Konfigurowanie usługi Zarządzanie prawami do informacji (IRM) w Centrum administracyjnym programu SharePoint

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie SharePoint ochronę usługi IRM jest stosowana do plików na poziomie listy i biblioteki. Zanim organizacji można używać ochronę usługi IRM, najpierw musisz skonfigurować usługi Zarządzanie prawami. SharePoint Online usługa IRM zależy od Microsoft Azure usługi zarządzania prawami dostępu w usłudze Active Directory (Microsoft Azure AD Menedżera zasobów) do szyfrowania i przypisywanie ograniczenia użytkowania. Niektóre plany usługi Office 365 obejmują Microsoft Azure AD subskrypcji Menedżera zasobów, ale nie wszystkie. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Wprowadzenie do usługi Microsoft Azure AD Rights Management

Włączanie usługi IRM przy użyciu Centrum administracyjnego programu SharePoint

Twoja organizacja może ochrony usługi IRM SharePoint list i bibliotek, należy najpierw uaktywnić usługi zarządzania prawami dostępu dla Twojej organizacji. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Aktywowanie usługi Zarządzanie prawami.

Po aktywowaniu usługi zarządzania prawami, zaloguj się do Centrum administracyjnego programu SharePoint włączyć zarządzanie prawami informacji (IRM).

Uwaga : Jeśli nie włączono usługi Zarządzanie prawami przez administratora globalnego usługi Office 365, funkcje usługi IRM nie można używać w usłudze SharePoint Online.

  1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

  2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

  3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

  4. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Ustawienia.

  5. W sekcji Zarządzanie prawami do informacji (IRM) wybierz pozycję za pomocą usługi IRM w konfiguracji, a następnie wybierz Ustawienia odświeżania usługi IRM.

Uwaga :  Po odświeżeniu ustawień usługi IRM osoby w organizacji będą mogły chronić swoje biblioteki dokumentów i listy programu SharePoint za pomocą usługi IRM.

Włączanie usługi IRM dla bibliotek dokumentów i list programu SharePoint

Po odświeżeniu ustawień usługi IRM właściciele witryn mogą chronić swoje listy i biblioteki dokumentów programu SharePoint przy użyciu usługi IRM. Więcej informacji zawiera artykuł Korzystanie z usługi Zarządzanie prawami do informacji w odniesieniu do listy lub biblioteki.

Włączając usługę IRM dla listy lub biblioteki, właściciele witryn mogą chronić wszystkie obsługiwane typy plików, które zawiera ta lista lub biblioteka. Jeśli usługa IRM jest włączona dla biblioteki, zarządzanie prawami dostępu dotyczy wszystkich plików w tej bibliotece.

Uwaga : Jeśli usługa IRM jest włączona dla listy, zarządzanie prawami dostępu dotyczy tylko plików, które zostały dołączone do elementów listy, a nie rzeczywistych elementów listy.

Pliki pobierane z listy lub biblioteki, dla której włączono usługę IRM, są szyfrowane, dzięki czemu mogą je przeglądać tylko uprawnione osoby. Każdy plik objęty zarządzaniem prawami dostępu zawiera również licencję publikowania nakładającą ograniczenia na działania osób, które mogą przeglądać dany plik. Typowe ograniczenia obejmują udostępnianie pliku tylko do odczytu, uniemożliwianie kopiowania tekstu, zapobieganie zapisywaniu kopii lokalnej, a także zapobieganie drukowaniu pliku. Programy klienckie, które mogą odczytywać typy plików obsługiwane przez usługę IRM, egzekwują te ograniczenia za pomocą licencji publikowania zawartej w pliku objętym zarządzaniem prawami dostępu. Dzięki temu plik objęty zarządzaniem prawami dostępu jest chroniony nawet po pobraniu go z serwera. Informacje na temat włączania usługi IRM dla listy lub biblioteki zawiera artykuł Korzystanie z usługi Zarządzanie prawami do informacji w odniesieniu do listy lub biblioteki

Usługa SharePoint Online obsługuje szyfrowanie następujących typów plików:

  • PDF

  • Formaty plików 97–2003 dla następujących programów pakietu Microsoft Office: Word, Excel i PowerPoint

  • Formaty Office Open XML dla następujących programów pakietu Microsoft Office: Word, Excel i PowerPoint

  • Format XPS (XML Paper Specification)

Uwaga : Nie można tworzyć ani edytować dokumentów aplikacji Office Online w bibliotece, w której włączono usługę IRM.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×