Konfigurowanie paska Szybkie uruchamianie na potrzeby nawigacji w witrynie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pasek Szybkie uruchamianie zawiera łącza do wybierz list i bibliotek bieżącej witryny i opcjonalnie mogą zawierać łącza do podwitryn i stron bieżącej witryny. Umożliwia szybkie uruchamianie przechodzenie między obszarami witryny, takich jak między listy i biblioteki lub z witryny nadrzędnej na podwitrynę.

Uwaga : Możesz również skonfigurować na górnym pasku łączy nawigacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie górnego paska łączy dla nawigacji w witrynie.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Dowiedz się więcej o pasku Szybkie uruchamianie

Czy masz niezbędne uprawnienia, aby skonfigurować nawigację?

Czy publikowanie jest włączone dla witryny?

Konfigurowanie dziedziczenia paska Szybkie uruchamianie

Konfigurowanie dziedziczenia na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie publikowania

Pokazywanie lub ukrywanie paska Szybkie uruchamianie

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie nagłówka paska Szybkie uruchamianie

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie nagłówka paska Szybkie uruchamianie w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie nagłówka paska Szybkie uruchamianie w witrynie publikowania

Dodawanie lub usuwanie listy lub biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie

Dodawanie lub usuwanie listy lub biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie przy użyciu ustawień listy lub biblioteki

Usuwanie listy lub biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie przy użyciu ustawienia witryny dla witryny nieprzeznaczonej do publikowania

Usuwanie listy lub biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie przy użyciu ustawienia witryny w przypadku witryn publikowania

Dodawanie łącza do paska Szybkie uruchamianie

Dodawanie łącza do paska Szybkie uruchamianie w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Dodawanie łącza Szybkie uruchamianie w witrynie publikowania

Edytowanie, przenoszenie i usuwanie łącza z paska Szybkie uruchamianie

Edytowanie, przenoszenie lub usuwanie łącze szybkie uruchamianie w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Edytowanie, przenoszenie lub usuwanie łącza Szybkie uruchamianie w witrynie publikowania

Zmienianie kolejności elementów na pasku Szybkie uruchamianie

Zmienianie kolejności elementów Szybkie uruchamianie w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Zmienianie kolejności elementów Szybkie uruchamianie w witrynie publikowania

Ukrywanie lub wyświetlanie poszczególnych podwitryn i stron w witrynie publikowania

Automatyczne sortowanie elementów na pasku Szybkie uruchamianie

Przed rozpoczęciem

Dowiedz się więcej o pasku Szybkie uruchamianie

Pasek Szybkie uruchamianie można edytować, dodając lub usuwając łącza albo zmieniając ich kolejność. Ponadto można pokazywać lub ukrywać łącza do podwitryn i stron na pasku Szybkie uruchamianie, dodawać łącza do stron spoza witryny, a nawet ukrywać pasek Szybkie uruchamianie. Ten pasek jest wyświetlany w bocznej części większości stron witryny.

Pasek Szybkie uruchamianie również nosi nazwę Bieżąca nawigacja, ponieważ przede wszystkim użyj przechodzenia między funkcjami bieżącej witryny. Opcje dostępne podczas konfigurowania Szybkie uruchamianie różnią się w zależności od tego, czy są włączone funkcje publikowania dla swojego zbiór witryn.

Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w zbiorze witryn są włączone funkcje publikowania zobacz Publikowanie jest włączone dla witryny w tym artykule.

Poniższa ilustracja przedstawia przykładowy pasek Szybkie uruchamianie.

Szybkie uruchamianie

Czy masz niezbędne uprawnienia, aby skonfigurować nawigację?

Zarządzanie nawigacji witryny możesz musi mieć co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektanci programu SharePoint dla witryny. Masz uprawnień niezbędnych do skonfigurować nawigację w witrynie, w przypadku Ustawienia witryny odpowiednią opcję w menu Akcje witryny Menu Akcje witryny i na stronie Ustawienia witryny w zobacz polecenie nawigacji w obszarze Wygląd i działanie (w witrynach nieprzeznaczonej do publikowania, zobaczysz polecenia Szybkie uruchamianie i górnego paska łączy w obszarze Wygląd i działanie zamiast nawigacji ).
Menu Ustawienia witryny dostępne w witrynie

Czy publikowanie jest włączone dla witryny?

