Konfigurowanie usługi Office 365 lub usługi poczty e-mail opartej na programie Exchange w programie Poczta systemu Windows 8

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą poczty, Windows 8 aplikacji Poczta, aby uzyskać dostęp do swojego Office 365 lub Exchange-systemem poczty e-mail przy użyciu adresu e-mail i hasła. Windows 8 aplikacji Poczta jest wbudowany w Windows 8 i Windows RT.

Uwaga : Jeśli masz konto e-mail za pomocą Office 365, zobacz Używanie usługi Office 365 na urządzeniu z systemem Windows RT szczegółowe informacje dotyczące sposobu używania Office 365 na telefonie lub tablecie.

Informacje dotyczące konta Microsoft, Windows 8 poczty ogólnie lub sposobu łączenia się z kontem e-mail, które nie jest Office 365 lub Exchange-zależności, zobacz co jeszcze należy wiedzieć?

Dodawanie konta e-mail do aplikacji poczty na Windows 8

Ważne : Musisz mieć konto Microsoft, aby użyć aplikacji poczty Windows 8. Konto Microsoft to kombinacja adres e-mail i hasło, którego używasz, aby zalogować się do usługi, takie jak Messenger, OneDrive, Windows Phone, Xbox Live lub Outlook.com (dawniej Hotmail.com).

Możesz skonfigurować z Office 365 lub Exchange-systemem poczty e-mail, nawet jeśli nie jest zalogowany do Windows lub Windows 8 poczty przy użyciu konta Microsoft.

 1. Na Rozpoczynanie wybierz pozycję Poczta.

  Strona startowa systemu Windows 8 z kafelkiem Poczta

 2. Wykonaj następujące czynności

  • Jeśli zostanie wyświetlona strona Dodaj konta Microsoft, wpisz adres e-mail i hasło dla konta Microsoft, aby się zalogować, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

   lub

   Jeśli zostanie wyświetlona strona Dodaj konta Microsoft, ale nie masz konta Microsoft, wybierz pozycję Utwórz konto Microsoft,

   Strona Dodawanie konta Microsoft w aplikacji Poczta systemu Windows 8

  • Jeśli na stronie Dodawanie konta Microsoft nie zostanie otwarty w Dodawanie konta e-mail, wybierz pozycję Outlook skonfigurować naszych pierwsze konto w widoku Poczta.

   Strona Dodaj konta e-mail w aplikacji Poczta systemu Windows 8

 3. Jeśli poczta jest wyświetlana wiadomości e-mail z konta, które skonfigurowano wcześniej po uruchomieniu, wykonaj następujące czynności:

  • Jeśli korzystasz z urządzenia dotykowego, szybko Przesuń do środka od prawej krawędzi ekranu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.

   Jeśli używasz myszy, wskaż pozycję w prawym dolnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.

   Ustawienia aplikacji Poczta systemu Windows 8

  • W menu Ustawienia, wybierz polecenie konta > Dodaj konto > Outlook.

   Strony menu aplikacji Poczta systemu Windows 8: Ustawienia > Konta > Dodaj konto

 4. Na stronie Dodawanie konta Outlook wpisz adres e-mail i hasło dla konta e-mail, które chcesz dodać, a następnie wybierz Połącz.

  Uwaga : Poczta wyszuka online Znajdowanie ustawień serwera poczty e-mail.

  Strona Dodawanie konta Outlook w aplikacji Poczta systemu Windows 8

 5. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat "Twoje konto e-mail zostało pomyślnie skonfigurowane", wybierz pozycję Zakończ.

  lub

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat nawiązywanie komputerze zabezpieczyć, ją przeczytać, a następnie wybierz wymuszenia tych zasad.

Ważne : Jeśli poczta nie może skonfigurować konta, zobacz co jeszcze należy wiedzieć?

Wyświetlanie lub zmienianie ustawień aplikacji Poczta Windows 8

Windows 8 Poczta skonfigurowany do konta za pomocą ustawień domyślnych. Domyślne ustawienia mogą się różnić w zależności od typu konta, którego używasz. Większości typów kont będzie można zmienić ustawienia.

Jeśli korzystasz z urządzenia dotykowego, szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu, aby uzyskać dostęp do ustawień wybierz pozycję Ustawienia > konta, a następnie wybierz pozycję konta. Jeśli używasz myszy, wskaż pozycję w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz pozycję Ustawienia > konta, a następnie wybierz pozycję konta.

Poniższe ustawienia są dostępne dla większości typów kont.

Opcja

Opis

Ustawienia

Nazwa konta   

Nazwa konta wyświetlana podczas przeglądania konta w Windows 8 poczty.

Nie dotyczy

Pobierz nowe wiadomości e-mail

Jak często poczta e-mail jest pobierana z serwera poczty e-mail do Windows 8 poczty.

