Konfigurowanie sieci usługi Yammer (przewodnik administratora usługi Yammer)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ten artykuł zawiera step‐by‐step instruktaży dotyczących Yammer narzędzia administracyjne. Aby uzyskać dostęp do tych narzędzi, na pasku nawigacyjnym po lewej stronie sieci Yammer, kliknij pozycję Administrator, a następnie kliknij pozycję Centrum powodzenia. Stamtąd masz dostęp do wszystkich formantów administratora.

Ten artykuł jest częścią Przewodnika administratora usługi Yammer

Konfigurowanie sieci usługi Yammer    

Zarządzanie użytkownikami usługi Yammer

Monitorowanie danych usługi Yammer

Dodatkowe funkcje usługi Yammer

Często zadawane pytania dotyczące zabezpieczeń usługi Yammer

Lista kontrolna gotowości technicznej usługi Yammer

Produktywna praca

Z przewodnikiem step‐by‐step ułatwiające konfigurowanie sieci za pomocą narzędzia administracyjne, wybierz pozycję Administrator sieci > sukcesu. Na tej stronie można śledzić Nowych sieci listy kontrolnej dla zalecanych kroków ustawić sieci dla sukcesu. Możesz również kliknąć pozycję Rozpocznij tutaj aby przejść do Yammer witryny sukcesu biblioteki zasobów do szkolenia dotyczące produktów, przewodniki integracji IT i porady społeczności nawiązanie sieci.

Konfiguracja

Z funkcjami administrator Yammer możesz łatwo skonfigurować sieci pod kątem potrzeb firmy i użytkowników. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień bezpośrednio, wybierz pozycję Administrator sieci > Konfiguracja.

Podstawy

Tutaj możesz określić nazwę swojej sieci i dostosować podpowiedź wiadomości wyświetlaną w widoku publikującego.

Ustawienia poczty e-mail

Tutaj możesz określić ustawienia domyślne dla dostarczania wiadomości i powiadomień e-mail.

Włączone funkcje

Funkcje Yammer i aplikacje są zaprojektowane w celu poprawienia komunikacji i współpracy między firmy i użytkowników. Mimo że te funkcje są domyślnie włączone (chyba że inaczej), możesz wybrać Administratora sieci > Konfiguracja, aby wyłączyć, aby umożliwić im w dowolnym momencie.

Plik i załączniki w postaci obrazów:    Dowolna liczba plików i obrazów może zostać dołączony do każdej wiadomości lub Odpowiedz, z każdego ograniczone do 5 GB rozmiar pliku. Domyślnie plików załączników są włączone. Wyczyszczenie to ustawienie powoduje wyłączenie tej funkcji; Jednak to nie dotyczy istniejące załączniki.

Uwaga: Maksymalne wymiary obrazów w Yammer są 7680 pikseli i 4320 pikseli. Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, gdy próbują przekazać obrazu, który jest wysokość lub szerokość.

Do usunięcia plików:    Administratorzy sieci mogą usuwać dowolnego pliku, a administratorzy grup mogą usuwać pliki opublikowane w grupy, które zarządzają. Administratorzy sieci to zrobić, klikając pozycję pliki w obszarze Wielokropek na górnym pasku nawigacyjnym. Spowoduje to wyświetlenie katalogu plików, gdzie każdy plik można usunąć, wybierając z menu rozwijanego po prawej. Administratorzy grup mogą usuwać podobnie pliki opublikowane do grupy, odwiedź witrynę kartę pliki należący do grupy, które są administrować.

aplikacji przyjęcie 3:    Rosnących sieci partnerów i deweloperów w Yammer kontynuować tworzenie aplikacji innych firm za pomocą Yammer interfejsu API. Bieżącą listę, która obejmuje integracji z programu Microsoft SharePoint, Flow firmy Microsoft, Microsoft Dynamics i wiele więcej firm, które aplikacje mogą być znajdujące się w katalogu aplikacji, klikając pozycję wielokropek (trzy kropki) w górnym obszarze nawigacji i wybranie aplikacji z menu rozwijanego. Wyczyszczenie to ustawienie powoduje wyłączenie funkcji dla użytkowników dodać lub uzyskać dostęp do tych aplikacji. Należy zauważyć, że wszyscy użytkownicy, w tym zatwierdzonych administratorów zostaną utracone dostęp do aplikacji, które zostały dodane przed niepełnosprawność.

