Konfigurowanie ustawień Sklepu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W sklepie SharePoint to usługa internetowych, która oferuje aplikacji pakietu Office, SharePoint, Exchange, Access i Project. Użytkownicy witryny mogą korzystać w sklepie SharePoint bezpośrednio z witryny programu SharePoint Online, aby wyszukać i Kup aplikacje innych firm. Jeśli został skonfigurowany środowiska usługi SharePoint Online, aby uniemożliwić użytkownikom pobieranie aplikacji ze sklepu SharePoint, użytkownicy nadal mogą Przeglądaj w poszukiwaniu i żądanie aplikacji. Te żądania zostaną dodane do listy żądania aplikacji w wykazie aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat w sklepie SharePoint zobacz sklepu Office i programu SharePoint ze sklepu warunki użytkowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Kup aplikacje zobacz kupowanie aplikacji ze sklepu SharePoint.

Określ, czy użytkownicy mogą uzyskać aplikacje ze sklepu SharePoint

Domyślnie usługi SharePoint Online jest skonfigurowany do zezwalania użytkownikom uzyskiwanie lub żądanie aplikacji ze sklepu SharePoint. Opcja zmiany tego ustawienia nie zostaną włączone, jeśli nie została jeszcze utworzona witryny wykazu aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć witryny wykazu aplikacji zobacz Używanie wykazu aplikacji udostępnianie niestandardowych aplikacji firmowych w środowisku usługi SharePoint Online.

Nawet jeśli nie chcesz zezwolić użytkownikom na kupowanie aplikacji ze sklepu SharePoint, będą nadal można przeglądać w sklepie SharePoint oraz żądanie aplikacji.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję aplikacje po lewej stronie, a następnie wybierz pozycję Konfigurowanie ustawień sklepu.

 5. Obok Zakupów aplikacji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Tak, aby użytkownicy mogli Pobierz bezpłatne, wersji próbnej lub płatnej aplikacji innych firm ze sklepu SharePoint.

  • Wybierz pozycję nie, jeśli nie chcesz, aby użytkownicy mogli uzyskać aplikacje innych firm.

Początek strony

Wyświetlanie i zarządzanie żądaniami aplikacji

Gdy użytkownicy zażądać aplikacji, są żądanie, że administrator kupuje tej aplikacji, w imieniu tej osoby. W wezwaniu aplikacji użytkownicy mogą żądać określoną liczbę licencji, a zapewniają firm uzasadnienie Dlaczego potrzebują aplikacji aplikacji żądania są zapisywane na liście żądania aplikacji w witrynie wykazu aplikacji.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję aplikacje po lewej stronie, a następnie wybierz pozycję Konfigurowanie ustawień sklepu.

 5. Obok żądania aplikacji wybierz łącze, Wybierz pozycję tutaj, aby wyświetlić żądania aplikacji.

 6. Na liście żądania aplikacji wybierz żądanie, a następnie wybierz przycisk Edytuj.

 7. Na liście rozwijanej stanu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zatwierdzić żądanie, wybierz pozycję zatwierdzone. Jeśli chcesz od razu zakup aplikacji zatwierdzić żądanie aplikacji, wybierz łącze obok pozycji Wyświetl szczegóły aplikacji. Strona Szczegóły aplikacji w sklepie SharePoint zostanie otwarty w innej karcie w przeglądarce, a można wykonać czynności, aby kupić aplikację. Aby uzyskać więcej informacji na temat kupowania aplikacji zobacz kupowanie aplikacji ze sklepu SharePoint. Zauważ, że musi być zakupione aplikacji ze sklepu, zanim będzie on dostępny dla użytkownika końcowego w swojej witryny.

  • Aby odrzucić zaproszenie, wybierz pozycję Odrzucone.

 8. Na formularzu żądania aplikacji Dodaj wszelkie komentarze w polu Komentarze osoby zatwierdzające i wybierz przycisk Zapisz.

 9. Gdy stan został zmieniony zatwierdzono , Jeśli aplikacji nie został zakupiony podczas procesu zatwierdzania powyżej, administrator globalny lub administrator programu SharePoint należy przejdź do sklepu SharePoint i uzyskiwanie aplikację, aby był dostępny dla użytkownika końcowego. Zobacz kupowanie aplikacji ze sklepu SharePoint.

Użytkownicy witryny, którzy żądanie aplikacji można wyświetlać ich żądania, przechodząc do pozycji Ustawienia > Dodaj aplikację > Twoje żądania.

Początek strony

Określ, czy zezwalać na aplikacje dla pakietu Office rozpocząć w dokumentach

Dokumenty przechowywane w witrynach może zawierać aplikacje dla pakietu Office z różnych źródeł. Można określić, czy chcesz zezwolić te aplikacje działają, gdy dokumenty są otwierane w przeglądarce.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Wybierz pozycję aplikacje po lewej stronie, a następnie wybierz pozycję Konfigurowanie ustawień sklepu.

 5. Obok pozycji aplikacje dla pakietu Office z magazynu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Tak umożliwić aplikacje dla pakietu Office rozpocząć podczas otwierania dokumentów w przeglądarce.

  • Wybierz pozycję nie, jeśli nie chcesz zezwolić aplikacje dla pakietu Office rozpocząć podczas otwierania dokumentów w przeglądarce.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×