Konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji poczty e-mail systemu Android

Jeśli próbujesz zalogować się do pakietu Office przy użyciu konta Microsoft, może zostać wyświetlony komunikat z prośbą o zgodę rodzica lub o potwierdzenie wieku.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, dlaczego jest to wyświetlane i jak to rozwiązać, zobacz Zgody rodziców i konta Microsoft dzieci.

Jesteś osobą dorosłą, której jest wyświetlany ten komunikat? Zobacz Weryfikacja wieku i zgoda rodziców.

Korzystasz z poczty usługi AOL? Jeśli tak, ta strona nie pomoże Ci! W celu uzyskania pomocy skontaktuj się z pomocą techniczną usługi AOL. Ta strona i ustawienia dostępne na tej stronie są tylko dla użytkowników usług Outlook.com i Office 365 dla firm.

Aplikacje poczty systemu Android mogą wyglądać inaczej na różnych urządzeniach, a podane tutaj wskazówki mogą niezupełnie pasować do widocznych opcji. Skorzystaj z przedstawionych tutaj kroków jako wskazówek lub zapoznaj się z zasobami pomocy producenta konkretnego urządzenia.

Aby łatwo zarządzać pocztą e-mail i kalendarzem, zalecamy skonfigurowanie poczty e-mail w aplikacji mobilnej Outlook dla systemu Android.

Wybierz wbudowaną aplikację poczty e-mail w systemie Android:

szara linia
Zaktualizuj aplikację Gmail do najnowszej wersji:

 • Otwórz aplikację Sklep Google Play na telefonie.

 • Wpisz „Gmail” na pasku wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj.

  Uwaga: Jeśli opcja aktualizacji jest niedostępna, masz już najnowszą wersję.

Po zainstalowaniu aktualizacji naciśnij ikonę aplikacji Gmail, aby ją otworzyć.

szara linia
Naciśnij ikonę menu w lewym górnym rogu > Ustawienia > Dodaj konto > Exchange i Office 365.

Ważne: NIE wybieraj pozycji „Outlook, Hotmail i Live”, chyba że chcesz synchronizować tylko pocztę e-mail.

Wybieranie programu Exchange

szara linia
Wprowadź swój pełny adres e-mail i naciśnij pozycję Dalej.

Wprowadź hasło i naciśnij pozycję Dalej.

Uwaga: Poproś administratora IT lub dostawcę poczty e-mail o ustawienia serwera, jeśli zostanie wyświetlony monit o ich dodanie. Następnie ręcznie skonfiguruj konto.

Dodawanie swojego adresu e-mail Wprowadzenie hasła

szara linia
Postępuj zgodnie z instrukcjami we wszelkich wyświetlanych monitach, w tym dotyczących uprawnień zabezpieczeń. Może też zostać wyświetlona prośba o skonfigurowanie ustawień synchronizacji i nazwy wyświetlanej.

Jeśli korzystasz z usługi Office 365 dla firm, może też pojawić się prośba dotycząca dodatkowych mechanizmów zabezpieczeń. W takim przypadku wybierz pozycję Aktywuj.

szara linia
Przejdź do właśnie skonfigurowanej skrzynki odbiorczej. Jeśli zobaczysz wiadomość e-mail informującą o „czynnościach wymaganych w celu przeprowadzenia synchronizacji poczty e-mail”, otwórz ją i naciśnij pozycję Użyj innej aplikacji poczty.

Jeśli nie widzisz tej wiadomości, a wiadomości e-mail są synchronizowane, pomiń ten krok.

Kliknięcie linku w celu włączenia synchronizacji

szara linia
Rozwiń w dół pasek powiadomień systemu Android przez szybkie przesunięcie w dół od górnej krawędzi ekranu.

Jeśli zobaczysz powiadomienie z informacją „Nie można zsynchronizować kalendarza i kontaktów”, naciśnij je. Następnie naciśnij pozycję Zezwalaj, aby zezwolić na dostęp.

Uwaga: Jeśli nie widać powiadomienia o błędzie synchronizacji, wszystko jest gotowe.

Otwieranie paska powiadomień

Jeśli nie możesz dodać konta poczty e-mail do aplikacji Gmail, spróbuj wykonać poniższe Kroki ręcznej konfiguracji:

Otwórz aplikację Gmail. Przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto > Inne.

Wybieranie innych opcji

Wprowadź pełny adres e-mail, a następnie naciśnij pozycję Konfiguracja ręczna > Exchange.

Wybieranie konfiguracji ręcznej Wybieranie programu Exchange

Wprowadź hasło i naciśnij pozycję Dalej.