Przed skonfigurowaniem nawigacji dla witryny należy określić, czy dla witryn w danym zbiorze witryn zostały włączone funkcje publikowania. Witryna przeznaczona do publikowania udostępnia więcej opcji niż witryna nieprzeznaczona do publikowania, dlatego ważne jest ustalenie, czy witryna jest przeznaczona do publikowania.

Opcje nawigacji dostępne na stronie ustawień witryny zależą od typu konfigurowanej witryny. Aby szybko ustalić typ używanej witryny, można wykonać następujące czynności:

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny przejrzyj listę łączy w obszarze Wygląd i działanie.

  • Jeśli zobaczysz link o nazwie nawigacji, pracujesz z witryną do publikowania i można skonfigurować na stronie Ustawienia nawigacji witryny.
   Nawigacja

  • Jeśli widzisz łącza z górnego paska łączy oraz Szybkie uruchamianie, pracujesz w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania i masz bardziej ograniczony zestaw dostępne opcje konfiguracji nawigacji.
   Wygląd i działanie

Początek strony

Konfigurowanie dziedziczenia dla paska Szybkie uruchamianie

Możesz skonfigurować Szybkie uruchamianie dla publikowania podwitrynawitryna nadrzędna wybierz firmę samego paska Szybkie uruchamianie. Podwitryny dziedziczy Szybkie uruchamianie witryny nadrzędnej. Można również ustawić, Szybkie uruchamianie publikowania podwitryny być unikatowe w tej witrynie.

Nie można skonfigurować nieprzeznaczonej do publikowania podwitryny dziedziczące na pasku Szybkie uruchamianie witryny nadrzędnej. Podwitryny nieprzeznaczonej do publikowania będą mieć unikatowy Szybkie uruchamianie. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w zbiorze witryn są włączone funkcje publikowania zobacz Publikowanie jest włączone dla witryny w tym artykule.

Konfigurowanie dziedziczenia dla paska Szybkie uruchamianie w witrynie publikowania

Podczas tworzenia podwitryny z włączonym publikowaniem nie można skonfigurować jej tak, aby dziedziczyła pasek Szybkie uruchamianie z witryny nadrzędnej. Jednak po utworzeniu takiej podwitryny można skonfigurować opcje dziedziczenia paska Szybkie uruchamianie, korzystając ze strony ustawień nawigacji.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Polecenie nawigacji zostanie wyświetlony w obszarze Wygląd i działanie tylko wtedy, gdy dla witryny są włączone funkcje publikowania i masz co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektanci programu SharePoint dla witryny.

 3. W sekcji Bieżąca nawigacja wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby umożliwić osobom odwiedzającym witrynę łatwe przechodzenie do innych witryn w zbiorze witryn oraz zapewnić spójny wygląd i działanie danej witryny i innych witryn w zbiorze witryn, kliknij opcję Wyświetl te same elementy nawigacji co w witrynie nadrzędnej.

  • Aby osoby odwiedzające witrynę mogły używać paska Szybkie uruchamianie zarówno w celu przechodzenia do elementów znajdujących się poniżej bieżącej witryny, jak i do równorzędnych podwitryn w zbiorze witryn, kliknij opcję Wyświetl bieżącą witrynę, elementy nawigacji pod bieżącą witryną i elementy równorzędne bieżącej witryny.

  • Aby pasek Szybkie uruchamianie zawierał tylko elementy znajdujące się poniżej bieżącej witryny, kliknij opcję Wyświetl tylko elementy nawigacji poniżej bieżącej witryny.

   Bieżąca nawigacja

 4. W sekcji Bieżąca nawigacja:

  • Zaznacz pole wyboru Pokaż podwitryny, jeśli na pasku Szybkie uruchamianie mają być wyświetlane podwitryny bieżącej witryny.

  • Zaznacz pole wyboru Pokaż strony, jeśli na pasku Szybkie uruchamianie mają być wyświetlane strony bieżącej witryny.

