Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook

Konfigurowanie poczty e-mail w programie Outlook

Po zainstalowaniu programu Outlook (czy to z usługi Office 365, czy z jednego z pakietów Microsoft Office) możesz dodać jedno lub więcej kont e-mail. Na przykład jeśli jesteś klientem usługi Office 365, możesz dodać do programu Outlook adres e-mail w usłudze Office 365. Możesz również dodać osobiste konta e-mail, na przykład Outlook.com, Hotmail.com, Live.com, Gmail lub Yahoo, bądź sprawdzać pocztę e-mail od usługodawcy internetowego (ISP), takiego jak Xfinity lub Verizon.

Symbol pomocy Masz problem ze skonfigurowaniem poczty e-mail lub potrzebujesz procedury konfiguracji ręcznej? Zobacz Rozwiązywanie problemów z konfiguracją poczty e-mail w programie Outlook.

Wybierz typ konta e-mail, które chcesz dodać do programu Outlook 2016. Wykonując poniższe czynności, możesz dodać zarówno pierwsze konto, jak i wszystkie dodatkowe konta.

Większość kont e-mail, łącznie z kontami usługi Office 365, serwera Exchange oraz usług Outlook.com, Hotmail.com i Live.com, można skonfigurować, wykonując kilka prostych czynności.

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2016.

Outlook dla systemu Android

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta

Linia

Krok 3
Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz pozycję Połącz lub, jeśli ekran wygląda inaczej, wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Dodawanie nowego konta e-mail

Linia

Krok 4
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź swoje hasło i wybierz pozycję OK.

Wprowadź hasło

Linia

Krok 5
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook 2016.

Znacznik wyboru

Zanim dodasz do programu Outlook konto Gmail, musisz włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe i wygenerować hasło aplikacji z witryny internetowej usługi Gmail. Po uzyskaniu tego hasła możesz dodać konto Gmail do programu Outlook.

Hasło aplikacji to jednorazowe hasło, które zostanie użyte zamiast zwykłego hasła poczty e-mail w usłudze Gmail. Dzięki niemu usługa Gmail sprawdza, czy to Ty próbujesz uzyskać dostęp do poczty e-mail.

Krok 1. Generowanie hasła aplikacji z usługi Gmail

Linia

Krok 1
W przeglądarce przejdź do usługi Gmail, a następnie wybierz ikonę aplikacji Google w prawym górnym rogu ekranu.

Wybieranie ustawień aplikacji Google

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Moje konto > Logowanie się i zabezpieczenia > Logowanie się w Google.

Logowanie się do usługi Google

Linia

Krok 3
Jeśli w obszarze Hasło i metoda logowania opcja Weryfikacja dwuetapowa jest włączona (Wł.), przejdź od razu do następnego kroku. W przeciwnym razie wybierz opcję Weryfikacja dwuetapowa i postępuj zgodnie z monitami. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz strzałkę Wstecz u góry ekranu.

Wybieranie strzałki wstecz w celu kontynuowania

Linia

Krok 4
W obszarze Hasło i metoda logowania wybierz pozycję Hasła aplikacji.

Wybieranie aplikacji

Linia

Krok 5
Wprowadź hasło Google > Zaloguj się. U dołu następnego ekranu wybierz z list rozwijanych pozycje Poczta i Komputer z systemem Windows > Generuj.

Wybieranie aplikacji i urządzenia na potrzeby hasła aplikacji

Linia

Krok 6
Usługa Google wyświetli Twoje hasło. Zanotuj to hasło (bez spacji).

Kopiowanie hasła aplikacji bez spacji

Krok 2. Dodawanie konta w usłudze Gmail do programu Outlook 2016

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2016.

Outlook dla systemu Android

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta

Linia

Krok 3
Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz pozycję Połącz lub, jeśli ekran wygląda inaczej, wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres Gmail i hasło aplikacji z kroku 6 powyżej, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Dodawanie nowego konta e-mail

Linia

Krok 4
Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło aplikacji wygenerowane w kroku 6 powyżej > OK.

Wprowadź hasło
Linia

Krok 5
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Zanim dodasz do programu Outlook konto iCloud, Apple lub @me.com, musisz włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe w usłudze iCloud i wygenerować hasło aplikacji z witryny internetowej usługi iCloud. Po uzyskaniu tego hasła możesz dodać konto do programu Outlook.

