Konfigurowanie sieci pod kątem emisji spotkania programu Skype

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po Włącz emisja spotkania programu Skype musisz skonfigurować sieć. Wykonaj ten krok, jeśli chcesz wstrzymać seminaria w sieci Web i innych programów dla osób spoza Twojej firmy.

Jeśli nie masz doświadczenie z Konfigurowanie zapory, należy rozważyć, czy zatrudnianie partnera firmy Microsoft wykonywania tej czynności dla Ciebie.

Aby pominąć ten krok i zamiast tego dodać innej firmy do usługi federacyjne, tak aby można je zaprosić do emisji, wykonaj czynności opisane w Użytkownicy mogą skontaktować się z zewnętrznymi programu Skype dla użytkowników biznesowych.

Krok 1: Konfigurowanie domen dozwolonych

Użyj jednej z następujących metod konfigurowania dozwolonych domen:

Metoda 1: Korzystanie z Centrum administracyjnego usługi Office 365

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365, a następnie w lewym obszarze nawigacyjnym kliknij pozycję Ustawienia > usług i dodatki, a następnie Skype dla firm.

 2. Na stronie udostępniania zewnętrznego w obszarze Wyjątki domeny kliknij pozycję wszystkie domeny są zablokowane z wyjątkiem, wprowadź następujące domeny oddzielając je przecinek (,):

  • noammeetings.lync.com

  • emeameetings.lync.com

  • apacmeetings.lync.com

  • resources.lync.com

 3. Kliknij pozycję Zapisz.

Metoda 2: Za pomocą programu Windows PowerShell

 • Wybierz menu Start > Windows PowerShell, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Uruchom jako administrator. W oknie programu Windows PowerShell wpisz poszczególne wiersze i naciśnij klawisz Enter.

  $r = New-CsEdgeDomainPattern -Domain "noammeetings.lync.com"

  $s = New-CsEdgeDomainPattern -Domain "emeameetings.lync.com"

  $t = New-CsEdgeDomainPattern -Domain "apacmeetings.lync.com"

  $n = New-CsEdgeDomainPattern -Domain "resources.lync.com"

  $newAllowList = New-CsEdgeAllowList -AllowedDomain $r,$s,$t,$n

  Set-CsTenantFederationConfiguration -AllowedDomains $newAllowList

Krok 2: Dodanie domeny emisja spotkania programu Skype, adresy URL i adresy IP

Drugim krokiem procesu konfigurowania jest należy najpierw dodać domen, które są potrzebne, a następnie dodaj adresy IP i adresy URL, które są wymagane do emisji spotkania programu Skype do pracy.

 • Dodaj punkty końcowe wymagane domeny:

  Aby można było korzystać z emisji spotkania w Skypie, następujące punkty końcowe muszą być dostępne dla komputerów klienckich.

  Wiersz

  Zastosowanie

  Źródło |Poświadczenia

  Miejsce docelowe

  Społeczności BGP usługi ExpressRoute dla usługi Office 365

  Adres CIDR

  Port

  1

  Wymagane: Punkty końcowe programu Skype dla firm.

  zobacz Skype dla firm Online i upewnij się, że są dostępne wszystkie pozycje z etykietami „wymagane”.

  2

  Wymagane: Emisja spotkania w Skypie — prezenter i uczestnik

  komputer kliencki / zalogowany użytkownik

  *.broadcast.skype.com
  broadcast.skype.com
  browser.pipe.aria.microsoft.com
  

  tak

  Zakresy IP programu Skype dla firm.

  TCP 443

  3

  Wymagane: Emisja spotkania w Skypie — prezenter i uczestnik

  komputer kliencki / zalogowany użytkownik

  aka.ms
  amp.azure.net
  

  nie

  nd.

  TCP 443

  4

  Wymagane: Emisja spotkania w Skypie — prezenter i uczestnik (w tym sieci CDN)

  komputer kliencki / zalogowany użytkownik

  *.keydelivery.mediaservices.windows.net
  *.msecnd.net
  *.streaming.mediaservices.windows.net
  ajax.aspnetcdn.com
  mlccdn.blob.core.windows.net
  

  nie

  nd.

  TCP 443

 • Dodawanie wymaganych programu Skype dla firm Online punktu końcowego adresy URL i adresy IP, które z nich są wyświetlane są wymagane w tym miejscu.

Konfigurowanie emisji spotkania w Skypie w organizacjach i wdrożeniach hybrydowych

Jeśli masz organizacji Skype dla firm Online i wdrożenia lokalne Lync Server 2010, Microsoft Lync Server 2013 i Skype dla firm Server 2015 i niektórzy użytkownicy obu w trybie online i lokalnego, istnieją inne Konfigurowanie czynności, które należy dodatkowo wykonaj te powyżej, aby włączyć organizacji lokalnej komunikowanie się za pomocą Skype dla firm Online i zezwolić na wszystkich użytkowników, aby można było tworzyć i dołączać emisja spotkania w Skypie. Aby sprawdzić, jakie są tych wymagań, zobacz Konfigurowanie wdrożenia lokalnego obsługi emisji spotkania programu Skype.

Tematy pokrewne

Włączanie emisja spotkania programu Skype
adresy URL usługi Office 365 i zakresy adresów IP
Konfigurowanie programu Skype dla firm Online

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×