Konfigurowanie telefonu System poczty głosowej — pomoc administratora

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł jest dla administratorów usługi Office 365 , którzy chcą konfigurowania poczty głosowej funkcji telefon dla wszystkich osób w ich działalności.

Uwaga : Poczta głosowa System telefonu obsługuje depozytowy wiadomości poczty głosowej tylko w skrzynce pocztowej programu Exchange i nie obsługuje systemy poczty e-mail innych firm. W charakterze mechanizmu alternatywnych systemem poczty głosowej wysłać wiadomości przy użyciu protokołu SMTP, co oznacza, że użytkownicy ze skrzynką pocztową w systemie poczty e-mail innych firm będą otrzymywać wiadomości poczty głosowej za pomocą nie przestojów Usługa gwarantowana lub innych funkcji poczty głosowej, takie jak zmiana ich powitania i inne ustawienia.

Środowisk tylko do chmury: Konfigurowanie systemem poczty głosowej

Użytkownicy programu Skype dla firm Online i nawiązywania połączeń z planami poczta głosowa telefon jest automatycznie skonfigurować i zainicjowany dla użytkowników po przypisaniu licencji Telefon i numer telefonu do nich.

  1. Jeśli funkcja Telefon nie jest dostępna w planie, może być konieczne kupienie licencje dodatku Telefon . Ponadto może być konieczne kupienie licencji usługi Exchange Online. Zobacz programu Skype dla firm dodatku licencjonowania.

  2. Przypisywanie licencji usługi Office 365 i licencji licencje telefon i usługi Exchange Online dla osób z Twojej firmy. Po wykonaniu tej czynności, będą otrzymywać wiadomości poczty głosowej!

  3. Obsługa poczty głosowej transkrypcją dodano od 2017 marca i jest domyślnie włączone dla wszystkich organizacjach i użytkowników. Transkrypcją można wyłączyć dla Twojej organizacji przy użyciu programu Windows PowerShell, a poniższe kroki.

Telefon ze środowiskami lokalnymi

Poniżej znajdują się informacje dotyczące konfigurowania poczty głosowej telefon do pracy ze środowiskami lokalnymi nawiązywania połączeń z planu.

  1. Jeśli funkcja Telefon nie jest dostępna w planie, może być konieczne kupienie licencje dodatku Telefon. Ponadto potrzebny do zakupu licencji usługi Exchange Online. Zobacz programu Skype dla firm dodatku licencjonowania.

  2. Przypisywanie licencji usługi Office 365 i licencji licencje telefon i usługi Exchange Online dla osób z Twojej firmy.

  3. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w sekcji Konfigurowanie programu Skype dla przewodnik Business Cloud łącznik Editionużytkownikom głosowe Telefon i usług poczty głosowej .

  4. Obsługa poczty głosowej transkrypcją dodano od 2017 marca i jest domyślnie włączone dla wszystkich organizacjach i użytkowników. Transkrypcją można wyłączyć dla Twojej organizacji przy użyciu programu Windows PowerShell, a poniższe kroki.

  5. Można też wyświetlić problemów klientów między ExUM i pocztę głosową Azure dla sposobu konfigurowania dostarczania wiadomości poczty głosowej Azure telefon użytkowników, którzy mają lokalnej skrzynki pocztowej.

Ustawianie zasad poczty głosowej w organizacji

Transkrypcją poczty głosowej jest domyślnie włączone dla wszystkich organizacjach i użytkowników, jednak można zmieniać przy użyciu Zestawu CsOnlineVoicemailPolicy i Udzielanie CsOnlineVoicemailPolicy polecenie cmdlet.

Ważne : Nie można utworzyć nowe wystąpienie zasad dla transkrypcją przy użyciu polecenia cmdlet New-CsOnlineVoiceMailPolicy i nie można usunąć istniejącego wystąpienia zasad przy użyciu polecenia cmdlet Remove-CsOnlineVoiceMailPolicy .

Użytkownik może zarządzać ustawieniami transkrypcją dla użytkowników za pomocą zasad poczty głosowej. Aby wyświetlić wszystkie wystąpienia zasad dostępne poczty głosowej, możesz użyć Get-CsOnlineVoicemailPolicy polecenia cmdlet.

PS C:\ > Get-CsOnlineVoicemailPolicy

W oknie Wyniki Get-CsOnlineVoiceMailPolicy.

Ponieważ ustawienie domyślne transkrypcją znajduje się w Twojej organizacji, można ją wyłączyć przy użyciu Zestawu CsOnlineVoicemailPolicy. Aby zrobić tego uruchomienia:

Set-CsOnlineVoicemailPolicy -EnableTranscription $false

Zasady użytkownika są sprawdzane przed ustawienia domyślne organizacji. Na przykład jeśli transkrypcją poczta głosowa jest włączona dla wszystkich użytkowników można przypisać zasady do wyłączania transkrypcją dla określonego użytkownika, przy użyciu polecenia cmdlet Udziel CsOnlineVoicemailPolicy .

Aby wyłączyć transkrypcją dla jednego użytkownika, uruchom polecenie:

Grant-CsOnlineVoicemailPolicy -PolicyName TranscriptionDisabled -Identity sip:amosmar@contoso.com

Ważne : Usługa poczty głosowej w usłudze Office 365 buforowanie zasady poczty głosowej i aktualizuje pamięci podręcznej co 4 godziny. Tak, wprowadzonych zmian zasad może potrwać do 4 godzin mają być stosowane.

Ułatwić użytkownikom informacje Skype dla firm funkcje poczty głosowej

Mamy wiele informacji szkolenia i artykuły, aby ułatwić użytkownikom się niepowodzeniem z Skype dla firm poczty głosowej. Wskaż im następujące artykuły:

Tematy pokrewne

Konfigurowanie programu Skype dla firm Online
Oto przejść z systemem w usłudze Office 365

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×