Hasło aplikacji to jednorazowe hasło, które zostanie użyte zamiast zwykłego hasła. Dzięki niemu usługa iCloud sprawdza, czy to Ty próbujesz uzyskać dostęp do poczty e-mail.

Krok 1. Generowanie hasła aplikacji z usługi iCloud

Linia

Krok 1
Przejdź do witryny internetowej Apple ID w przeglądarce, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.

Logowanie się za pomocą nazwy użytkownika i hasła usługi iCloud

Linia

Krok 2
Jeśli uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało już włączone, na jednym z Twoich urządzeń zostanie wyświetlony kod. Aby kontynuować, wprowadź ten kod. W przeciwnym razie włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Wprowadzanie kodu uwierzytelniania dwuskładnikowego

Linia

Krok 3
W sekcji Zabezpieczenia w obszarze HASŁA APLIKACJI wybierz pozycję Wygeneruj hasło.

Linia

Krok 4
Wprowadź nazwę, na przykład Outlook, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

Wprowadzanie nazwy hasła aplikacji

Linia

Krok 5
Skopiuj wyświetlane hasło aplikacji. Zanotuj to hasło.

Kopiowanie hasła aplikacji

Linia

Krok 2. Dodawanie konta usługi iCloud do programu Outlook 2016

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2016.

Outlook dla systemu Android

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta

Linia

Krok 3
Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz pozycję Połącz lub, jeśli ekran wygląda inaczej, wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres konta iCloud, Apple bądź @me.com i hasło aplikacji z kroku 5 powyżej, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Dodawanie nowego konta e-mail

Linia

Krok 4
Jeśli zostanie wyświetlony monit, jeszcze raz wprowadź hasło aplikacji wygenerowane w kroku 5 powyżej > OK.

Wprowadź hasło
Linia

Krok 5
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Zanim dodasz do programu Outlook 2016 konto Yahoo, musisz wygenerować hasło aplikacji z witryny internetowej usługi Yahoo. Po uzyskaniu tego hasła możesz dodać konto Yahoo do programu Outlook.

Hasło aplikacji to jednorazowe hasło, które zostanie użyte zamiast zwykłego hasła do poczty e-mail w usłudze Yahoo. Dzięki niemu usługa Yahoo sprawdza, czy to Ty próbujesz uzyskać dostęp do poczty e-mail.

Krok 1. Generowanie hasła aplikacji z usługi Yahoo

Linia

Krok 1
W przeglądarce przejdź do usługi Yahoo, a następnie wybierz ikonę ustawień w prawym górnym rogu ekranu.

Wybieranie ikony ustawień

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Account info (Informacje o koncie) > Account security (Zabezpieczenia konta). Może być konieczne zalogowanie się ponownie.

Zmienianie ustawień zabezpieczeń konta Yahoo

Linia

Krok 3
W razie potrzeby włącz weryfikację dwuetapową. W przeciwnym razie wybierz pozycję Manage app passwords (Zarządzaj hasłami aplikacji).

Sprawdzanie konta Yahoo

Linia

Krok 4
Z listy rozwijanej wybierz pozycję Outlook Desktop (Klasyczny Outlook), a następnie wybierz pozycję Generate (Generuj).

Wybieranie aplikacji

Linia

Krok 5
Usługa Yahoo wyświetli Twoje hasło. Zanotuj to hasło (bez spacji).

Notowanie hasła aplikacji

Krok 2. Dodawanie konta w usłudze Yahoo do programu Outlook 2016

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2016.

Outlook dla systemu Android

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta

Linia

Krok 3
Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz pozycję Połącz lub, jeśli ekran wygląda inaczej, wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło aplikacji uzyskane w kroku 5 powyżej > Dalej.

Dodawanie nowego konta e-mail

Linia

Krok 4
Jeśli ponownie zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło aplikacji wygenerowane w kroku 5 powyżej, a następnie wybierz pozycję OK.

Wprowadź hasło
Linia

Krok 5
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Jeśli masz konto od usługodawcy internetowego, sieci komórkowej lub firmy, która nie używa serwera Exchange, program Outlook spróbuje znaleźć ustawienia dla Ciebie. Jednak jeśli program Outlook nie znajdzie ustawień, możesz poszukać ich w naszych informacjach dotyczących ustawień dostawców poczty e-mail. Wybierz typ posiadanego konta i zanotuj ustawienia, które będą potrzebne w programie Outlook 2016.

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2016.

