Konfigurowanie ustawień pamięci podręcznej przechowywanej na dysku

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Buforowanie dyskowe jest jednym ze sposobów zwiększenia szybkości przetwarzania zawartości przechowywanej w bazie danych aplikacji sieci Web. Jeśli dana aplikacja sieci Web zawiera duże pliki, takie jak obrazy czy pliki multimedialne, włączenie buforowania dyskowego poprawia czas dostarczenia danych, ponieważ pliki są przechowywane w pamięci podręcznej na serwerze frontonu sieci Web i zmniejsza się natężenie komunikacji z bazą danych.

Buforowanie dyskowe można włączyć w pliku web.config aplikacji sieci Web, której to ustawienie ma dotyczyć. Zmiany wprowadzone w pliku web.config zostaną zastosowane do wszystkich zbiorów witryn w danej aplikacji sieci Web.

Uwaga: Buforowanie dyskowe jest określane w pliku web.config jako buforowanie BLOB (ang. Binary Large Object, duży obiekt binarny)

Co chcesz zrobić?

Otwórz plik web.config dla aplikacji sieci Web

Włączanie i konfigurowanie pamięci podręcznej przechowywanej na dysku

Otwieranie pliku web.config dla aplikacji sieci Web

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).

 2. W programie Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) kliknij symbol plusa (+) przy nazwie serwera zawierającego aplikację sieci Web, a następnie kliknij znak plusa przy pozycji Witryny sieci Web, aby wyświetlić aplikacje sieci Web, które zostały utworzone.

 3. Kliknij nazwę aplikacji sieci Web, dla której chcesz skonfigurować pamięć podręczną przechowywaną na dysku, a następnie kliknij dwukrotnie plik web.config.

 4. W oknie dialogowym Właściwości pliku web.config na karcie ASP.NET wyróżnij lokalizację pliku, a następnie naciśnij klawisze CTRL+C, aby skopiować tę lokalizację.

 5. Kliknij przycisk Start, a następnie otwórz Eksploratora Windows.

 6. Kliknij w polu Adres, a następnie naciśnij klawisze CTRL+V, aby wkleić w tym polu lokalizację pliku web.config.

 7. Kliknij przycisk Przejdź, aby otworzyć plik web.config.

  Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe z informacją, że system Windows nie może otworzyć pliku, należy kliknąć opcję Wybrać program z listy i kliknąć przycisk OK. W oknie dialogowym Otwieranie za pomocą należy kliknąć pozycję Notatnik, a następnie kliknąć przycisk OK.

Początek strony

Włączanie i konfigurowanie pamięci podręcznej przechowywanej na dysku

Ważne: Przed w prowadzeniem zmian w pliku web.config file utwórz jego kopię o innej nazwie (na przykład web.config1), aby w przypadku popełnienia błędu można było usunąć zmieniony plik i przywrócić oryginalny.

 1. W pliku web.config znajdź następujący wiersz:

< lokalizacja BlobCache = path "C:\blobCache" = "\. (gif | jpg | png | css | js) $"maxSize ="10"włączona ="wartość false"->

 1. W tym wierszu zmień wartość parametru

włączone

z

wartość "false"

do

wartość "prawda"

.

 1. Aby zmienić rozmiar pamięci podręcznej, wprowadź nową liczbę dla parametru

maxSize

. Rozmiar ten jest wyrażany w gigabajtach (GB) i domyślnie ma wartość 10 GB.

 1. Jeśli w katalogu określonym przez parametr

location

nie można zarezerwować wystarczającej ilości miejsca dla rozmiaru pamięci podręcznej, można podać nowy katalog dla tej lokalizacji.

 1. Aby dodać nowe typy plików do pamięci podręcznej BLOB, wpisz typ pliku po innych typach plików. Wszystkie typy plików muszą zostać rozdzielone kreskami pionowymi (|), tak jak to pokazano w pliku.

 2. Zapisz plik, a następnie zamknij go.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×