Konfigurowanie ustawień inspekcji dla zbioru witryn

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Inspekcja umożliwia administratorom utrzymywanie wiarygodnego dziennika dotyczącego zawartości zbioru witryn. Administratorzy mogą odzyskiwać historię wszystkich czynności wykonanych przez określonego użytkownika, jak również odzyskiwać historię wszystkich czynności wykonanych w określonym przedziale czasowym. Wiedza, jakie czynności zostały wykonane w związku z określoną informacją przez określonego użytkownika, ma kluczowe znaczenie dla wielu wymogów biznesowych, na przykład zgodności z przepisami i zarządzania rekordami.

Administratorzy witryn mogą używać inspekcji do śledzenia, jak dokumenty i elementy są używane w całym zbiorze witryn. Wszystkie zdarzenia, które umożliwia inspekcji są przechwytywane w raportach inspekcji opartych na programie Microsoft Office Excel i są dostępne na stronie Raporty inspekcji. Możesz również utworzyć raport niestandardowy, która zawiera wiele z tych zdarzeń dla określonego zakresu dat, w określonym obszarze zbioru witryn lub filtrowany dla poszczególnych użytkowników.

Dziennik inspekcji przechwytuje następujące informacje dotyczące zdarzeń wybranych pod kątem inspekcji.

 • Nazwa i lokalizacja elementu

 • Witryna, w której zdarzenie miało miejsce

 • Typ elementu (na przykład lista lub dokument)

 • Identyfikator użytkownika skojarzonego ze zdarzeniem

 • Data i godzina zdarzenia

 • Czynność wykonana w związku z elementem

Chociaż nie można zmodyfikować zdarzenia, gdy są rejestrowane Administratorzy witryn można usunąć elementy z raportu dziennika inspekcji.

Uwagi : 

 • Zasady zarządzania informacjami mogą również obejmować inspekcję zdarzeń.

 • W wyniku inspekcji można uzyskać informacje o tym, kiedy element został zmieniony, natomiast nie ma informacji o tym, co zostało zmienione. Z tego względu inspekcja nie może być traktowana jako funkcja przechowywania wersji dokumentu lub narzędzie tworzenia kopii zapasowej.

Konfigurowanie ustawień inspekcji dla zbioru witryn

 1. Na stronie głównej zbioru witryn kliknij menu Akcje witryny, wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w sekcji Administracja zbiorem witryn kliknij pozycję Ustawienia inspekcji zbioru witryn.

 3. Zaznacz zdarzenia, dla których chcesz utworzyć dziennik inspekcji, a następnie kliknij przycisk OK.

  Po zaznaczeniu zdarzenia, które mają podlegać inspekcji, będą należy inspekcji dla wszystkich elementów w zbiorze witryn w każdym wystąpieniu zdarzenia. To potencjalnie wygenerowanie dużej liczby zdarzeń inspekcji, szczególnie w przypadku, gdy jest włączone ustawienie wyświetlania elementów lub właściwości elementu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×