Konfigurowanie szablonu biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po utworzeniu biblioteki dokumentów można skonfigurować szablon, który będzie uruchamiał odpowiedni program, gdy użytkownik utworzy nowy dokument na podstawie biblioteki. Dla bibliotek dokumentów i bibliotek formularzy można także określić szablony niestandardowe.

Omówienie

Określanie domyślnego typu pliku podczas tworzenia biblioteki

Edytowanie domyślnego szablonu

Określanie niestandardowego szablonu

Omówienie

Po utworzeniu nowego pliku w bibliotece dokumentów szablon domyślny otwiera program, który określono za pomocą pustego szablonu.

Jeśli biblioteka zawiera szablon domyślny, jest on przechowywany w folderze biblioteki Formularze. Szablonu niestandardowego można jednak używać, jeśli trzeba określić ustawienia lub dostarczyć domyślną zawartość widoczną w każdym pliku, na przykład zastrzeżenie w stopce.

Aby użytkownik mógł utworzyć plik, używając polecenia Nowy w bibliotece, szablon musi pochodzić z programu zgodnego z programem Windows SharePoint Services 3.0, na przykład z programu Microsoft Office Word 2007. Jeśli program, którego należy użyć, nie jest zgodny, w większości przypadków można nadal przechowywać plik w bibliotece i zarządzać nim. Zamiast tworzyć plik na podstawie biblioteki dokumentów można utworzyć go w wybranym programie i dodać do biblioteki później. Ze względów bezpieczeństwa niektóre typy plików są blokowane w witrynie programu Windows SharePoint Services.

Podczas tworzenia nowego pliku w bibliotece formularzy domyślnym programem jest edytor XML zgodny z programem Windows SharePoint Services 3.0. Zmieniając zaawansowane ustawienia biblioteki, można jednak określić, że nowy formularz będzie otwierany w przeglądarce. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do dodatkowych informacji na temat tworzenia bibliotek formularzy.

Jeśli włączono wiele typów zawartości i szablony są określane tych typów zawartości, biblioteka używa szablony, które są określone przez typy zawartości. Zamiast zmieniać ustawienia szablonu dla biblioteki, należy zmienić typy zawartości. Łącza do dodatkowych informacji na temat typów zawartości w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Określanie domyślnego typu pliku podczas tworzenia biblioteki

W przypadku bibliotek dokumentów można wybierać spośród typów stron i programów zgodnych z programem Windows SharePoint Services. W przypadku bibliotek formularzy wybór zależy od tego, czy zainstalowano edytory XML lub programy do projektowania formularzy oparte na języku XML, które są zgodne z programem Windows SharePoint Services, na przykład program Microsoft Office InfoPath 2007.

 1. Kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij przycisk Utwórz na stronie Cała zawartość witryny.

  Porada: W większości przypadków można zamiast tego użyć menu Akcje witryny Obraz przycisku w celu ukończenia tego kroku.

 1. W obszarze Biblioteki kliknij opcję Biblioteka dokumentów lub Biblioteka formularzy.

  1. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

   Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

  1. W polu Opis wpisz opis informujący o przeznaczeniu biblioteki. Opis jest opcjonalny.

   Opis jest wyświetlany u góry strony biblioteki, poniżej nazwy biblioteki. Jeśli planuje się umożliwienie nadsyłania zawartości do biblioteki pocztą elektroniczną, można dodać do opisu adres e-mail biblioteki, aby użytkownicy mogli łatwo go znaleźć.

 2. Aby dodać łącze do tej biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, upewnij się, że w sekcji Nawigacja jest zaznaczona opcja Tak.

 3. W sekcji Historia wersji dokumentu kliknij opcję Tak, aby przy każdym ewidencjonowaniu pliku w bibliotece była tworzona jego kopia zapasowa lub nowa wersja.

 4. W sekcji Szablon dokumentu określ typ pliku, który ma służyć jako szablon dla nowych plików w tym dokumencie.

 5. Kliknij przycisk Utwórz.

Początek strony

Edytowanie szablonu domyślnego

Jeśli w bibliotece nie używa się wielu typów zawartości, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. W przeciwnym razie zamiast wykonywać procedurę, należy dla każdego typu zawartości edytować szablony.

