Konfigurowanie ustawień pamięci podręcznej stron wyjściowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można skorzystać z profilów pamięci podręcznej dla użytkowników anonimowych i uwierzytelnionych, które optymalizują wykorzystanie pamięci podręcznej odpowiednio do metod uwierzytelnienia dozwolonych w danej witrynie. Profil pamięci podręcznej danych wyjściowych stron ma wpływ na publikowanie stron.

W tym artykule

Zarządzanie pamięć podręczna stron wyjściowych

Konfigurowanie ustawień pamięci podręcznej stron wyjściowych dla zbioru witryn

Konfigurowanie ustawień pamięci podręcznej stron wyjściowych na poziomie witryny

Konfigurowanie ustawień pamięci podręcznej stron wyjściowych dla układów stron

Zarządzanie pamięcią podręczną stron wyjściowych

Każdy serwer frontonu sieci Web używa pamięci podręcznej stron wyjściowych do przechowywania renderowanych danych wyjściowych wszystkich formantów występujących na danej stronie, a ponadto przechowuje tam kilka różnych wariantów tej wstępnie renderowanej strony.

Kiedy strona jest renderowana po raz pierwszy dla użytkownika należącego do danej klasy użytkowników, każde następne wywołanie tej strony przez użytkownika należącego do tej samej klasy jest realizowane szybciej, ponieważ formanty na stronie aspx nie muszą być uruchamiane ponownie w celu wygenerowania kodu HTML. Czas potrzebny na uzyskanie renderowanej strony skraca się. Pamięć podręczna stron wyjściowych może poprawić wydajność serwera, ponieważ zmniejsza się liczba działań serwera dotyczących formantów oraz liczba odwołań do bazy danych.

Gdy żądana strona jest renderowana z pamięci podręcznej danych wyjściowych stron, nie są już wymagane następujące działania wykonywane przez serwer:

 • pobieranie z bazy danych kodu źródłowego lub składników Web Part,

 • ponowne ładowanie i renderowanie każdego formantu,

 • wysyłanie kwerendy do serwerów baz danych w celu uzyskania danych niezbędnych dla formantu.

Uwaga: Na serwerze frontonu sieci Web wymagana jest dodatkowa pamięć RAM, ponieważ w pamięci RAM jest tworzona pamięć podręczna stron wyjściowych, gdzie będą przechowywane wszystkie wersje każdej ze stron.

Początek strony

Konfigurowanie ustawień pamięci podręcznej stron wyjściowych dla zbioru witryn

 1. Kliknij Obraz przycisku , wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. W sekcji Administracja zbioru witryn kliknij pozycję Pamięć podręczna zbioru witryn.

 3. Aby włączyć buforowanie danych wyjściowych w zbiorze witryn, kliknij pole wyboru Włącz pamięć podręczną stron wyjściowych.

  Na stronie jest wyświetlana lista ustawień pamięci podręcznej.

 4. W sekcji Profil domyślny pamięci podręcznej stron wyjściowych na liście Profil pamięci podręcznej dla użytkownika anonimowego zaznacz profil pamięci podręcznej, który ma być używany dla użytkowników anonimowych, a następnie na liście Profil pamięci podręcznej dla użytkownika uwierzytelnionego zaznacz profil pamięci podręcznej, który ma być używany dla użytkowników uwierzytelnionych.

  Umożliwia to optymalizację użycia pamięci podręcznej w zależności od metod uwierzytelnienia, które są dozwolone w witrynie. Profile pamięci podręcznej danych wyjściowych stron dotyczą stron publikowania w portalu.

 5. W oknie dialogowym Zasady pamięci podręcznej stron wyjściowych wykonaj jedną lub kilka następujących czynności:

  • Aby ustawić inny profil pamięci podręcznej dla witryn publikowania, zaznacz pole wyboru Witryny publikowania mogą używać innego profilu pamięci podręcznej stron wyjściowych.

  • Aby ustawić inny profil pamięci podręcznej dla układów stron, zaznacz pole wyboru Układy stron mogą używać innego profilu pamięci podręcznej stron wyjściowych.

 6. Aby wyświetlić dodatkowe informacje dotyczące pamięci podręcznej w zbiorze witryn, w sekcji Informacje debugowania pamięci podręcznej zaznacz pole wyboru Włącz informacje debugowania pamięci podręcznej na stronach.

  Spowoduje to dołączenie daty i godziny ostatniej operacji renderowania danej strony.

 7. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Konfigurowanie ustawień pamięci podręcznej stron wyjściowych na poziomie witryny

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować ustawienia pamięci podręcznej stron wyjściowych dla witryny publikowania.

 1. Kliknij Obraz przycisku , wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. W obszarze Administracja witryny kliknij pozycję Pamięć podręczna danych wyjściowych witryny.

 3. W obszarze Profil pamięci podręcznej dla użytkownika anonimowego wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dziedziczy anonimowego profilu całej witryny, skonfigurowanego na stronie Ustawienia pamięci podręcznej danych wyjściowych zbioru witryn, wybierz pozycję dziedziczenia profilu anonimowe profilu pamięci podręcznej.

  • Aby wybrać dla strony inny profil pamięci podręcznej dla użytkownika anonimowego, kliknij pozycję Wybierz profil pamięci podręcznej stron wyjściowych.

 4. W obszarze Profil pamięci podręcznej dla użytkownika uwierzytelnionego wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dziedziczyć całej witryny uwierzytelniony profil, który został skonfigurowany na stronie Ustawienia pamięci podręcznej danych wyjściowych zbioru witryn, wybierz pozycję dziedziczą profil uwierzytelniony pamięci podręcznej profil.

  • Aby dla strony wybrać inny profil pamięci podręcznej dla użytkownika uwierzytelnionego, wybierz pozycję Wybierz profil pamięci podręcznej stron wyjściowych.

   Aby zastosować ustawienia do podwitryn w zbiorze witryn, zaznacz pole wyboru Zastosuj te ustawienia do wszystkich podwitryn.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Konfigurowanie ustawień pamięci podręcznej stron wyjściowych dla układów stron

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować profile pamięci podręcznej dla użytkowników uwierzytelnionych i anonimowych, które będą używane w każdym układzie strony.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie kliknij pozycję Strony wzorcowe i układy stron.

 3. Na stronie Galeria stron wzorcowych wskaż nazwę układu strony, do którego chcesz zastosować profil pamięci podręcznej, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Wyewidencjonuj.

 4. Wskaż ponownie układ strony, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Edytuj właściwości.

 5. Wykonaj jedną lub obie z następujących czynności:

  • W polu Profil pamięci podręcznej dla użytkownika uwierzytelnionego wybierz profil pamięci podręcznej dla użytkowników uwierzytelnionych, który chcesz zastosować do układu strony.

  • W polu Profil pamięci podręcznej dla użytkownika anonimowego wybierz profil pamięci podręcznej dla użytkowników anonimowych, który chcesz zastosować do układu strony.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Wskaż nazwę układu strony, który chcesz zaewidencjonować, kliknij wyświetloną strzałkę, a następnie kliknij polecenie Zaewidencjonuj.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×