Odtwarzacza wideo w tekście:   Yammer używa usługi multimediów Azure w celu utworzenia klipy wideo można wyświetlić w sieci. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Usługi multimediów Azure.

Schemat organizacyjny:   Yammer schemat organizacyjny składa się z relacji raportowania, które użytkownicy dodawać do ich profilów użytkowników. Pomaga to innym użytkownikom zrozumieć relacje firmy i struktury zarządzania ich współpracowników. Wyczyszczenie to ustawienie powoduje wyłączenie tej funkcji, dzięki czemu użytkownicy nie mogą wyświetlać schematów organizacyjnych w Yammer.

Wiadomości tłumaczenia:    Ta funkcja umożliwia użytkownikom możliwość tłumaczenie wiadomości od 33 dostępne języki na język domyślny sieci. Aby włączyć tę funkcję, administratora sieci należy zaakceptować umowę terminów i usług, aby można było korzystać z technologii tłumaczenia własności firmy Microsoft. Ta funkcja jest domyślnie wyłączona.

Projektowanie

Dostosowywanie sieci, dodając logo firmy i niestandardowy nagłówek jest to doskonały sposób na tworzenie wygody użytkownika i znajomości Yammer. To również sygnały pracownikom tego Yammer to aplikacja, z zatwierdzony oraz zaufanych dla swojej firmy. Aby dostosować sieci, wybierz pozycję Administrator sieci > Projektowanie.

Wybierz kolory sieci

W obszarze Wybierz kolory sieci możesz kliknąć pozycję wśród opcji, aby wyświetlić nagłówka sieci może wyglądać następująco w różnych kolorach. Lub, jeśli wolisz, można wprowadzić kody hex kolorów Kolor tła nagłówka i Kolor tekstu nagłówka (tylko aplikacja pulpitu). Należy zauważyć, że Wybieranie koloru niestandardowego tekstu nagłówka nie dotyczy aplikacji klasycznej. Na stronie sieci web, automatycznie wybrany kolor tekstu na kolor tła nagłówka podstawie (kolor czarny lub biały).

Wybierz logo dla swoich wiadomości e-mail Yammer

Logo, w tym miejscu przekazane pojawi się na wszystkie wiadomości e-mail wysłanych z siecią Yammer użytkowników. Kliknij przycisk Zapisz do wykonania znakowania niestandardowego w sieci. Dosyć ain't go?

Administratorzy

Wybierz pozycję Administrator sieci > Administratorzy listę wszystkich administratorów sieci. Użytkownicy non‐Admin wyświetlić listę administratorów w grupie wszystkie firmy i mają możliwość wykonaj lub przestać obserwować te administratorów. Administratorzy wyświetlić listę administratorów i opcji, aby wyznaczyć dodatkowych administratorów lub usunąć bieżący administrator. Zweryfikować Administratorzy mają dodatkowych opcji udzielanie lub Revoke zweryfikować uprawnienia administratora.

Zasady używania

Określanie uolicy do zastosowania i wymaganie akceptowania że może ułatwić zapewnienia aktywności Yammer użytkowników jest dodatnia, konstruktywne i równo z Twojej firmy zasady i kulturą. Po utworzeniu lub zmienianie zasad używania pojawia się jako łącze na ekranach głównym użytkowników i mogą być wyświetlane jako okno podręczne, którą użytkownicy muszą zaakceptować przed wprowadzeniem sieci. Można także ustawić przypomnienie zasad użycia mają być wyświetlane na pasku bocznym prawym. Do otwierania lub modyfikowania zasad używania, wybierz pozycję Administrator sieci > Zasady używania, przy użyciu kodu HTML do formatowania w razie potrzeby. Wszystkie podstawowe tagów HTML w tym obrazków, łącza i podstawowe formatowanie są dozwolone w obrębie zasady używania. (JavaScript nie jest dozwolone.)