Szablon domyślny dla biblioteki dokumentów znajduje się w folderze Formularze. W wielu przypadkach ma nazwę szablon.doc, o ile nie zmieniono domyślnego typu pliku.

Jeśli używasz programu, który nie jest zgodny z Windows SharePoint Services 3.0, taki szablon domyślny nie można edytować, ale możesz przekazać i określić szablon niestandardowy, który jest zgodny z programu Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, takich jak Microsoft Office Word 2003. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Określanie szablonu niestandardowego , w tym artykule.

 1. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

 2. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia biblioteki dokumentów.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 4. W sekcji Szablon dokumentu pod polem Adres URL szablonu kliknij przycisk Edytuj szablon.

  Szablon zostanie otwarty w aplikacji zgodnej z programem Windows SharePoint Services 3.0, która jest skojarzona z typem pliku bieżącego szablonu. Przykładowo, jeśli domyślnym szablonem jest szablon programu Word, otworzy się program Office Word 2007, a jeśli domyślnym szablonem jest arkusz programu Excel, otworzy się program Microsoft Office Excel 2007.

 5. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie zapisz szablon. Zamknij program, jeśli nie musi być już otwarty, lub przełącz się do witryny programu SharePoint.

 6. W witrynie programu SharePoint na dole strony Zaawansowane ustawienia biblioteki dokumentów kliknij przycisk OK.

Początek strony

Określanie szablonu niestandardowego

W celu określenia innego szablonu należy najpierw utworzyć go w programie zgodnym z programem Windows SharePoint Services 3.0, na przykład w programie Office Word 2007, a następnie zapisać w folderze biblioteki Formularze. Następnie w bibliotece należy określić adres szablonu niestandardowego.

Domyślny szablon biblioteki dokumentów znajduje się w folderze Formularze. W wielu przypadkach ma nazwę szablon.doc, o ile nie zmieniono domyślnego typu tworzonego pliku.

 1. Utwórz i zapisz szablon niestandardowy w programie zgodnym z programem Windows SharePoint Services 3.0. Zanotuj jego lokalizację, a następnie przełącz się do programu SharePoint Services.

 2. Jeśli biblioteka nie jest jeszcze otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa biblioteki nie zostanie wyświetlona, należy kliknąć pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknąć nazwę biblioteki.

 3. W menu Akcje Obraz menu kliknij polecenie Otwórz w Eksploratorze Windows.

 4. W Eksploratorze Windows znajdź utworzony szablon niestandardowy.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Kopiuj w menu skrótów.

 6. Klikaj przycisk Wstecz, aż powrócisz do biblioteki, a następnie kliknij folder Formularze, aby go otworzyć.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w oknie folderu, a następnie kliknij polecenie Wklej w menu skrótów.

 8. Zamknij Eksploratora Windows i wróć do biblioteki w witrynie.

 9. W menu Ustawienia Settings menu kliknij polecenie Ustawienia biblioteki dokumentów.

 10. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.

 11. W sekcji Szablon dokumentu wpisz adres szablonu niestandardowego w polu Adres URL szablonu. Lokalizacja to adres sieci Web szablonu w witrynie programu SharePoint względem nazwy witryny. Jeśli na przykład szablon o nazwie Znakwodny.dotx zostanie dodany do folderu Formularze w bibliotece dokumentów udostępnionych, należy wpisać ścieżkę /Dokumenty udostępnione/Formularze/Znakwodny.dotx w polu Adres URL szablonu.

  Jeśli w polu Szablon dokumentu ustawienia są niedostępne, oznacza to, że administrator mógł ustawić wiele typów zawartości. Aby zobaczyć, czy włączono wiele typów zawartości, należy sprawdzić, czy zaznaczono opcję Tak w obszarze Czy zezwolić na zarządzanie typami zawartości? w sekcji Typy zawartości.

Uwaga: W przypadku włączenia wielu typów zawartości do każdego z nich należy dostosować szablon.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×