Aby poznać ustawienia serwera, sprawdź następujące informacje, jeśli są dostępne:

Ustawienia serwera poczty przychodzącej

 • Domena\nazwa użytkownika
  Upewnij się, że jest tu podawany Twój pełny adres e-mail. Na przykład imię_i_nazwisko@outlook.com.

 • Hasło
  Wprowadź hasło, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail.

 • Serwer

  • Użyj wartości eas.outlook.com, jeśli masz konto e-mail w domenie @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com lub @live.com. Dotyczy to też wszelkich innych kont hostowanych w usłudze Outlook.com.

  • Użyj wartości outlook.office365.com w przypadku dowolnego konta służbowego hostowanego w usłudze Office 365 dla firm.

  Uwaga: Jeśli konfigurujesz konto programu Exchange, a nie znasz nazwy serwera programu Exchange, skontaktuj się z administratorem.

 • Port
  Użyj wartości 443 lub 993.

 • Typ zabezpieczeń
  Wybierz opcję SSL/TLS lub upewnij się, że pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL) jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

Ustawienia serwera SMTP poczty wychodzącej

 • Serwer SMTP

  • Jeśli korzystasz z konta usługi Outlook.com, użyj wartości smtp-mail.outlook.com.

  • Jeśli masz konto służbowe w usłudze Office 365, użyj wartości smtp.office365.com.

  • W przypadku kont programu Exchange skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

 • Typ zabezpieczeń
  Wybierz pozycję TLS.

 • Numer portu
  Wpisz 587. Naciśnij przycisk Dalej.

Postępuj zgodnie z instrukcjami we wszelkich wyświetlanych monitach, w tym dotyczących uprawnień zabezpieczeń. Może też zostać wyświetlona prośba o skonfigurowanie ustawień synchronizacji i nazwy wyświetlanej.

Uwaga: Jeśli korzystasz z usługi Office 365 dla firm, może też pojawić się prośba dotycząca dodatkowych mechanizmów zabezpieczeń. W takim przypadku wybierz pozycję Aktywuj.

Teraz przejdź do skrzynki odbiorczej. Jeśli zobaczysz wiadomość „Wymagane działanie”, wykonaj następujące czynności:

Uwaga: Jeśli nie widzisz takiej wiadomości i wszystkie wiadomości e-mail są synchronizowane, nie musisz wykonywać tego kroku.

 • Naciśnij wiadomość e-mail, aby ją otworzyć.

 • Naciśnij link Użyj innej aplikacji poczty, aby włączyć synchronizację z aplikacją Gmail.

Kliknięcie linku w celu włączenia synchronizacji

Próbujesz zsynchronizować kalendarz i kontakty?

W zależności od używanej wersji systemu Android prawidłowa synchronizacja kalendarza i kontaktów może wymagać wykonania dodatkowych czynności:

 • Rozwiń w dół pasek powiadomień systemu Android przez szybkie przesunięcie w dół od górnej krawędzi ekranu urządzenia.

 • Jeśli zobaczysz powiadomienie z informacją „Nie można zsynchronizować kalendarza i kontaktów”, naciśnij je.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz powiadomienia o błędzie synchronizacji, kalendarz i kontakty powinny być synchronizowane.

Otwieranie paska powiadomień

Aplikacja Gmail poprosi o dostęp. Naciśnij pozycję Zezwalaj i postępuj zgodnie z monitami. Gotowe.

Uwaga: Synchronizacja poczty e-mail, kalendarza, kontaktów i zadań może potrwać kilka minut. Jeśli urządzenie nie może nawiązać połączenia z kontem poczty e-mail, upewnij się, że wpisano prawidłowy adres e-mail i hasło.

Zezwalanie na kontakty Zezwalanie na kalendarz

Możesz ręcznie skonfigurować konto poczty e-mail, korzystając z protokołu IMAP lub POP zamiast Exchange ActiveSync. Oznacza to, że z telefonem zostanie zsynchronizowana wyłącznie poczta e-mail, a nie kalendarz ani kontakty. Co to są protokoły POP i IMAP?

 1. Otwórz aplikację Gmail. Przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto > Inne.

 2. Wpisz pełny adres e-mail, na przykład Twoja_nazwa@hotmail.com, a następnie naciśnij pozycję Konfiguracja ręczna.

 3. Wybierz pozycję Osobiste (IMAP) lub Osobiste (POP3).

 4. Wprowadź hasło i naciśnij pozycję Dalej.

  Ważne: Jeśli zostanie wyświetlony błąd dotyczący zabezpieczeń, zamknij aplikację Gmail i ponownie wykonaj kroki.

