn i wybierz odpowiedni zbiór.

 4. Na wstążce wybierz pozycję Uaktualnij > Ustawienia uaktualniania zbioru witryn.

 5. W obszarze Zezwalaj na uaktualnianie wybierz pozycję Tak lub Nie.

 6. Wybierz przycisk Zapisz.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Zarządzanie zbiorami witryn i ustawieniami globalnymi w centrum administracyjnym programu SharePoint

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×