Outlook dla systemu Android

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta

Linia

Krok 3
Wprowadź adres e-mail, a następnie wybierz pozycję Połącz lub, jeśli ekran wygląda inaczej, wprowadź imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Dodawanie nowego konta e-mail

Linia

Krok 4
Wprowadź hasło i wybierz pozycję OK. Może być konieczne wprowadzenie hasła więcej niż jeden raz.

Wprowadź hasło

Linia

Krok 5
W programie Outlook może zostać wyświetlony ekran zawierający listę wszystkich ustawień serwera poczty e-mail. Wybierz pozycję Połącz.

Potwierdzanie ustawień konta e-mail
Linia

Krok 6
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Czasami nie udaje się przeprowadzić automatycznej konfiguracji programu Outlook. W takim przypadku większość typów kont można dodać ręcznie. Nie można dodać ręcznie konta serwera Exchange. Jeśli chcesz dodać konto e-mail usługi Office 365 ręcznie, musisz dodać je jako konto IMAP. Aby znaleźć ręczne ustawienia serwera dla Twojego konta poczty e-mail, skorzystaj z naszych informacji dotyczących ustawień dostawców poczty e-mail. Wybierz typ posiadanego konta i zanotuj ustawienia, które będą potrzebne w programie Outlook 2016.

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2016.

Outlook dla systemu Android

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta

Linia

Krok 3
Wybierz pozycję Konfiguracja zaawansowana > Pozwól mi skonfigurować konto ręcznie > Połącz.

Pozwól mi skonfigurować konto ręcznie

Linia

Krok 4
Wybierz typ konta, zazwyczaj POP lub IMAP.

Wybierz typ konta do dodania.

Linia

Krok 5
Informacje na temat serwera poczty przychodzącej i wychodzącej, portu, metody szyfrowania i bezpiecznego uwierzytelniania hasła możesz znaleźć w temacie Ustawienia kont POP i IMAP. Wybierz pozycję Połącz.

Wprowadzanie informacji o serwerze poczty e-mail

Linia

Krok 6
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

W przypadku problemów z dodawaniem konta do programu Outlook 2016 sprawdź dokładnie następujące ustawienia:

  • Nazwa użytkownika to pełny adres e-mail.

  • Port serwera poczty przychodzącej to zwykle 993.

  • Port serwera poczty wychodzącej to zwykle 465.

Wybierz typ adresu e-mail, który chcesz dodać do programu Outlook 2013. Wykonując poniższe czynności, możesz dodać zarówno pierwsze konto, jak i wszystkie dodatkowe konta.

Większość kont e-mail, łącznie z kontami usługi Office 365, serwera Exchange oraz usług Outlook.com, Hotmail.com i Live.com, można skonfigurować, wykonując kilka prostych czynności.

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2013.

Outlook 2013

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta e-mail

Linia

Krok 3
Wprowadź swoje imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail oraz hasło. Następnie wybierz pozycję Dalej > Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Ustawienia programu Outlook

Zanim dodasz do programu Outlook konto Gmail, musisz wygenerować hasło aplikacji z witryny internetowej usługi Gmail. Po uzyskaniu tego hasła możesz dodać konto Gmail do programu Outlook.

Hasło aplikacji to jednorazowe hasło, które zostanie użyte zamiast zwykłego hasła poczty e-mail w usłudze Gmail. Dzięki niemu usługa Gmail sprawdza, czy to Ty próbujesz uzyskać dostęp do poczty e-mail.

Krok 1. Generowanie hasła aplikacji z usługi Gmail

Linia

Krok 1
W przeglądarce przejdź do usługi Gmail, a następnie wybierz ikonę aplikacji Google w prawym górnym rogu ekranu.

Wybieranie ustawień aplikacji Google

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Moje konto > Logowanie się i zabezpieczenia > Logowanie się w Google.

Logowanie się do usługi Google

Linia

Krok 3
Jeśli w obszarze Hasło i metoda logowania opcja Weryfikacja dwuetapowa jest włączona (Wł.), przejdź od razu do następnego kroku. W przeciwnym razie wybierz opcję Weryfikacja dwuetapowa i postępuj zgodnie z monitami. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz strzałkę Wstecz u góry ekranu.

Wybieranie strzałki wstecz w celu kontynuowania

Linia

Krok 4
W obszarze Hasło i metoda logowania wybierz pozycję Hasła aplikacji.