  • Wpisz liczbę określającą ustawienie Maksymalna liczba dynamicznych elementów do pokazania na tym poziomie nawigacji, jeśli chcesz ograniczyć liczbę łączy do witryn i stron, które są wyświetlane na pasku Szybkie uruchamianie.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Pokazywanie lub ukrywanie paska Szybkie uruchamianie

Pasek Szybkie uruchamianie jest skonfigurowany tak, aby był domyślnie wyświetlany podczas tworzenia większości witryn. Można go ukryć lub pokazać, w zależności od wymagań dotyczących danej witryny. Można na przykład pokazać pasek Szybkie uruchamianie w witrynie najwyższego poziomu i ukryć go w podwitrynach. To ustawienie można w dowolnej chwili zmienić. Procedura zmieniania tego ustawienia jest taka sama w przypadku witryn przeznaczonych i nieprzeznaczonych do publikowania.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Wygląd i działanie kliknij pozycję Widok drzewa.

  Uwaga : Polecenie Widoku drzewa pojawia się w obszarze Wygląd i działanie, tylko wtedy, gdy masz co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektanci programu SharePoint dla witryny.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby pokazać pasek Szybkie uruchamianie, zaznacz pole wyboru Włącz pasek Szybkie uruchamianie.

  • Aby ukryć pasek Szybkie uruchamianie, wyczyść Włącz pasek Szybkie uruchamianie.

   Pokazywanie lub ukrywanie paska Szybkie uruchamianie

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie nagłówka paska Szybkie uruchamianie

W celu pogrupowania łączy na pasku Szybkie uruchamianie wyświetlanym w witrynie można użyć nagłówków, takich jak domyślne nagłówki Listy i Biblioteki. Takie grupy ułatwiają użytkownikom witryny znajdowanie potrzebnych informacji.

Opcje konfigurowania na pasku Szybkie uruchamianie różnią się w witrynach publikowania i witryny nieprzeznaczonej do publikowania. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w Twojej zbiór witryn są włączone funkcje publikowania zobacz Publikowanie jest włączone dla witryny w tym artykule.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie nagłówka paska Szybkie uruchamianie w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

Uwaga : Polecenie Szybkie uruchamianie w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny nie zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowy nagłówek, kliknij pozycję Nowy nagłówek, wpisz adres URL i opis nagłówka, a następnie kliknij przycisk OK. Adres URL może stanowić łącze do dowolnej poprawnej ścieżki, na przykład do folderu w witrynie, udziału w intranecie firmowym lub lokalizacji w Internecie. Adres URL jest opcjonalny w przypadku nagłówków.

  • Aby edytować nagłówek, kliknij przycisk Edytuj przycisk Edycja obok nagłówka. Wprowadź wszelkie wymagane zmiany w adresie URL i opis, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć nagłówek, kliknij pozycję Edytuj przycisk Edycja obok nagłówka, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

   Ważne : Usunięcie nagłówka z paska Szybkie uruchamianie wyświetlanego w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania spowoduje, że zostaną również usunięte wszystkie łącza umieszczone w obszarze tego nagłówka.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie nagłówka paska Szybkie uruchamianie w witrynie publikowania

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga : Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji kliknij odpowiedni nagłówek w obszarze Bieżąca nawigacja, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać nagłówek, kliknij pozycję Dodaj nagłówek.

  • Aby edytować nagłówek, zaznacz go i kliknij pozycję Edytuj.

  • Aby usunąć nagłówek, kliknij przycisk Usuń.

   Bieżąca nawigacja

   Uwaga : Jeśli zostanie usunięty nagłówek z paska Szybkie uruchamianie wyświetlanego w witrynie publikowania, łącza znajdujące się w obszarze tego nagłówka nie zostaną usunięte i będą wyświetlane jako nagłówki po usunięciu ich oryginalnego nagłówka.

 4. W oknie dialogowym strony sieci Web wyświetlanym podczas dodawania lub edytowania elementu skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Pole Tytuł. Wpisz tytuł elementu nawigacji, który ma być wyświetlany. Tytuł jest wymagany.

  • Pole Adres URL. Wpisz adres URL dla nagłówka lub łącza. Adres URL jest opcjonalny w przypadku nagłówków.

   Jeśli adres URL ma być otwierany w oknie przeglądarki sieci Web innym niż używane przez witrynę, zaznacz pole wyboru Otwórz łącze w nowym oknie.

