Konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji Outlook dla systemu Android

Jeśli otrzymujesz wiele monitów o zalogowanie się, może to oznaczać, że występują problemy z połączonym kontem usługi OneDrive. Najpierw upewnij się, że Twoja aplikacja Outlook jest aktualna. Następnie otwórz tę aplikację i wybierz pozycję Ustawienia > kliknij swoje konto > Resetuj konto. Wykonaj te czynności dla wielu kont.

Jeśli problemy nadal występują, otwórz bilet pomocy technicznej w aplikacji Outlook. Jeśli masz konto służbowe, które używa usługi Office 365 dla firm lub konta opartego na programie Exchange, możesz też skontaktować się z administratorem usługi Office 365 w celu uzyskania pomocy.

Pobierz aplikację Outlook dla systemu Android, a następnie ją otwórz. Ikona wygląda następująco:

Outlook dla systemu Android

Krok 1
szara linia
Naciśnij pozycję Rozpocznij, jeśli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy.

W przeciwnym razie otwórz Menu i naciśnij pozycję Ustawienia > Dodaj konto > Dodaj konto e-mail.

Naciśnij i otwórz menu.

Przejdź do pozycji Ustawienia

Wybierz pozycję Dodaj konto

Krok 2
szara linia
Wpisz swój pełny adres e-mail, a następnie naciśnij pozycję Kontynuuj.

Uwaga: Jeśli nie nastąpi automatyczne przekierowanie do ekranu logowania z hasłem, zobacz Konfiguracja ręczna lub Konfigurowanie konta IMAP lub POP, aby uzyskać instrukcje.

Wprowadź adres e-mail.

Krok 3
szara linia
Wprowadź hasło do konta e-mail, a następnie naciśnij pozycję Zaloguj się lub Dalej.

Uwaga: Ekran logowania może wyglądać inaczej w zależności od dostawcy poczty e-mail.

Wprowadź hasło do konta e-mail.

Krok 4
szara linia
Jeśli włączono weryfikację 2-etapową, dokonaj weryfikacji przy użyciu skonfigurowanej metody (6-cyfrowy kod, połączenie telefoniczne lub aplikacja Microsoft Authenticator).

Uwaga: Jeśli zostanie wyświetlony monit o skonfigurowanie weryfikacji dwuetapowej dla usługi Office 365, może to być wymagane przez administratora IT.

Sprawdź wiadomości tekstowe i wpisz 6-cyfrowy kod.

Krok 5
szara linia
Jeśli korzystasz z konta służbowego usługi Office 365, administrator IT mógł skonfigurować dodatkowe zasady. Jeśli zobaczysz te monity, naciśnij pozycję Aktywuj i ponownie pozycję Aktywuj.

Naciśnij pozycję Aktywuj, aby zaakceptować zasady administratora dotyczące urządzenia.

Krok 6
szara linia
Program Outlook może wymagać uprawnień dostępu do kalendarza, kontaktów itp. Naciśnij pozycję Tak lub Zezwalaj.

Teraz możesz już korzystać z aplikacji Outlook dla systemu Android!

Znacznik wyboru

Potrzebujesz pomocy przy konfigurowaniu aplikacji Outlook dla systemu Android?

Ten artykuł został zaktualizowany 1 marca 2018 r. dzięki Waszym opiniom. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy przy konfigurowaniu poczty e-mail w aplikacji Outlook dla systemu Android, otwórz bilet pomocy technicznej w aplikacji Outlook lub opisz szczegółowo swoje pytania w polu komentarzy poniżej, abyśmy mogli w przyszłości dodać odpowiedzi.

Kliknij przycisk rozwijania, aby go otworzyć:

 1. W aplikacji Outlook dla systemu Android przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto > Dodaj konto e-mail.

 2. Wprowadź adres e-mail. Naciśnij pozycję Kontynuuj.

 3. Naciśnij pozycję Konfiguruj konto ręcznie, jeśli jest dostępna, a następnie na stronie dostawcy poczty e-mail wybierz pozycję Exchange i włącz przełącznik Ustawienia zaawansowane.

 4. Wprowadź informacje dotyczące ustawienia serwera, jeśli są dostępne, a następnie naciśnij ikonę znacznik wyboru.

  Ustawienia serwera poczty przychodzącej

  • Domena\nazwa użytkownika
   Wprowadź pełny adres e-mail, na przykład nazwa@twoja_domena.com.

  • Hasło
   Wprowadź hasło, którego używasz do uzyskiwania dostępu do poczty e-mail.