Wybieranie aplikacji

Linia

Krok 5
Wprowadź hasło Google > Zaloguj się. U dołu następnego ekranu wybierz z list rozwijanych pozycje Poczta i Komputer z systemem Windows > Generuj.

Wybieranie aplikacji i urządzenia na potrzeby hasła aplikacji

Linia

Krok 6
Usługa Google wyświetli Twoje hasło. Zanotuj to hasło (bez spacji).

Kopiowanie hasła aplikacji bez spacji

Krok 2. Dodawanie konta w usłudze Gmail do programu Outlook 2013

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook.

Outlook 2013

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta e-mail

Linia

Krok 3
Wprowadź swoje imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail w usłudze Gmail i hasło aplikacji wygenerowane w kroku 5 powyżej. Następnie wybierz pozycję Dalej > Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Wprowadzanie adresu e-mail i hasła

Zanim dodasz do programu Outlook konto iCloud, Apple lub @me.com, musisz włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe w usłudze iCloud i wygenerować hasło aplikacji z witryny internetowej usługi iCloud. Po uzyskaniu tego hasła możesz dodać konto do programu Outlook.

Hasło aplikacji to jednorazowe hasło, które zostanie użyte zamiast zwykłego hasła. Dzięki niemu usługa iCloud sprawdza, czy to Ty próbujesz uzyskać dostęp do poczty e-mail.

Krok 1. Generowanie hasła aplikacji z usługi iCloud

Linia

Krok 1
Przejdź do witryny internetowej Apple ID w przeglądarce, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.

Logowanie się za pomocą nazwy użytkownika i hasła usługi iCloud

Linia

Krok 2
Jeśli uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało już włączone, na jednym z Twoich urządzeń zostanie wyświetlony kod. Aby kontynuować, wprowadź ten kod. W przeciwnym razie włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Wprowadzanie kodu uwierzytelniania dwuskładnikowego

Linia

Krok 3
W sekcji Zabezpieczenia w obszarze HASŁA APLIKACJI wybierz pozycję Wygeneruj hasło.

Linia

Krok 4
Wprowadź nazwę, na przykład Outlook, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

Wprowadzanie nazwy hasła aplikacji

Linia

Krok 5
Skopiuj wyświetlane hasło aplikacji. Zanotuj to hasło.

Kopiowanie hasła aplikacji

Linia

Krok 2. Dodawanie konta usługi iCloud do programu Outlook 2013

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2013.

Outlook 2013

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta e-mail

Linia

Krok 3
Wprowadź swoje imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail konta iCloud, Apple bądź @me.com i hasło aplikacji wygenerowane w kroku 5 powyżej. Następnie wybierz pozycję Dalej > Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Wprowadzanie adresu e-mail i hasła

Zanim dodasz do programu Outlook konto Yahoo, musisz wygenerować hasło aplikacji z witryny internetowej usługi Yahoo. Po uzyskaniu tego hasła możesz dodać konto Yahoo do programu Outlook.

Hasło aplikacji to jednorazowe hasło, które zostanie użyte zamiast zwykłego hasła do poczty e-mail w usłudze Yahoo. Dzięki niemu usługa Yahoo sprawdza, czy to Ty próbujesz uzyskać dostęp do poczty e-mail.

Krok 1. Generowanie hasła aplikacji z usługi Yahoo

Linia

Krok 1
W przeglądarce przejdź do usługi Yahoo, a następnie wybierz ikonę ustawień w prawym górnym rogu ekranu.

Wybieranie ikony ustawień

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Account info (Informacje o koncie) > Account security (Zabezpieczenia konta). Może być konieczne zalogowanie się ponownie.

Zmienianie ustawień zabezpieczeń konta Yahoo

Linia

Krok 3
W razie potrzeby włącz weryfikację dwuetapową. W przeciwnym razie wybierz pozycję Manage app passwords (Zarządzaj hasłami aplikacji).

Sprawdzanie konta Yahoo

Linia

Krok 4
Z listy rozwijanej wybierz pozycję Outlook Desktop (Klasyczny Outlook), a następnie wybierz pozycję Generate (Generuj).

Wybieranie aplikacji

Linia

Krok 5
Usługa Yahoo wyświetli Twoje hasło. Zanotuj to hasło (bez spacji).

Notowanie hasła aplikacji

Krok 2. Dodawanie konta w usłudze Yahoo do programu Outlook 2013

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2013.