Wskazówki dotyczące tworzenia zasad używania

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy, aby zasady używania:

 • zawierały przede wszystkim wskazówki i objaśnienia (zamiast tylko listy rzeczy niedozwolonych);

 • zachęcały do korzystania z sieci, prezentując konstruktywne przykłady i sugestie;

 • wymagały, aby zawartość była właściwa dla środowiska biurowego.

Możesz również dodać linki HTML do stosownych informacji o zasadach firmy i zasobów szkoleniowych usługi Yammer.

Przykładowe zasady dopuszczalnego używania usługi Yammer

Yammer — Zapraszamy! Celem jest zapewnienie się połączyć się ze współpracownikami i pracownicy naszych działów i oddziałów mogą udostępniać ważnymi informacjami.

Użytkownik tej sieci jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:
 • Wiadomości publikowane w usłudze Yammer pozostają w usłudze Yammer (wpisy publiczne i tweety są niedozwolone).

 • Nie należy zamieszczać informacji poufnych w głównym kanale.

 • Wszyscy użytkownicy sieci zasługują na szacunek. Nie trzeba się ze wszystkimi zgadzać, ale nie wolno się z nikim kłócić.

 • Wpisy powinny nieść ze sobą istotne treści.

 • Za materiały publikowane w usłudze Yammer odpowiada użytkownik, które je publikuje.

 • Uzasadnienie swojego zdania lub opisanie pomysłu jest ważne, ale wpisy powinny być krótkie i rzeczowe.

Na początku warto skorzystać z następujących porad:
 • Po przyłączeniu się do sieci wybierz współpracowników, których chcesz obserwować. Wpisy tych osób będą widoczne w kanale Obserwowanie. Aby wyświetlić wszystkie wpisy w firmie, wybierz pozycję Wszystko.

 • Wypełnij swoje informacje o profilu. Uzupełnij sekcje Specjalność i Wykształcenie oraz dodaj zdjęcie profilowe.

 • Dostosuj preferencje dotyczące wiadomości e-mail w sekcji Powiadomienia.

 • Zanim Zadaj pytanie, za pomocą paska wyszukiwania i eksplorowanie tematy kanału informacyjnego Eksplorowanie istniejącej zawartości. Dzięki temu limit powtarzające się wiadomości.

 • Przeglądaj grupy katalogu i dołączanie do grupy, do których możesz znaleźć odpowiedniego. Jeśli konkretnej grupy nie istnieje, należy rozpocząć nową i Zaproś członkom zespołu do współtworzenia. Aby uzyskać najlepsze wyniki używanie grup zamienny dla istniejących listservs wiadomości e-mail.

 • We wpisach możesz zamieszczać linki i obrazy oraz informacje o wydarzeniach. Możesz też dodawać do nich tematy.

 • Przy użyciu Yammer często zadawanych pytań i przewodniku portalu znajdziesz rozwiązania typowych problemów.

 • Praktyka czyni mistrza — poświęć czas, aby zapoznać się z opcjami dostępnymi w usłudze Yammer.

Nietypowe lub dodatkowe pytanie można zadać, oznaczając je jako Pytanie we wpisie lub wysyłając je w bezpośredniej wiadomości do administratora sieci.

Sieci zewnętrzne

Opisane wcześniej sieci zewnętrznej mogą być tworzone jako rozszerzenie dowolnej sieci wewnętrzne i główne Yammer. Sieci zewnętrzne są zasadniczo własnej sieci. Mają możliwości administracyjne i działają tak samo jak w sieci wewnętrzne. Jednak sieciami zewnętrznymi różnią się, że są one używane do umożliwiają współpracę między członków sieci dla użytkowników domowych i zewnętrznymi spoza organizacji (np. klientów, dostawców, partnerów). Zewnętrznymi (z adresami e-mail zewnętrznych) muszą zostać zaproszeni do lub zażądać dostępu do sieci zewnętrznej. Podczas dołączania, mogą tylko oglądać zawartość przesłaną specjalnie do tej sieci zewnętrznej (to znaczy ich nie będą mieć dostępu do sieci innej organizacji dla użytkowników domowych).