 5. Jeśli otrzymasz monit o wprowadzenie ustawień, użyj poniższych ustawień dla dostępnych opcji:

  Ustawienia serwera poczty przychodzącej

  • Domena\nazwa użytkownika
   Upewnij się, że jest tu podawany Twój pełny adres e-mail. Na przykład imię_i_nazwisko@outlook.com.

  • Hasło
   Wprowadź hasło, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail.

  • Serwer

   • Użyj wartości imap-mail.outlook.com w przypadku kont IMAP usługi Outlook.com.

   • Użyj wartości pop-mail.outlook.com w przypadku kont POP usługi Outlook.com.

   • Użyj wartości outlook.office365.com w przypadku dowolnego konta służbowego w usłudze Office 365 dla firm.

   • W przypadku kont e-mail programu Exchange skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

  • Port

   • Użyj wartości 993 dla protokołu IMAP.

   • Użyj wartości 995 dla protokołu POP.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz opcję SSL/TLS lub upewnij się, że pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL) jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

  Ustawienia serwera SMTP poczty wychodzącej

  • Serwer SMTP

   • Jeśli korzystasz z konta usługi Outlook.com, użyj wartości smtp-mail.outlook.com.

   • Jeśli masz konto służbowe w usłudze Office 365, użyj wartości smtp.office365.com.

   • W przypadku kont programu Exchange skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz pozycję TLS.

  • Numer portu
   Wpisz 587. Naciśnij przycisk Dalej.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami we wszelkich wyświetlanych monitach, w tym dotyczących uprawnień zabezpieczeń i ustawienia nazwy wyświetlanej.

 7. Teraz możesz już korzystać z poczty e-mail w aplikacji Gmail dla systemu Android.

szara linia
Otwórz aplikację poczty e-mail firmy Samsung i naciśnij pozycję Dodaj konto, jeśli jest to pierwsze uruchomienie.

Możesz też przejść w aplikacji do pozycji Ustawienia > Dodaj konto.

Ustawienia > Dodaj konto

szara linia
Wprowadź swój adres e-mail i hasło. Naciśnij pozycję Zaloguj.

Uwaga: Jeśli aplikacja poczty e-mail wykryje dostawcę, może przekierować Cię do innego ekranu logowania.

Adres e-mail i hasło

szara linia
Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie typu konta, wybierz pozycję Microsoft Exchange ActiveSync, aby zsynchronizować kontakty i kalendarze.

Wybieranie usługi Microsoft Exchange ActiveSync

szara linia
Naciśnij pozycję Tak lub OK, aby potwierdzić ustawienia i uprawnienia. To, co zostanie wyświetlone, może się różnić w zależności od rodzaju konfigurowanego konta.

Naciśnięcie przycisku Tak w celu zaakceptowania uprawnień

szara linia Jeśli włączono weryfikację dwuetapową, zweryfikuj swoją tożsamość przy użyciu wybranej metody.

Synchronizacja poczty e-mail, kalendarza, kontaktów i zadań może potrwać kilka minut.

szara linia
Jeśli zobaczysz wiadomość e-mail informującą o „czynnościach wymaganych w celu przeprowadzenia synchronizacji”, otwórz ją i naciśnij pozycję Użyj innej aplikacji poczty. Jeśli nie widzisz tego komunikatu, pomiń ten krok.

Otwieranie wiadomości e-mail z informacją „Wymagane działanie” Kliknięcie linku w celu włączenia synchronizacji

Jeśli nadal nie możesz skonfigurować poczty e-mail, spróbuj wykonać poniższe kroki związane z ręczną konfiguracją aplikacji poczty e-mail firmy Samsung:

Otwórz aplikację poczty e-mail firmy Samsung. Przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto.

Wprowadź pełny adres e-mail i hasło. Naciśnij pozycję Konfiguracja ręczna.

Wybieranie konfiguracji ręcznej

Wybierz opcję Microsoft Exchange ActiveSync.

Wybieranie usługi Microsoft Exchange ActiveSync

Aby poznać ustawienia serwera, sprawdź następujące informacje, jeśli są dostępne:

Ustawienia serwera poczty przychodzącej

 • Domena\nazwa użytkownika
  Upewnij się, że jest tu podawany Twój pełny adres e-mail. Na przykład imię_i_nazwisko@outlook.com.

 • Hasło
  Wprowadź hasło, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail.

 • Exchange Server

  • Użyj wartości eas.outlook.com, jeśli masz konto e-mail w domenie @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com lub @live.com. Dotyczy to też wszelkich innych kont hostowanych w usłudze Outlook.com.

  • Użyj wartości outlook.office365.com w przypadku dowolnego konta służbowego hostowanego w usłudze Office 365 dla firm.