Outlook 2013

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta e-mail

Linia

Krok 3
Wprowadź swoje imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail w usłudze Yahoo i hasło aplikacji wygenerowane w kroku 5 powyżej. Następnie wybierz pozycję Dalej > Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Wprowadzanie adresu e-mail i hasła

Jeśli masz konto udostępnione przez usługodawcę internetowego, sieć telefonii komórkowej lub firmę, która nie używa serwera Exchange, zanim dodasz to konto do programu Outlook, musisz poznać typ konta, nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz ustawienia zabezpieczeń.

Informacje dotyczące wielu popularnych kont e-mail skompilowaliśmy w artykule Informacje dotyczące ustawień dostawców poczty e-mail. Wybierz typ posiadanego konta i zanotuj ustawienia, które będą potrzebne w programie Outlook 2013.

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook.

Outlook 2013

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta e-mail

Linia

Krok 3
Wybierz pozycję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów > Dalej, a następnie POP lub IMAP > Dalej.

Wybieranie konfiguracji ręcznej

Linia

Krok 4
Wypełnij pola informacjami otrzymanymi od dostawcy poczty e-mail. Nazwa użytkownika to pełny adres e-mail. Wybierz pozycję Więcej ustawień.

Wprowadzanie ustawień konta IMAP

Linia

Krok 5
Na karcie Serwer wychodzący zaznacz pole Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelniania. Na karcie Zaawansowane wprowadź numery portów i opcje szyfrowania od dostawcy poczty e-mail. Wybierz pozycję OK > Dalej.

Wprowadzanie ustawień zaawansowanych

Linia

Krok 6
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Wybierz typ adresu e-mail, który chcesz dodać do programu Outlook 2010. Wykonując poniższe czynności, możesz dodać zarówno pierwsze konto, jak i wszystkie dodatkowe konta. Możesz dodać wiele kont e-mail, ale tylko jedno konto serwera Exchange. Aby dodać drugie konto Exchange, najpierw musisz utworzyć nowy profil.

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2010.

Outlook 2010

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta e-mail do programu Outlook 2010

Linia

Krok 3
Wprowadź swoje imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło. Po ponownym wpisaniu hasła wybierz pozycję Dalej > Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Wprowadzanie adresu e-mail i hasła programu Exchange

Zanim dodasz do programu Outlook konto Gmail, musisz wygenerować hasło aplikacji z witryny internetowej usługi Gmail. Po uzyskaniu tego hasła możesz dodać konto Gmail do programu Outlook.

Hasło aplikacji to jednorazowe hasło, które zostanie użyte zamiast zwykłego hasła poczty e-mail w usłudze Gmail. Dzięki niemu usługa Gmail sprawdza, czy to Ty próbujesz uzyskać dostęp do poczty e-mail.

Krok 1. Generowanie hasła aplikacji z usługi Gmail

Linia

Krok 1
W przeglądarce przejdź do usługi Gmail, a następnie wybierz ikonę aplikacji Google w prawym górnym rogu ekranu.

Wybieranie ustawień aplikacji Google

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Moje konto > Logowanie się i zabezpieczenia > Logowanie się w Google.

Logowanie się do usługi Google

Linia

Krok 3
Jeśli w obszarze Hasło i metoda logowania opcja Weryfikacja dwuetapowa jest włączona (Wł.), przejdź od razu do następnego kroku. W przeciwnym razie wybierz opcję Weryfikacja dwuetapowa i postępuj zgodnie z monitami. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz strzałkę Wstecz u góry ekranu.

Wybieranie strzałki wstecz w celu kontynuowania

Linia

Krok 4
W obszarze Hasło i metoda logowania wybierz pozycję Hasła aplikacji.

Wybieranie aplikacji

Linia

Krok 5
Wprowadź hasło Google > Zaloguj się. U dołu następnego ekranu wybierz z list rozwijanych pozycje Poczta i Komputer z systemem Windows > Generuj.

Wybieranie aplikacji i urządzenia na potrzeby hasła aplikacji

Linia

Krok 6
Usługa Google wyświetli Twoje hasło. Zanotuj to hasło (bez spacji).

Kopiowanie hasła aplikacji bez spacji

Krok 2. Dodawanie konta w usłudze Gmail do programu Outlook 2010

Teraz możesz dodać konto w usłudze Gmail do programu Outlook 2010.

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2010.

Outlook 2010

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta e-mail do programu Outlook 2010

Linia

Krok 3
Wybierz pozycję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów > Dalej.

