Konfigurowanie przydziału magazynowania w usłudze OneDrive dla Firm

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślne ilości miejsca dla każdego użytkownika OneDrive jest 1 TB. Jeśli posiadasz jeden z poniższych planów Office 365, można zwiększyć przechowywania do 5 TB:

  • Office 365 Enterprise E3 i E5

  • Office 365 dla instytucji rządowych E3 i E5

  • Office 365 Education i usługi Office 365 Education E5

  • OneDrive dla Firm (plan 2) i SharePoint Online (plan 2)

Uwagi : 

  • Jeśli Twoja organizacja ma więcej niż 5 użytkowników, możesz zmienić ilość miejsca do magazynowania do więcej niż 5 TB. Kontakt z pomocą techniczną firmy Microsoft do omówienia potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji o ilości miejsca do magazynowania dostępnego w usłudze każdy plan zobacz OneDrive dla firm opis usługi

  • Co najmniej jedną licencję do użytkownika należy przypisać przed można zwiększyć ilość miejsca do magazynowania domyślne OneDrive.

Zmienianie magazynu domyślnego dla użytkowników OneDrive

Aby ustawić domyślny ilości miejsca do magazynowania w Centrum administracyjnym OneDrive, zobacz Ustawianie domyślnej ilości miejsca do magazynowania. Aby ustawić domyślny ilość miejsca do magazynowania przy użyciu Windows PowerShell, użyj polecenia cmdlet Set-SPOTenant Windows PowerShell.

Połącz się z usługą SharePoint Online przy użyciu programu Windows PowerShell, a następnie użyj następującej składni.

Set-SPOTenant -OneDriveStorageQuota <quota>

<quota>Określ wartość w megabajtach ilość miejsca do magazynowania. Na przykład 1048576 1 TB lub 5242880 dla 5 TB. Umożliwia określenie wartości, która ma, jednak jeśli użytkownik określi wartość większą niż zezwala na to licencja danego użytkownika, ten użytkownik ilości miejsca do magazynowania zostanie zaokrąglona w dół do wartość maksymalna dozwolona przez ich licencji.

Zresetowanie istniejącego użytkownika OneDrive do nowego domyślnego miejsca, możesz użyć następującej składni Windows PowerShell:

Set-SPOSite -Identity <siteURL> -StorageQuotaReset

Zmienianie ilości miejsca dla określonego użytkownika OneDrive

Za pomocą polecenia cmdlet Set-SPOSite Windows PowerShell, można ustawić ilość miejsca do magazynowania dla określonego użytkownika.

Połącz się z usługą SharePoint Online przy użyciu programu Windows PowerShell, a następnie użyj następującej składni.

Set-SPOSite -Identity <siteURL> -StorageQuota <quota>

<quota>Określ wartość w megabajtach ilość miejsca do magazynowania. Na przykład 1048576 1 TB lub 5242880 dla 5 TB. Umożliwia określenie wartości, która ma, jednak jeśli użytkownik określi wartość większą niż zezwala na to licencja danego użytkownika, ten użytkownik ilości miejsca do magazynowania zostanie zaokrąglona w dół do wartość maksymalna dozwolona przez ich licencji.

(Można wyświetlić listę OneDrive dla firm zbiorów witryn Jeśli chcesz zmienić ilość miejsca do magazynowania na więcej niż jedno).

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×