  • Pole Opis. Wpisz opis dla nagłówka. Opis jest opcjonalny.

  • Grupy odbiorców. Jeśli chcesz ograniczyć widoczność, wprowadź lub przejdź do grupy odbiorców w nagłówku. Tylko grup odbiorców, po wprowadzeniu widać nagłówka łącza i wszystko pod nagłówkiem. Jeśli nie zostanie wprowadzona dowolnego grup odbiorców, wszystkich odbiorców widać łącze. Grupy odbiorców jest opcjonalna.

   Okno dialogowe Nagłówek nawigacji

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie listy bądź biblioteki do paska Szybkie uruchamianie lub usuwanie ich z niego

Podczas tworzenia listy lub biblioteki można automatycznie umieścić łącze do niej na pasku Szybkie uruchamianie. Później można zmodyfikować tę opcję, edytując ustawienia listy lub biblioteki albo edytując ustawienia witryny.

Opcje konfigurowania na pasku Szybkie uruchamianie różnią się w witrynach publikowania i witryny nieprzeznaczonej do publikowania. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w Twojej zbiór witryn są włączone funkcje publikowania zobacz Publikowanie jest włączone dla witryny w tym artykule.

Dodawanie listy bądź biblioteki do paska Szybkie uruchamianie lub usuwanie ich z niego przy użyciu ustawień listy lub biblioteki

Poniższa procedura dotyczy witryn publikowania i nieprzeznaczonej do publikowania.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Cała zawartość witryny.

 2. Kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 3. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.
  Ustawienia listy

  Nazwa karty mogą się różnić w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład lista kalendarza zawiera kartę Kalendarz.

 4. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki w sekcji Ustawienia ogólne kliknij pozycję Tytuł, opis i nawigacja.

 5. Na stronie Ustawienia ogólne w sekcji Nawigacja wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać element do paska Szybkie uruchamianie, kliknij przycisk Tak.

  • Aby usunąć element z paska Szybkie uruchamianie, kliknij opcję Nie.

 6. Ustawienie wyświetlania listy na pasku Szybkie uruchamianie

 7. Kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie listy lub biblioteki z paska Szybkie uruchamianie przy użyciu ustawień witryny w przypadku witryn nieprzeznaczonych do publikowania

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

 3. Kliknij przycisk Edytuj widoczny obok łącza Edycja , kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga : Po usunięciu łącza (na przykład nagłówka) z paska Szybkie uruchamianie zostaną usunięte również wszystkie łącza znajdujące się w obszarze tego łącza.

Usuwanie listy lub biblioteki z paska Szybkie uruchamianie przy użyciu ustawień witryny w przypadku witryn publikowania

Jeśli dla witryny są włączone funkcje publikowania, na stronie ustawień nawigacji można szybko usunąć listę lub bibliotekę z paska Szybkie uruchamianie.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga : Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji kliknij element w obszarze Bieżąca nawigacja, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Bieżąca nawigacja

  Uwaga : Jeśli w sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji są wyświetlane listy dotyczące zarówno nawigacji globalnej, jak i bieżącej nawigacji, należy zaznaczyć elementy w obszarze Bieżąca nawigacja w celu usunięcia elementów z paska Szybkie uruchamianie.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie łącza do paska Szybkie uruchamianie

Do paska Szybkie uruchamianie można dodawać nie tylko łącza do list i bibliotek w witrynie, ale również łącza niestandardowe. Można na przykład uwzględnić łącza do informacji często używanych przez członków organizacji, na przykład łącza do dokumentów, wydarzeń kalendarza, innych witryn i lokalizacji internetowych.

Opcje konfigurowania na pasku Szybkie uruchamianie różnią się w witrynach publikowania i witryny nieprzeznaczonej do publikowania. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w Twojej zbiór witryn są włączone funkcje publikowania zobacz Publikowanie jest włączone dla witryny w tym artykule.

Dodawanie łącza do paska Szybkie uruchamianie w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

  Uwaga : Polecenie Szybkie uruchamianie w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny nie zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. Kliknij pozycję Nowe łącze nawigacji.