  • Serwer

   • Konta programu Exchange — zapoznaj się z sekcją Znajdowanie ustawień serwera skrzynki pocztowej programu Exchange lub zapytaj administratora IT o informacje o serwerze.

   • Konta usługi Outlook.com (takie jak @hotmail.com, @msn.com, @live.com lub inne konta hostowane w usłudze Outlook.com — użyj wartości eas.outlook.com.

   • Konta służbowe usługi Office 365 — użyj wartości outlook.office365.com.

  • Port
   Użyj wartości 443 lub 993.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz opcję SSL/TLS lub upewnij się, że pole wyboru Użyj bezpiecznego połączenia (SSL) jest zaznaczone, a następnie naciśnij przycisk Dalej.

  Ustawienia serwera SMTP poczty wychodzącej

  • Serwer SMTP

   • Konta programu Exchange — zapytaj administratora IT o informacje o serwerze.

   • Konta usługi Outlook.com (takie jak @outlook.com, @hotmail.com, @msn.com lub @live.com oraz wszelkie inne konta hostowane w usłudze Outlook.com) — użyj wartości smtp-mail.outlook.com.

   • Konta służbowe usługi Office 365 — użyj wartości smtp.office365.com.

  • Typ zabezpieczeń
   Wybierz pozycję TLS.

  • Numer portu
   Wpisz 587. Naciśnij przycisk Dalej.

 5. Może zostać wyświetlony monit o ponowne wprowadzenie hasła do konta e-mail lub wyrażenie zgody/aktywowanie wszelkich wymaganych uprawnień.

Jeśli chcesz skonfigurować konto e-mail IMAP lub POP bądź nie masz konta e-mail z protokołem Exchange ActiveSync, skorzystaj z tych instrukcji. W przypadku skonfigurowania konta e-mail z zastosowaniem protokołu IMAP lub POP synchronizowane będą tylko wiadomości e-mail — bez kalendarza i kontaktów. Co to są protokoły IMAP i POP?

Aby skonfigurować konto POP, zobacz Konfigurowanie konta e-mail POP w aplikacji Outlook dla systemu iOS lub Android.

Konfigurowanie konta IMAP w aplikacji Outlook dla systemu Android

 1. W aplikacji Outlook dla systemu Android przejdź do pozycji Ustawienia > Dodaj konto > Dodaj konto e-mail.

 2. Wprowadź adres e-mail. Naciśnij pozycję Kontynuuj. Po wyświetleniu monitu o wybranie dostawcy poczty e-mail, wybierz pozycję IMAP.

 3. Włącz przełącznik Ustawienia zaawansowane i wprowadź ustawienia serwera oraz hasło.

  Uwaga: Jeśli nie znasz tych informacji, musisz uzyskać je od administratora lub dostawcy poczty e-mail. Aby uzyskać listę typowych ustawień serwera oraz pomocne informacje, zobacz Ustawienia serwera, jakie należy uzyskać od dostawcy poczty e-mail.

 4. Naciśnij ikonę znacznik wyboru, aby zakończyć.

Wprowadź hasło i wszelkie potrzebne ustawienia serwera.

Aby zmienić hasło, musisz przejść do witryny internetowej dostawcy poczty e-mail.

 1. Przejdź do witryny internetowej dostawcy poczty e-mail.

  Jeśli na przykład korzystasz z konta e-mail w domenie @hotmail.com, zaloguj się w witrynie login.live.com, a jeśli korzystasz z konta w usłudze Gmail, przejdź do witryny Gmail.com.

 2. Przejdź do ustawień konta lub profilu.

 3. Zmień hasło.

 4. Aplikacja Outlook dla systemu Android wykryje błąd synchronizacji i zostanie wyświetlony monit o ponowne wprowadzenie hasła.

Jeśli występują problemy z zapewnieniem synchronizacji w aplikacji Outlook dla systemu Android za pomocą nowego hasła, usuń swoje konto e-mail, a następnie dodaj je ponownie.

Uwaga: Jeśli zmienisz hasło do konta poczty e-mail, które jest również Twoim kontem Microsoft, może być konieczne ponowne zalogowanie się w innych aplikacjach i witrynach internetowych firmy Microsoft.

Zacznijmy od początku. Jeśli używasz konta e-mail w usłudze Outlook.com (obejmuje ona domeny: hotmail.com, msn.com, live.com itp.), tutaj możesz sprawdzić stan usługi Outlook.com. Następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

Zobacz też

Konfigurowanie poczty e-mail w aplikacji poczty e-mail systemu Android

Optymalizowanie aplikacji mobilnej Outlook pod kątem telefonu lub tabletu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×