Wprowadzanie adresu e-mail i hasła programu Exchange

Wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail > Dalej.

Linia

Krok 4
Wybierz konto IMAP, w polu serwera poczty przychodzącej wpisz imap.gmail.com, w polu serwera poczty wychodzącej wpisz smtp.gmail.com, jako nazwę użytkownika podaj swój pełny adres e-mail i wpisz hasło aplikacji uzyskane w kroku 5 powyżej. Wybierz pozycję Więcej ustawień.

Wprowadzanie ustawień serwera usługi Gmail

Linia

Krok 5
Na karcie Serwer wychodzący zaznacz pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania. Na karcie Zaawansowane wprowadź serwer poczty przychodzącej 993, serwer poczty wychodzącej 465 i z obu list rozwijanych wybierz pozycję SSL. Następnie wybierz pozycję OK > Dalej.

Wprowadzanie numerów portów serwera

Linia

Krok 6
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Zanim dodasz do programu Outlook konto iCloud, Apple lub @me.com, musisz włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe w usłudze iCloud i wygenerować hasło aplikacji z witryny internetowej usługi iCloud. Po uzyskaniu tego hasła możesz dodać konto do programu Outlook.

Hasło aplikacji to jednorazowe hasło, które zostanie użyte zamiast zwykłego hasła. Dzięki niemu usługa iCloud sprawdza, czy to Ty próbujesz uzyskać dostęp do poczty e-mail.

Krok 1. Generowanie hasła aplikacji z usługi iCloud

Linia

Krok 1
Przejdź do witryny internetowej Apple ID w przeglądarce, a następnie wprowadź swój identyfikator Apple ID i hasło.

Logowanie się za pomocą nazwy użytkownika i hasła usługi iCloud

Linia

Krok 2
Jeśli uwierzytelnianie dwuskładnikowe zostało już włączone, na jednym z Twoich urządzeń zostanie wyświetlony kod. Aby kontynuować, wprowadź ten kod. W przeciwnym razie włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Wprowadzanie kodu uwierzytelniania dwuskładnikowego

Linia

Krok 3
W sekcji Zabezpieczenia w obszarze HASŁA APLIKACJI wybierz pozycję Wygeneruj hasło.

Linia

Krok 4
Wprowadź nazwę, na przykład Outlook, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

Wprowadzanie nazwy hasła aplikacji

Linia

Krok 5
Skopiuj wyświetlane hasło aplikacji. Zanotuj to hasło.

Kopiowanie hasła aplikacji

Linia

Krok 2. Dodawanie konta usługi iCloud do programu Outlook 2010

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2010.

Outlook 2010

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta e-mail do programu Outlook 2010

Linia

Krok 3
Wybierz pozycję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów > Dalej.

Wprowadzanie adresu e-mail i hasła programu Exchange

Wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail > Dalej.

Linia

Krok 4
Wybierz konto IMAP, w polu serwera poczty przychodzącej wpisz imap.mail.me.com, w polu serwera poczty wychodzącej wpisz smtp.mail.me.com, jako nazwę użytkownika podaj swój pełny adres e-mail i wpisz hasło aplikacji uzyskane w kroku 5 powyżej. Wybierz pozycję Więcej ustawień.

Wprowadzanie ustawień serwera usługi Gmail

Linia

Krok 5
Na karcie Serwer wychodzący zaznacz pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania. Na karcie Zaawansowane wprowadź serwer poczty przychodzącej 993, serwer poczty wychodzącej 587 i z obu list rozwijanych wybierz pozycję SSL. Następnie wybierz pozycję OK > Dalej.

Wprowadzanie numerów portów serwera

Linia

Krok 6
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Zanim dodasz do programu Outlook konto Yahoo, musisz wygenerować hasło aplikacji z witryny internetowej usługi Yahoo. Po uzyskaniu tego hasła możesz dodać konto Yahoo do programu Outlook.

Hasło aplikacji to jednorazowe hasło, które zostanie użyte zamiast zwykłego hasła do poczty e-mail w usłudze Yahoo. Dzięki niemu usługa Yahoo sprawdza, czy to Ty próbujesz uzyskać dostęp do poczty e-mail.

Krok 1. Generowanie hasła aplikacji z usługi Yahoo

Linia

Krok 1
W przeglądarce przejdź do usługi Yahoo, a następnie wybierz ikonę ustawień w prawym górnym rogu ekranu.

