Konfigurowanie sieci usługi Yammer (przewodnik po aktywacji usługi Yammer)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Teraz, gdy usługa Yammer Enterprise została już aktywowana, możesz skonfigurować sieć Yammer. Wykonaj czynności opisane w tym artykule, aby dodać usługę Yammer do paska nawigacyjnego usługi Office 365 oraz dodać administratorów i użytkowników do usługi Yammer.

Zawartość tego przewodnika:

Przewodnik po aktywacji usługi Yammer

Konfigurowanie sieci usługi Yammer    

Często zadawane pytania

Dodawanie usługi Yammer do obszaru Uruchamianie aplikacji usługi Office 365

Klienci korzystający z usług Office 365, SharePoint Online i Yammer znają obszar Uruchamianie aplikacji usługi Office 365, dostępny za pośrednictwem ikony w górnym rogu portalu. Po aktywowaniu usługi Yammer jest ona automatycznie dodawana do obszaru Uruchamianie aplikacji w celu ułatwienia osobom w organizacji dołączenia do usługi Yammer i korzystania z niej w ramach usługi Office 365.

Porada : Nie dotyczy to klientów korzystających z usługi Yammer Enterprise w trybie autonomicznym, ponieważ nie widzą oni obszaru Uruchamianie aplikacji usługi Office 365.

Zrzut ekranu: uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyświetloną usługą Yammer

Dodawanie użytkowników do usługi Yammer i zarządzanie nimi

Istotą sieci społecznościowej w przedsiębiorstwie są ludzie, dlatego warto jak najszybciej zaprosić swoich współpracowników do korzystania z usługi Yammer, korzystając z Centrum administracyjnego usługi Yammer. Jako zweryfikowany administrator usługi Yammer, możesz podjąć bezpośrednie działania, które, w zależności od rozmiaru firmy, pozwolą za jednym razem zaprosić wszystkich pracowników do usługi Yammer.

Użytkownicy dodani za pomocą portalu administracyjnego usługi Office 365 są automatycznie dodawani do Twojej sieci Yammer, gdy się zalogują. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie użytkownikami usługi Yammer za pomocą usługi Office 365 na wszystkich etapach ich istnienia.

Możesz także dodawać użytkowników pojedynczo do usługi Yammer, korzystając z poniższej metody.

Aby dodać użytkowników do usługi Yammer
 1. Dodawanie użytkowników zbiorczo w Centrum administracyjnym sieci Yammer, wybierając pozycję Administrator sieci > Użytkownicy i jedną z następujących opcji:

  • Zaproś użytkowników:     kliknij pozycję importuj książkę adresową, aby zaimportować adresy e-mail z kont w usługach Outlook.com, Gmail, Plaxo lub Yahoo albo przekazać pliki kontaktów z aplikacji poczty e-mail, takich jak Outlook lub Apple Mail.

  • Zbiorcza aktualizacja użytkowników:     umożliwia zaimportowanie pliku CSV wyeksportowanego z aplikacji do obsługi poczty e-mail w przedsiębiorstwie.

 2. Jeśli chcesz zautomatyzować ubezpieczenia i cofanie ubezpieczeń użytkowników lub użyć rejestracji jednokrotnej, zobacz Zarządzanie usługi Yammer użytkowników w jego cyklu życia z usługi Office 365 i Zaloguj się w usłudze Office 365 dla usługi Yammer , zdecydować, jakie opcje działają najlepiej w Twojej organizacji. Za pomocą opcji dostępnych dla Office 365 lub można użyć następujących metod sieci Yammer:

  • Synchronizowanie z usługą Active Directory umożliwia synchronizowanie danych z katalogu firmy zautomatyzować obsługi administracyjnej i deprovisioning użytkowników. Przeczytaj Synchronizacji katalogów usługi Yammer , aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania i skonfigurować dodatkowe ustawienia, wybierając pozycję Administrator sieci > Użytkownicy > Integracji katalogów.

