Konfigurowanie osadzonego obiektu w celu uruchamiania podczas prezentacji

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz osadzić plik programu Microsoft Office, obraz, pakietu lub innego obiektu do pliku programu PowerPoint, aby uruchomić jako część prezentacji. Na karcie Wstawianie w grupie tekst kliknij obiekt, a następnie wybierz typ obiektu, który chcesz osadzić.

Podczas prezentacji można uruchomić obiekt, klikając go bądź przesuwając wskaźnik myszy na jego łącze lub ikonę. Aby skonfigurować sposób uruchamiania osadzonego obiektu podczas prezentacji, wykonaj następujące czynności:

  1. Na slajdzie wybierz ikonę lub łącze do obiektu, który chcesz skonfigurować w celu uruchamiania.

  2. Na karcie Wstawianie w grupie Łącza kliknij przycisk Akcja.

    Pozycja Wstawianie > przycisk Akcja w programie PowerPoint

  3. W oknie dialogowym Ustawienia akcji wykonaj jedną z poniższych czynności:

    • Jeśli program ma być uruchamiany przez kliknięcie osadzonej ikony lub osadzonego łącza, kliknij kartę Kliknięcie myszą.

    • Jeśli program ma być uruchamiany przez umieszczenie wskaźnika myszy na osadzonej ikonie lub osadzonym łączu, kliknij kartę Wskazanie myszą.

  4. W obszarze Akcja przy kliknięciu lub obszarze Akcja przy wskazaniu myszą wybierz jedną z opcji, a następnie wybierz odpowiednią pozycję na liście tej opcji. Na przykład wybierz pozycję Uruchom program, a następnie znajdź program, który chcesz uruchomić, na przykład przeglądarkę internetową. Jeśli obiekt jest dokumentem, możesz wybrać pozycję Akcja obiektu, a następnie wybrać pozycję Otwórz, aby go wyświetlić, lub Edytuj, aby pracować nad nim podczas prezentacji.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×