Wybieranie ikony ustawień

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Account info (Informacje o koncie) > Account security (Zabezpieczenia konta). Może być konieczne zalogowanie się ponownie.

Zmienianie ustawień zabezpieczeń konta Yahoo

Linia

Krok 3
Włącz weryfikację dwuetapową. Może być konieczne zalogowanie się ponownie. Wprowadź swój numer telefonu, aby odebrać wiadomość SMS z kodem weryfikacyjnym. Wprowadź kod, a następnie wybierz pozycję Create app passwords (Utwórz hasła aplikacji).

Sprawdzanie konta Yahoo

Linia

Krok 4
Wybierz pozycję Manage app passwords (Zarządzaj hasłami aplikacji), z listy rozwijanej wybierz pozycję Outlook Desktop (Klasyczny Outlook), a następnie wybierz pozycję Generate (Generuj).

Wybieranie aplikacji

Linia

Krok 5
Usługa Yahoo wyświetli Twoje hasło. Zanotuj to hasło (bez spacji).

Notowanie hasła aplikacji

Krok 2. Dodawanie konta w usłudze Yahoo do programu Outlook 2010

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2010.

Otwieranie programu Outlook 2007

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta e-mail do programu Outlook 2010

Linia

Krok 3
Wybierz pozycję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów > Dalej.

Wprowadzanie adresu e-mail i hasła programu Exchange

Linia

Krok 4
Wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail > Dalej. Wybierz konto IMAP. Serwer poczty przychodzącej to imap.mail.yahoo.com, a serwer poczty wychodzącej to smtp.mail.yahoo.com. Nazwa użytkownika to pełny adres e-mail. Użyj hasła aplikacji uzyskanego w kroku 5 powyżej. Następnie wybierz pozycję Więcej ustawień.

Wprowadzanie informacji o serwerze dla usługi Yahoo

Linia

Krok 5
Na karcie Serwer wychodzący zaznacz pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania. Na karcie Zaawansowane wprowadź wartość 993 w polu Serwer poczty przychodzącej, z obu list rozwijanych wybierz pozycję SSL i wprowadź wartość 465 w polu Serwer poczty wychodzącej. Wybierz pozycję OK > Dalej.

Wprowadzanie numerów portów serwera

Linia

Krok 6
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Jeśli masz konto udostępnione przez usługodawcę internetowego, sieć telefonii komórkowej lub firmę, która nie używa serwera Exchange, zanim dodasz to konto do programu Outlook, musisz poznać typ konta, nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz ustawienia zabezpieczeń.

Informacje dotyczące wielu popularnych kont e-mail skompilowaliśmy w artykule Informacje dotyczące ustawień dostawców poczty e-mail. Wybierz typ posiadanego konta i zanotuj ustawienia, które będą potrzebne w programie Outlook 2010.

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2010.

Otwieranie programu Outlook 2007

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Plik > Dodaj konto.

Dodawanie nowego konta e-mail do programu Outlook 2010

Linia

Krok 3
Wybierz pozycję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów > Dalej.

Wprowadzanie adresu e-mail i hasła programu Exchange

Linia

Krok 4
Wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail > Dalej. Wybierz konto IMAP. Wprowadź ustawienia serwera od dostawcy konta. Nazwa użytkownika to pełny adres e-mail. Wybierz pozycję Więcej ustawień.

Wprowadzanie informacji o serwerze dla usługi Yahoo

Linia

Krok 5
Na karcie Serwer wychodzący zaznacz pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania. Na karcie Zaawansowane wprowadź wartość 993 w polu Serwer poczty przychodzącej, z obu list rozwijanych wybierz pozycję SSL i wprowadź wartość 465 w polu Serwer poczty wychodzącej. Wybierz pozycję OK > Dalej.

Wprowadzanie numerów portów serwera
Linia

Krok 6
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Wybierz typ adresu e-mail, który chcesz dodać do programu Outlook 2007. Wykonując poniższe czynności, możesz dodać zarówno pierwsze konto, jak i wszystkie dodatkowe konta. Możesz dodać wiele kont e-mail, ale tylko jedno konto serwera Exchange. Aby dodać drugie konto Exchange, najpierw musisz utworzyć profil programu Outlook.

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2007.

Otwieranie programu Outlook 2007

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Narzędzia > Ustawienia kont. Na karcie E-mail wybierz pozycję Nowy.

