Konfigurowanie ustawień regionalnych.

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Każdą witrynę sieci Web (zarówno witryny sieci Web najwyższego poziomu, jak i podwitryny) można dostosować w taki sposób, aby określone ustawienia regionalne były używane jako domyślne ustawienia regionalne dla wszystkich użytkowników witryny. Indywidualni użytkownicy również mogą używać ustawień domyślnych lub określić własne ustawienia osobiste. Właściciel witryny może określić następujące ustawienia regionalne witryny:

Ustawienia regionalne     To ustawienie określa, w jaki sposób informacje specyficzne dla danej lokalizacji, takie jak liczby, daty i ustawienia kalendarza, są wyświetlane w witrynie. Wartości domyślne wszystkich innych ustawień regionalnych (wymienionych poniżej) są tworzone na podstawie wybranych ustawień regionalnych. Po zmianie ustawienia regionalnego witryny wszystkie inne ustawienia regionalne będą mieć nowe wartości domyślne zgodne z wybranym ustawieniem regionalnym. Po wybraniu odpowiednich ustawień regionalnych można zmienić inne ustawienia.

Kolejność sortowania     To ustawienie określa kolejność sortowania na listach i w bibliotekach.

Strefa czasowa     To ustawienie określa strefą czasową witryny sieci Web.

Uwaga : Administratorzy serwerów i administratorzy zbiorów witryn mogą również określić domyślną strefę czasową dla wszystkich witryn w aplikacji sieci Web. To ustawienie na poziomie witryny zastępuje ustawienie na poziomie aplikacji sieci Web.

Ustawianie kalendarza     To ustawienie określa typ kalendarza, który ma być kalendarzem podstawowym. Można również określić, czy ma być wyświetlany numer tygodnia w roku, gdzie numer 1 odpowiada pierwszemu tygodniowi w roku, a numer 52 odpowiada ostatniemu tygodniowi w roku.

Włączanie kalendarza alternatywnego     To ustawienie włącza ustawienia opcjonalnego kalendarza, który można dodać do kalendarza ustawionego dla witryny.

Definiowanie tygodnia roboczego     To ustawienie określa dni tygodnia, z których składa się tydzień roboczy, pierwszy dzień każdego tygodnia roboczego i pierwszy tydzień roku. Można także określić godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia roboczego.

Format godziny     To ustawienie określa, czy godzina będzie wyświetlana w formacie 12-godzinnym czy 24-godzinnym.

Uwaga : W zależności od wybranych ustawień regionalnych może być możliwe wybranie tylko formatu 24-godzinnego.

Zmienianie ustawień regionalnych witryny

Wykonaj następujące czynności w każdej witrynie programu SharePoint, w której chcesz zmienić domyślne ustawienia regionalne:

  1. Otwórz witrynę, w której chcesz zmienić domyślne ustawienia regionalne.

    1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

      Uwaga : W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

  2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Administracja witryną kliknij pozycję Ustawienia regionalne.

  3. Na stronie Ustawienia regionalne wybierz odpowiednie ustawienia dla tej witryny, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×