  Uwaga: Jeśli konfigurujesz konto programu Exchange, a nie znasz nazwy serwera programu Exchange, skontaktuj się z administratorem.

 • Port
  Użyj wartości 443 lub 993.

 • Typ zabezpieczeń
  Wybierz opcję SSL/TLS lub upewnij się, że pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL) jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

Ustawienia serwera SMTP poczty wychodzącej

 • Serwer SMTP

  • Jeśli korzystasz z konta usługi Outlook.com, użyj wartości smtp-mail.outlook.com.

  • Jeśli masz konto służbowe w usłudze Office 365, użyj wartości smtp.office365.com.

  • W przypadku kont programu Exchange skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

 • Typ zabezpieczeń
  Wybierz pozycję TLS.

 • Numer portu
  Wpisz 587. Naciśnij przycisk Dalej.

Postępuj zgodnie z instrukcjami we wszelkich wyświetlanych monitach, w tym dotyczących uprawnień zabezpieczeń. Może też zostać wyświetlona prośba o skonfigurowanie ustawień synchronizacji i nazwy wyświetlanej.

Jeśli korzystasz z usługi Office 365 dla firm, może też pojawić się prośba dotycząca dodatkowych mechanizmów zabezpieczeń. W takim przypadku wybierz pozycję Aktywuj.

Możesz skonfigurować konto poczty e-mail ręcznie, korzystając z protokołu IMAP zamiast Exchange ActiveSync. Oznacza to, że z telefonem zostanie zsynchronizowana wyłącznie poczta e-mail, a nie kalendarz ani kontakty. Co to są protokoły POP i IMAP?

 1. Otwórz aplikację poczty e-mail firmy Samsung.

 2. Przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto.

 3. Wprowadź pełny adres e-mail i hasło. Naciśnij pozycję Konfiguracja ręczna.

 4. Wybierz pozycję Konto IMAP lub Konto POP3, aby synchronizować wyłącznie pocztę e-mail.

 5. Jeśli otrzymasz monit o wprowadzenie ustawień, użyj poniższych ustawień dla dostępnych opcji:

  Ustawienia serwera poczty przychodzącej

  • Domena\nazwa użytkownika
   Upewnij się, że jest tu podawany Twój pełny adres e-mail. Na przykład imię_i_nazwisko@outlook.com.

  • Hasło
   Wprowadź hasło, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail.

  • Serwer

   • Użyj wartości imap-mail.outlook.com w przypadku kont IMAP usługi Outlook.com.

   • Użyj wartości pop-mail.outlook.com w przypadku kont POP usługi Outlook.com.

   • Użyj wartości outlook.office365.com w przypadku dowolnego konta służbowego w usłudze Office 365 dla firm.

   • W przypadku kont e-mail programu Exchange skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

  • Port

   • Użyj wartości 993 dla protokołu IMAP.

   • Użyj wartości 995 dla protokołu POP.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz opcję SSL/TLS lub upewnij się, że pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL) jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

  Ustawienia serwera SMTP poczty wychodzącej

  • Serwer SMTP

   • Jeśli korzystasz z konta usługi Outlook.com, użyj wartości smtp-mail.outlook.com.

   • Jeśli masz konto służbowe w usłudze Office 365, użyj wartości smtp.office365.com.

   • W przypadku kont programu Exchange skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail lub administratorem systemu.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz pozycję TLS.

  • Numer portu
   Wpisz 587. Naciśnij przycisk Dalej.

 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami we wszelkich wyświetlanych monitach, w tym dotyczących uprawnień zabezpieczeń i ustawienia nazwy wyświetlanej.

 7. Teraz możesz już korzystać z poczty e-mail w aplikacji poczty e-mail firmy Samsung.

Masz problemy? Pomożemy Ci.

Ten artykuł został zaktualizowany 6 listopada 2017 r. dzięki Waszym opiniom. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy przy konfigurowaniu poczty e-mail na urządzeniu z systemem Android, opisz szczegółowo swoje pytania w polu komentarzy poniżej, abyśmy mogli w przyszłości dodać odpowiedzi.

 • Skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft w kwestiach związanych z konfiguracją poczty e-mail w usłudze Office 365 lub Outlook.com.

 • Jeśli masz konto służbowe, które używa usługi Office 365 dla firm lub konta opartego na programie Exchange, skontaktuj się z administratorem usługi Office 365 lub przedstawicielem pomocy technicznej.

Zobacz też

Synchronizowanie kalendarza i kontaktów z telefonem lub tabletem

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją poczty e-mail na telefonie komórkowym

Konfigurowanie aplikacji pakietu Office i poczty e-mail na urządzeniach z systemem Android

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×