Dodawanie nowego konta w ustawieniach kont

Linia

Krok 3
Wybierz pozycję Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP > Dalej.

Wybieranie typu konta, które ma zostać dodane

Linia

Krok 4
Wprowadź swoje imię i nazwisko (nazwę), adres e-mail i hasło. Wprowadź ponownie hasło, a następnie wybierz pozycję Dalej.

Wprowadzanie adresu e-mail i hasła

Linia

Krok 5
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Konto Gmail możesz dodać jako konto POP lub IMAP. Zanim to zrobisz, musisz włączyć dostęp POP lub IMAP do swojego konta Gmail. W przeglądarce przejdź do usługi Gmail, a następnie wybierz ikonę Ustawienia > Ustawienia > Przekazywanie i POP/IMAP. Wybierz opcję Włącz POP dla całej poczty lub Włącz IMAP. Zalecany jest protokół IMAP.

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2007.

Otwieranie programu Outlook 2007

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Narzędzia > Ustawienia kont. Na karcie E-mail wybierz pozycję Nowy.

Dodawanie nowego konta w ustawieniach kont

Linia

Krok 3
Wybierz pozycję Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP > Dalej > Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów > Dalej.

Wybieranie konfiguracji ręcznej poczty e-mail w usłudze Gmail

Linia

Krok 4
Wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail > Dalej.

Wybieranie pozycji Internetowa poczta e-mail

Linia

Krok 5
Wybierz konto IMAP. Serwer poczty przychodzącej to imap.gmail.com, a serwer poczty wychodzącej to smtp.gmail.com. Nazwa użytkownika to pełny adres e-mail. Wybierz pozycję Dalej.

Wprowadzanie szczegółów konta Gmail

Linia

Krok 6
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Po dodaniu konta Yahoo do programu Outlook 2007 musisz wybrać konto IMAP.

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2007.

Otwieranie programu Outlook 2007

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Narzędzia > Ustawienia kont. Na karcie E-mail wybierz pozycję Nowy.

Dodawanie nowego konta w ustawieniach kont

Linia

Krok 3
Wybierz pozycję Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP > Dalej > Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów > Dalej.

Wybieranie konfiguracji ręcznej poczty e-mail w usłudze Yahoo

Linia

Krok 4
Wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail > Dalej.

Wybieranie pozycji Internetowa poczta e-mail

Linia

Krok 5
Wybierz konto IMAP. Serwer poczty przychodzącej to imap.mail.yahoo.com, a serwer poczty wychodzącej to smtp.mail.yahoo.com. Nazwa użytkownika to pełny adres e-mail. Wybierz pozycję Dalej.

Edytowanie różnych ustawień konta

Linia

Krok 6
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Jeśli masz konto udostępnione przez usługodawcę internetowego, sieć telefonii komórkowej lub firmę, która nie używa serwera Exchange, zanim dodasz to konto do programu Outlook, musisz poznać typ konta, nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz ustawienia zabezpieczeń.

Informacje dotyczące wielu popularnych kont e-mail skompilowaliśmy w artykule Informacje dotyczące ustawień dostawców poczty e-mail. Wybierz typ posiadanego konta i zanotuj ustawienia, które będą potrzebne w programie Outlook 2007.

Linia

Krok 1
Otwórz program Outlook 2007.

Otwieranie programu Outlook 2007

Linia

Krok 2
Wybierz pozycję Narzędzia > Ustawienia kont. Na karcie E-mail wybierz pozycję Nowy.

Dodawanie nowego konta w ustawieniach kont

Linia

Krok 3
Wybierz pozycję Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP > Dalej > Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów > Dalej.

Wybieranie konfiguracji ręcznej poczty e-mail w usłudze Yahoo

Linia

Krok 4
Wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail > Dalej.

Wybieranie pozycji Internetowa poczta e-mail

Linia

Krok 5
Wprowadź wymagane informacje, używając pełnego adresu e-mail jako nazwy użytkownika. Następnie wybierz pozycję Dalej.

Edytowanie różnych ustawień konta

Linia

Krok 6
To wszystko! Wybierz pozycję Zakończ, aby rozpocząć korzystanie z programu Outlook.

Znacznik wyboru

Masz problem ze skonfigurowaniem poczty e-mail lub potrzebujesz procedury konfiguracji ręcznej? Zobacz Rozwiązywanie problemów z konfiguracją poczty e-mail w programie Outlook.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×