Konfigurowanie urlopu, zwolnienia lekarskiego i innych kategorii pracy niezwiązanych z projektem

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

< Dodatkowa pomoc programu Project

Za pomocą grafików można rejestrować wszystkie godziny w tygodniu członków zespołu. W niektórych przypadkach może Cię interesować tylko rejestrowanie czasu poświęconego na określone zadania projektu. W innych przypadkach możesz chcieć uwzględnić również czas poświęcony na inne, niezwiązane z projektem działania, takie jak szkolenia, zwolnienia lekarskie lub urlop.

Aplikacja Project Web App zawiera już kategorie skonfigurowane na potrzeby zwolnienia lekarskiego, urlopu i ogólnego czasu administracyjnego, ale warto również utworzyć kategorie dla elementów takich jak szkolenia lub podróże.

Domyślne kategorie czasu administracyjnego

Aby w aplikacji Project Web App skonfigurować rejestrowanie różnych kategorii czasu niezwiązanych z projektem, można utworzyć kategorie czasu administracyjnego.

Porada: Czy wiesz, że możesz również skonfigurować kategorie dla pracy związanej z zadaniami?

Tworzenie kategorii czasu administracyjnego w celu rejestrowania pracy niezwiązanej z projektem

 1. W aplikacji Project Web App wybierz pozycję Ustawienia Ikona Ustawienia > Ustawienia programu PWA.

 2. W obszarze Zarządzanie czasem i zadaniami wybierz pozycję Czas administracyjny.

  Czas administracyjny
 3. Wybierz pozycję Nowa kategoria.

  Nowa kategoria
 4. Wypełnij nowy pusty wiersz.

  Kategorie czasu administracyjnego
  • Kategorie     Wpisz nazwę nowej kategorii.

  • Stan     Wybierz, czy kategoria jest obecnie otwarta do użycia w grafikach, czy zamknięta.

  • Typ pracy     Wybierz, czy kategoria rejestruje czas pracy, taki jak szkolenia i podróże, czy czas wolny, na przykład urlop lub zwolnienia lekarskie.

  • Zatwierdź     Określ, czy czas zgłoszony w tej kategorii musi być zatwierdzany przez kierownika.

  • Zawsze wyświetlaj     Określ, czy ta kategoria ma być domyślnie uwzględniana jako wiersz w każdym grafiku dla każdego użytkownika. Może to ułatwić członkom zespołu pamiętanie o tym, aby raportować pracę nad rzeczami, które łatwo zapomnieć, takimi jak zwolnienia lekarskie lub cykliczne spotkania niezwiązane z projektem.

  • Zezwalaj na wiele wierszy     Określ, czy członkowie zespołu mogą dołączać więcej niż jeden wiersz w jednym grafiku dla tej kategorii. Na przykład warto umożliwić członkom zespołu wielokrotne dodawanie kategorii „Podróż” w jednym grafiku, aby każdy wiersz w tej kategorii mógł zawierać inny opis miejsca docelowego danego członka zespołu.

  • Dział     Jeśli dla Twojej organizacji skonfigurowano działy w aplikacji Project Web App, możesz wybrać, których działów dotyczy dana kategoria. Jeśli nie używasz działów, nie wypełniaj tej kolumny.

 5. Wybierz pozycję Zapisz.

  Zapisywanie

Co zrobić, jeśli nie chcę już mieć kategorii?

Jeśli chcesz, aby członkowie zespołu nie mogli więcej dodawać określonej kategorii czasu administracyjnego do grafiku, zmień wartość w kolumnie Stan dla danej kategorii na Zamknięte i wyczyść pole wyboru w kolumnie Zawsze wyświetlaj.

Zamykanie kategorii czasu administracyjnego

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×