 4. Wpisz adres URL, taki jak http://contoso/raporty, i opis łącza.

 5. W sekcji nagłówka zaznacz nagłówek, pod którym ma się pojawić łącze.

  Pozycja Nowe łącze nawigacji

 6. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie łącza do paska Szybkie uruchamianie w witrynie publikowania

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga : Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji kliknij Bieżąca nawigacja, aby skonfigurować na pasku Szybkie uruchamianie.

  Bieżąca nawigacja

 4. Kliknij pozycję Dodaj łącze.

  Jeśli jest zaznaczony nagłówek, łącze zostanie dodane w obszarze tego nagłówka. Jeśli jest zaznaczony element, łącze zostanie dodane na tym samym poziomie co zaznaczony element.

 5. W oknie dialogowym Łącze nawigacji:

  • Pole Tytuł. Wpisz tytuł łącza, który ma być wyświetlany. Tytuł jest wymagany.

  • Pole Adres URL. Wpisz adres URL dla łącza. Adres URL jest wymagany.

   Jeśli adres URL ma być otwierany w oknie przeglądarki sieci Web innym niż używane przez witrynę, zaznacz pole wyboru Otwórz łącze w nowym oknie.

  • Pole Opis. Wpisz opis dla łącza. Opis jest opcjonalny.

  • Grupy odbiorców. Jeśli chcesz ograniczyć widoczność, wprowadź lub przejdź do grupy odbiorców łącza. Tylko grup odbiorców, po wprowadzeniu widać łącze. Jeśli nie zostanie wprowadzona dowolnej grupy odbiorców, wszystkich odbiorców widać łącze. Grupy odbiorców jest opcjonalna.

   Okno dialogowe Łącze nawigacji

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Edytowanie, przenoszenie lub usuwanie łącza znajdującego się na pasku Szybkie uruchamianie

Opcje konfigurowania na pasku Szybkie uruchamianie różnią się w witrynach publikowania i witryny nieprzeznaczonej do publikowania. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w Twojej zbiór witryn są włączone funkcje publikowania zobacz jest włączone dla witryny do publikowania w tym artykule

Edytowanie, przenoszenie lub usuwanie łącza znajdującego się na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

  Uwaga : Polecenie Szybkie uruchamianie w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny nie zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. Kliknij pozycję Edytuj przycisk Edycja dla łącza, które chcesz edytować lub usunąć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować łącze, wprowadź niezbędne zmiany, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby przenieść łącze do innej lokalizacji na pasku Szybkie uruchamianie, z listy Nagłówek wybierz nowy nagłówek, pod którym ma być wyświetlane łącze, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć łącze, kliknij opcję Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

Edytowanie, przenoszenie lub usuwanie łącza znajdującego się na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie publikowania

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga : Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji w obszarze Bieżąca nawigacja zaznacz łącze do zmodyfikowania i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przeprowadzić edycję łącza, kliknij pozycję Edytuj, wprowadź odpowiednie zmiany i kliknij przycisk OK.

  • Aby przenieść łącze do innej lokalizacji na pasku Szybkie uruchamianie, kliknij pozycję Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  • Aby usunąć łącze, kliknij przycisk Usuń.

   Bieżąca nawigacja

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zmienianie kolejności elementów na pasku Szybkie uruchamianie

Możesz zmienić kolejność, w jakiej nagłówki i łącza są wyświetlane na pasku Szybkie uruchamianie. Czynności, które można wykonać w tym celu różnią się w zależności od tego, czy są włączone funkcje publikowania dla witryny. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w Twojej zbiór witryn są włączone funkcje publikowania zobacz Publikowanie jest włączone dla witryny w tym artykule.

Zmienianie kolejności elementów na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

W witrynie nieprzeznaczonej do publikowania można zmienić kolejność łączy tylko w obszarze określonego nagłówka. Załóżmy na przykład, że w obszarze nagłówka o nazwie Listy są zawarte łącza Kalendarz i Zadania. Nagłówek Listy można przenieść do innej lokalizacji na pasku Szybkie uruchamianie, ale kolejność łączy Kalendarz i Zadania można zmienić tyko w obszarze tego nagłówka. Aby przenieść łącze Kalendarz lub Zadania do obszaru innego nagłówka, należy najpierw przeprowadzić edycję łącza w celu przypisania go do innego nagłówka.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Wygląd i działanie kliknij pozycję Szybkie uruchamianie.