Chcesz utworzyć sieć zewnętrzną?
 1. Świetnie. Przejdź do obszaru Sieci na lewym pasku nawigacyjnym i kliknij pozycję Stwórz nową sieć. Tutaj możesz wykonywać następujące czynności:

  • Tworzenie Nazwa sieciowa:    Podaj unikatową nazwę sieci, w której mają teraz własny adres e-mail i adres URL.

  • Dodaj opis.    Jasny i zwięzły opis zapewni zrozumienie przez użytkowników podstawowego celu tej sieci.

  • Dodaj obraz sieci.    Przekaż miniaturę obrazu lub logo reprezentujące nową sieć.

  • Ustaw uprawnienia.    Wybierz, czy dostęp do sieci jest otwarty (wszyscy członkowie mogą zapraszać nowych członków), czy zamknięty (tylko administratorzy mogą zapraszać nowych członków). Możesz również zdecydować, czy osoby będące członkami sieci macierzystej Twojej firmy mogą dołączać bez zaproszenia.

  • Wymagaj zatwierdzenia administratora, aby użytkownicy mogli dołączać do sieci zewnętrznych innych firm.    Zaznaczenie tego pola spowoduje, że użytkownicy będą musieli żądać zatwierdzenia przed dołączeniem do sieci zewnętrznych.

 2. Po kliknięciu pozycji Utwórz sieć zostanie wyświetlona nowa strona w celu potwierdzenia informacji dotyczących Twojej sieci zewnętrznej.

 3. Kliknij przycisk Zapisz i Twoja sieć zostanie utworzona i będzie gotowa do użycia. Kliknij pozycję Dodaj na górnym pasku nawigacyjnym, aby zacząć zapraszać osoby do dołączenia do Twojej sieci zewnętrznej.

Możesz wejść do menu Administrator sieci, aby dodatkowo skonfigurować i zaprojektować swoją sieć zewnętrzną, postępując zgodnie z tym samym procesem konfiguracji, jak w przypadku domu sieci (zobacz sekcja Wygląd w tym przewodniku).

Konfigurowanie ustawień sieci zewnętrznej

Aby skonfigurować ustawienia sieci zewnętrznej, odwiedź stronę Administratora sieci > Sieci zewnętrznych. W tym miejscu można określić, kto może tworzyć sieciami zewnętrznymi: każdy członek sieci lub tylko Administratorzy. (Ustawienie domyślne jest umożliwienie każdemu użytkownikowi utworzyć sieć zewnętrzną.) Dostępne są również pola wyboru dla podejmowania następujące elementy:

 • Wymagaj zatwierdzenia administratora, aby użytkownicy mogli dołączać do sieci zewnętrznych innych firm.    Zaznaczenie tego pola spowoduje, że użytkownicy będą musieli żądać zatwierdzenia przed dołączeniem do sieci zewnętrznych utworzonych przez inne organizacje.

 • Wyłącz katalog Powiązane sieci zewnętrzne.    Katalog powiązanych sieci to lista sieci zewnętrznych, do których należy co najmniej jeden z Twoich użytkowników. Zaznaczenie tego pola powoduje usunięcie tego katalogu ze strony Sieć zewnętrzna.

 • Wyłącz katalog Nasze sieci zewnętrzne.    Katalog Nasze sieci zewnętrzne to lista wszystkich sieci zewnętrznych podłączonych do Twojej sieci Yammer. Zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby użytkownicy mogli wyświetlać sieci zewnętrzne i żądać dołączenia do nich.

Następny artykuł: Zarządzanie użytkownikami usługi Yammer (przewodnik administratora usługi Yammer).

Tematy pokrewne

Przewodnik administratora usługi Yammer
Centrum administracyjne usługi Yammer

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×