Po odebraniu elementów

Co 15 minut

Co 30 minut

Co godzinę

Ręcznie

Pobierz wiadomości e-mail z

Ustawianie, jak często chcesz pobrać poczty e-mail z serwera.

Ostatnie 3 dni

Ostatnie 7 dni

Ostatnie 2 tygodnie

Ostatni miesiąc

Dowolny czas

Zawartość do zsynchronizowania   

Określ, jaką zawartość chcesz zsynchronizować z komputerem.

Poczta e-mail

Kontakty

Kalendarz

Automatycznie pobieraj obrazy zewnętrzne

Określenie, czy Windows 8 poczty w celu automatycznego pobierania obrazów. Jeśli wybierzesz wyłączone, możesz pobrać obrazy zewnętrzne w wiadomości, które otrzymujesz w poszczególnych wiadomości.

Włączone lub Wyłączone

Użyj podpisu wiadomości e-mail   

Tworzenie podpisu e-mail, który pojawia się na końcu każdej wysyłanej wiadomości.

Tak lub Nie

Adres e-mail

Adres e-mail Twojego konta.

Nie dotyczy

Hasło

Hasło wprowadzone podczas konfigurowania Twojego konta.

Nie dotyczy

Domena

Nazwa domeny dla Twojego konta. To ustawienie jest pusta, jeśli nie zostanie wprowadzona nazwę domeny, po skonfigurowaniu konta.

Nie dotyczy

Nazwa użytkownika poczty e-mail

Nazwa pojawiająca się w polu Od wiadomości, które wysyłasz z tego konta.

Nie dotyczy

Serwer

Nazwa Twojego serwera poczty e-mail.

Nie dotyczy

Serwer wymaga połączenia SSL

Czy usługa poczty e-mail korzystasz wymaga połączenia przy użyciu protokołu SSL (Secure Sockets Layer).

Wybierz lub wyczyść

Pokaż powiadomienia e-mail dla tego konta

Czy chcesz Windows 8 wyświetlał powiadomienia po odebraniu nowych wiadomości na tym koncie.

Włączone lub Wyłączone

Co jeszcze należy wiedzieć?

Konta Microsoft

Musisz Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft, aby można było używać aplikacji poczty Windows 8 Dowiedz się więcej o konta serwera Microsoft i jak utworzyć konto użytkownika.

Windows 8 Informacje o funkcjach korespondencji

 • Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania innych kont w Windows 8 poczty (na przykład konta Gmail lub Yahoo!, zobacz aplikacji Poczta dla systemu Windows: często zadawane pytania.

 • Aby uzyskać informacje o funkcjach korespondencji Windows 8, zobacz aplikacji Poczta dla systemu Windows: często zadawane pytania.

 • konta Outlook w Windows 8 poczty za pomocą Exchange ActiveSync do nawiązania połączenia z serwerem poczty e-mail. Połączenie Exchange ActiveSync obsługuje synchronizację poczty e-mail, kontaktów, kalendarza i innych informacji. Wszystkie aplikacje systemu Windows komunikacji w Windows 8 (poczta, kontakty, kalendarz i wiadomości), można użyć informacje, które są synchronizowane podczas konfigurowania Exchange ActiveSync połączenie z kontem. Dodawanie konta w aplikacji Poczta spowoduje, że kontaktów i danych kalendarza są wyświetlane w innych aplikacjach komunikacji systemu Windows.

 • Dowiedz się, jak zsynchronizować usługi Google z Windows 8 lub Windows RT, zobacz jak zsynchronizować usługi Google z systemem Windows 8 lub Windows RT.

 • Dowiedz się, jak zarządzać powiadomieniami aplikacji Poczta systemu Windows 8, zobacz jak zarządzać powiadomieniami Poczta, kalendarz, kontakty i wiadomości.

 • Windows 8 Poczta obsługuje obecnie połączenia Office 365 i Exchange-programów poczty e-mail przy użyciu połączenia Exchange ActiveSync (w Windows 8 poczty, etykietą typ konta Outlook ) i łączności IMAP (oznaczony inne konto). Połączenia POP nie są obecnie obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie kont e-mail protokołem POP w systemie Windows 8 i Windows RT.

 • Windows 8 Poczta nie obsługuje formatu wiadomości S/MIME. Jeśli masz wiadomości w formacie S/MIME, Windows 8 poczty umożliwia wyświetlenie elementu poczty e-mail przy użyciu następujących treści wiadomości: "nie można wyświetlić zaszyfrowana wiadomość." Aby wyświetlić elementy poczty e-mail w formacie S/MIME, zaleca się po otwarciu wiadomości za pomocą Outlook Web App, Outlook lub innego programu poczty e-mail, który obsługuje wiadomości S/MIME.