  Uwaga : Polecenie Szybkie uruchamianie pojawia się w obszarze Wygląd i działanie, tylko wtedy, gdy masz co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektanci programu SharePoint dla witryny.

 3. Kliknij przycisk Zmień kolejność.

 4. Kliknij przycisk Opcje, aby zmienić kolejność wyświetlania nagłówków i łączy.

  Zmiana zamówienia

 5. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie kolejności elementów na pasku Szybkie uruchamianie w witrynie publikowania

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga : Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji zaznacz element, który chcesz przenieść, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aż zostały przeniesione element miejscu.

  Bieżąca nawigacja

  Uwaga : Jeśli w sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji są wyświetlane listy dotyczące zarówno nawigacji globalnej, jak i bieżącej nawigacji, należy zaznaczyć elementy w obszarze Bieżąca nawigacja w celu zmiany kolejności elementów na pasku Szybkie uruchamianie.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Pokazywanie i ukrywanie poszczególnych podwitryn lub stron w witrynie publikowania

Jeśli pracujesz w witrynie publikowania, można ukryć podwitryn i stron, aby zapobiec wyświetlaniu na pasku Szybkie uruchamianie. Jedną z zalet ukrywanie elementów z nawigacji po to, że możesz zapobiec ich wyświetlania dla użytkowników, gdy nadal będą wyświetlane w hierarchii nawigacji, który umożliwia zarządzanie witryną na stronie Ustawienia nawigacji. Jeśli chcesz wyświetlić element można ponownie, zaznacz go i kliknij przycisk Pokaż przywrócenie jej do obszaru nawigacji witryny. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny włączono funkcje publikowania zobacz Publikowanie jest włączone dla witryny w tym artykule.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga : Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji w obszarze Bieżąca nawigacja kliknij podwitrynę lub stronę, którą chcesz ukryć lub pokazać.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ukryć dany element, kliknij pozycję Ukryj.

  • Aby wyświetlić element, który został wcześniej ukryty, kliknij przycisk Pokaż.

   Ukryj

   Uwagi : 

   • Polecenia Pokaż i Ukryj są dostępne tylko w przypadku elementów nawigacji będących podwitrynami lub stronami. Nie można ukrywać list, bibliotek ani łączy.

   • Po zaznaczeniu elementu, który jest obecnie widoczny na pasku Szybkie uruchamianie, będzie dostępna tylko opcja Ukryj. Po zaznaczeniu elementu, który jest obecnie ukryty na pasku Szybkie uruchamianie, będzie wyświetlana tylko opcja Pokaż.

 5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Automatyczne sortowanie elementów na pasku Szybkie uruchamianie

Jeśli pracujesz w witrynie, dla której zostały włączone funkcje publikowania, można skonfigurować elementy nawigacji, aby sortować automatycznie, takie jak tytuł. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny włączono funkcje publikowania zobacz Publikowanie jest włączone dla witryny w tym artykule.

Ważne : Ustawienia sortowania dotyczą zarówno paska Szybkie uruchamianie, jak i górnego paska łączy. Wszelkie wprowadzone zmiany są stosowane do obu tych elementów nawigacji.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga : Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i użytkownik ma co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Sortowanie wybierz opcję Sortuj automatycznie, jeśli podwitryny, łącza nawigacji, listy, biblioteki i strony mają być automatycznie sortowane rosnąco lub malejąco w kolejności alfabetycznej lub liczbowej na podstawie tytułów, dat utworzenia lub dat ostatniej modyfikacji.

  Uwaga : Jeśli wszystkie elementy nawigacji z wyjątkiem stron mają być sortowane ręcznie, kliknij opcję Sortuj ręcznie, a następnie zaznacz pole wyboru Sortuj strony automatycznie. Tylko strony będą sortowane zgodnie z ustawieniami skonfigurowanymi w sekcji Sortowanie automatyczne.

  Sortowanie

  1. W sekcji Sortowanie automatyczne na liście Sortuj według wybierz odpowiedni element określający kolejność sortowania — Tytuł, Data utworzenia lub Data ostatniej modyfikacji.

  2. Określ kolejność sortowania, wybierając pozycję w porządku rosnącym (A,B,C lub 1,2,3) albo w porządku malejącym (C,B,A lub 3,2,1).

  3. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×