  • Zintegruj usługę Yammer z portalem logowania jednokrotnego (SSO), w którym są przechowywane adresy URL, nazwy użytkowników i hasła różnych aplikacji przedsiębiorstwa, aby zapewnić bezpieczny dostęp.

   Porada : Ta integracja wymaga pomocy ze strony osób zarządzających usługą Yammer, więc skontaktuj się z Pomocą techniczną Yammer. Przejdź do Pomocy technicznej Yammer Enterprise dla swojego regionu i wybierz następujące opcje: Problem type: Administration (Typ problemu: administracja) oraz Category: Single sign-on (SSO) (Kategoria: logowanie jednokrotne) lub Category: Active Directory synchronization (Kategoria: synchronizacja usługi Active Directory), aby uzyskać pomoc.

  Ważne : 

  • Logowanie jednokrotne usługi Yammer i funkcja Yammer DSync są wycofywane i przestaną działać po 1 grudnia 2016. Po 1 kwietnia 2016 nie będzie można ustanawiać nowych konfiguracji przy użyciu logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync.

  • Aby uzyskać więcej informacji o wycofywaniu i sposobie przejścia z logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji Yammer DSync, zobacz Planowanie na wypadek wycofania logowania jednokrotnego usługi Yammer i funkcji DSync.

Wyznaczanie dodatkowych administratorów usługi Yammer

Powodzenie sieci Yammer zależy od aktywnego zarządzania społecznością i zaangażowania jej uczestników. Wybierz dodatkowych administratorów z różnych działów swojej firmy, aby mogli pełnić rozmaite funkcje: od zarządzania integracją od strony technicznej przez działania społecznościowe po wdrażanie najlepszych praktyk.

Administratorzy usługi Yammer mogą m.in zmieniać znakowania, włączać i wyłączać funkcje, integrować usługę Yammer z innymi aplikacjami dla przedsiębiorstw, zarządzać użytkownikami, monitorować aktywność i eksportować dane. Więcej informacji o możliwościach administratorów usługi Yammer zawiera Przewodnik administratora usługi Yammer.

Aby wyznaczyć administratorów usługi Yammer
 1. W Centrum administracyjne usługi Yammerprzejdź do pozycji Administratorzy sieci > Administratorzy.

  Zrzut ekranu przedstawiający listę administratorów
 2. Przejrzyj listę administratorów globalnych usługi Office 365, którzy zostali zsynchronizowani w usłudze Yammer jako zweryfikowani administratorzy. Synchronizacja oznaczona jest za pomocą przycisku Zmień status administratorów usługi Office 365. Używając tego przycisku w celu usunięcia użytkownika jako administratora globalnego możesz cofnąć innym administratorom globalnym usługi Office 365 uprawnienia administratora usługi Yammer.

 3. W polu Wskaż dodatkowych administratorów wprowadź nazwę użytkownika, którego chcesz wyznaczyć na administratora. Administratorzy wyznaczeni za pośrednictwem usługi Yammer nie zyskują uprawnień administratorów globalnych usługi Office 365 — mają dostęp jedynie do Centrum administracyjnego usługi Yammer.

 4. Nowo wyznaczeni administratorzy są domyślnie administratorami sieci i mają ograniczone uprawnienia. Aby przyznać im pełne uprawnienia, kliknij pozycję Udziel uprawnienia Zweryfikowany administrator.

Zweryfikowani administratorzy mogą w dowolnej chwili udzielać i odbierać innym użytkownikom uprawnienia Zweryfikowany administrator. Uwaga: nie można odebrać uprawnień administratora samemu sobie. Należy poprosić o to innego administratora globalnego usługi Office 365.

Gratulacje!

Twoja sieć Yammer Enterprise została aktywowana i masz za sobą pierwsze kroki na drodze do pełnego korzystania z możliwości rozwiązań społecznościowych w pracy!

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Przewodnik po aktywacji usługi Yammer

Często zadawane pytania (przewodnik po aktywacji usługi Yammer)

Centrum administracyjne usługi Yammer

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×