Rejestracja konta

Jeśli Twoje konto e-mail wymaga rejestracji, musisz zarejestrować konto przed możesz skonfigurować konta w Windows 8 poczty. Jeśli jesteś użytkownikiem Office 365, należy zarejestrować konta podczas pierwszego logowania się do Office 365. Jeśli nie jesteś użytkownikiem usługi Office 365, zarejestrować konta podczas logowania się do Outlook Web App lub innego konta Microsoft.

Zobaczysz następujący komunikat Windows 8 poczty Jeśli jeszcze tego nie zarejestrowano konta: "nie możemy znaleźć ustawienia < adres e-mail >. Podaj nam więcej informacji i firma Microsoft zostanie ponownie spróbuj nawiązać połączenie".

Aby uzyskać informacje dotyczące logowania się do swojego konta lub Office 365 portalu zobacz Logowanie się do aplikacji Outlook Web App. Jeśli masz problemy z logowaniem, poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie. Jeśli nadal nie możesz zalogować się do Outlook Web App, skontaktuj się z osobą zarządzającą kontem e-mail.

Po zalogowaniu się do konta przy użyciu Outlook Web App Wyloguj się. Spróbuj nawiązać połączenie za pomocą Windows 8 poczty.

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją konta poczty Windows 8

Jeśli poczta nie zostanie uruchomiona lub jeśli nie możesz pomyślnie połączyć się z kontem, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Upewnij się, że korzystasz z najnowszą wersją pakietu Windows 8 poczty. Aby sprawdzić dla aktualizacji do aplikacji poczty Windows 8 z menu Start, przejdź do sklepu > Ustawienia > aktualizacje aplikacji > Sprawdź aktualizacje.

 • Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

 • Przejrzyj Microsoft rozwiązywanie problemów z artykułów. Artykuły pomocy technicznej Windows 8 można przeglądać według kategorii w witrynie Pomocy technicznej systemu Windows .

 • Przejrzyj listę najlepszych rozwiązań dla aplikacji poczty e-mail i współpracy Windows 8 na stronie Poczta E-mail i komunikacja witryny sieci Web systemu Windows.

 • Odpowiedzi na pytania dotyczące poczty e-mail Windows 8 Wyświetlaj i Publikuj własne pytania do systemu Windows 8 w wiadomości E-mail i komunikacja społeczności.

 • Jeśli znasz nazwę osoby, która zarządza Twoją skrzynką pocztową (czasami nazywana administratorem poczty e-mail), skontaktuj się z nimi i zgłoś błąd wyświetlany podczas próby nawiązania połączenia z Windows 8 poczty.

Inne sposoby nawiązywania połączenia z pocztą e-mail

Jeśli nie możesz połączyć się z Office 365 lub poczty e-mail opartej na programie Exchange, przy użyciu Windows 8 poczty i czynności opisane w tym artykule, rozważ następujące czynności:

 • Spróbuj połączyć się z kontem przy użyciu Outlook Web App. Aby uzyskać informacje na temat nawiązywania połączenia za pomocą przeglądarki sieci web zobacz Logowanie się do programu Outlook w sieci Web dla firm.

 • Spróbuj połączyć się z kontem przy użyciu Outlook. Jeśli na urządzeniu działa system Windows RT 8.1 służy Outlook 2013 RT, czyli wersji Outlook 2013 zoptymalizowana pod kątem dotyk, aby połączyć się z kontem. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje zobacz Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook (dla systemu Windows).

 • Spróbuj połączyć się z kontem za pomocą Windows 8 przy użyciu protokołu IMAP4. Aby skonfigurować połączenie IMAP, wybierz opcję inne konto, a nie opcja Outlook podczas konfigurowania konta poczty Windows 8. Po skonfigurowaniu połączenia IMAP, za pomocą Office 365 lub innych Exchange-podstawie konta, należy ręcznie wprowadzić ustawienia serwera IMAP i SMTP. Jeśli nawiązujesz połączenie z kontem e-mail Office 365, nazwa serwera IMAP to outlook.office365.com, a nazwa serwera SMTP to smtp.office365.com. Jeśli nie łączysz się Office 365 wiadomości e-mail, zobacz Ustawienia dostępu POP lub IMAP.

 • Spróbuj połączyć się z kontem za pomocą innego programu obsługującego protokół POP lub IMAP.

Uwaga : Nawiązywanie połączenia z kontem za pomocą protokołu IMAP pozwala na wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail dla Twojego konta. IMAP i POP nie umożliwiają synchronizowania kontaktów i informacji kalendarza. Aby uzyskać więcej informacji na temat protokołu POP lub IMAP zobacz Używanie protokołu IMAP lub programów poczty E-mail POP.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×