Konfigurowanie rejestrowania diagnostycznego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użytkownik może skonfigurować sposób rejestrowania zdarzeń diagnostycznych według ich poziomów istotności. Ponadto można ustawić maksymalną liczbę plików dziennika, które mogą być utrzymywane, oraz okres przechwytywania zdarzeń do jednego pliku dziennika.

Można też wskazać, czy firmie Microsoft mają być dostarczane dane na potrzeby ciągłego wprowadzania udoskonaleń oraz dane zdarzeń programu Watson.

 1. Na górnym pasku nawigacyjnym kliknij łącze Operacje.

 2. Na stronie Operacje w sekcji Rejestrowanie i raportowanie kliknij pozycję Rejestrowanie diagnostyczne.

 3. Na stronie Rejestrowanie diagnostyczne w sekcji Program poprawy jakości obsługi klienta w obszarze Zapisz się do programu poprawy jakości obsługi klienta zaznacz jedną z następujących opcji:

  • Tak, chcę anonimowo uczestniczyć w programie poprawy jakości obsługi klienta (zalecane).

  • Nie, nie chcę w tym uczestniczyć.

   Jeśli wybierzesz opcję Tak, użytkownicy mogą wybrać, czy chce przekazać zdarzenia programu poprawy jakości obsługi klienta firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Odsyłanie danych ciągłego doskonalenia do firmy Microsoft.

 4. W sekcji Raporty błędów , w obszarze Raportowanie błędów zaznacz jedną z następujących opcji:

  • Zbieraj raporty o błędach.

   Wybranie tej opcji umożliwia także zaznaczenie dwóch opcji określających sposób zbierania raportów błędów. Zaznacz lub wyczyść następujące pola wyboru

   • Okresowo pobieraj plik ułatwiający zidentyfikowanie problemów z systemem.

   • Zmień zasady dotyczące zbierania błędów na tym komputerze, aby raporty były wysyłane „w cichy sposób”. Spowoduje to zmianę sposobu raportowania błędów z komputera na automatyczne wysyłanie raportów do firmy Microsoft bez monitowania użytkowników, gdy są zalogowani.

  • Ignoruj błędy i nie zbieraj informacji.

 5. W sekcji Ograniczanie liczby zdarzeń na liście Wybierz kategorię kliknij kategorię zdarzeń, dla której chcesz skonfigurować ograniczanie. Ograniczanie pozwala kontrolować, jakie zdarzenia są przechwytywane w dzienniku zdarzeń systemu Windows według poziomów ich istotności.

 6. Na liście Najmniej krytyczne zdarzenie, które ma być zgłaszane w dzienniku zdarzeń kliknij zdarzenie. Zdarzenia krytyczne w równym stopniu lub bardziej krytyczne od wybranego zdarzenia będą rejestrowane w dzienniku zdarzeń systemu Windows. Pozycje listy są sortowane od najbardziej do najmniej krytycznego zdarzenia.

 7. Na liście Najmniej krytyczne zdarzenie, które ma być zgłaszane w dzienniku śledzenia kliknij wybrane zdarzenie. W dzienniku śledzenia będą rejestrowane zdarzenia krytyczne w równym stopniu lub bardziej krytyczne od wybranego zdarzenia. Pozycje listy są sortowane od najbardziej do najmniej krytycznego zdarzenia.

 8. W sekcji Dziennik śledzenia w polu Ścieżka określ ścieżkę dziennika śledzenia.

 9. W polu Liczba plików dziennika wpisz wartość określającą maksymalną liczbę dzienników zdarzeń, które mogą zostać utworzone. Po osiągnięciu tej liczby, gdy będzie potrzebny nowy plik dziennika, zostanie usunięty najstarszy plik dziennika.

 10. W polu Czas używania pliku dziennika w minutach wpisz wartość wyrażoną w minutach, aby ustawić czas przechwytywania zdarzeń do jednego pliku dziennika.

 11. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×