Konfigurowanie opcji telefonu

W tym temacie

Moje numery telefonów

Sterowanie dostępem do swoich numerów telefonów

Usługa Active Directory a brak możliwości modyfikacji lub cofnięcia publikowania niektórych numerów telefonów

Integracja telefonu

Dostępność telefonu

Moje numery telefonów

Opcje zawarte w grupie Moje numery telefonów umożliwiają wprowadzanie numerów telefonów oraz ich publikowanie i cofanie publikowania. Numery telefonów są elementem Twoich informacji o obecności. Korzystają z nich inni użytkownicy programu Communicator chcący się z Tobą skontaktować. Gdy publikujesz numery telefonów, określ poziomy dostępu decydujące o możliwościach użycia tych numerów przez inne osoby. Dzięki odpowiedniemu przypisaniu kontaktom poziomów dostępu możesz na przykład udostępnić numer swojego telefonu komórkowego lub domowego tylko najbliższym współpracownikom, a nie wszystkim osobom z firmy. Aby zapoznać się z instrukcjami, zobacz Sterowanie dostępem do swoich numerów telefonów w dalszej części niniejszego tematu.

 • Telefon służbowy     Numer telefonu służbowego. Jeśli jest podawany z usługi Active Directory, nie można go edytować, a przycisk Telefon służbowy jest wyszarzony. Numer telefonu służbowego jest dostępny dla wszystkich użytkowników programu Communicator z wewnątrz firmy. Aby opublikować ten numer jako część swojego profilu obecności, zaznacz znajdujące się obok niego pole wyboru Publikuj ten numer telefonu.

 • Telefon komórkowy     Aby dodać lub zmodyfikować numer telefonu komórkowego, kliknij przycisk Telefon komórkowy. Aby opublikować ten numer jako część swojego profilu obecności, zaznacz znajdujące się obok niego pole wyboru Publikuj ten numer telefonu. Numer telefonu komórkowego będzie widoczny dla wszystkich kontaktów, którym użytkownik przyznał poziomy dostępu Zespół lub Osobisty.

 • Telefon domowy     Aby dodać lub zmodyfikować numer telefonu domowego, kliknij przycisk Telefon domowy. Aby opublikować ten numer jako część swojego profilu obecności, zaznacz znajdujące się obok niego pole wyboru Publikuj ten numer telefonu. Numer telefonu domowego będzie widoczny dla wszystkich kontaktów, którym użytkownik przyznał poziom dostępu Osobisty.

 • Inny telefon     Aby dodać lub zmodyfikować inny numer telefonu, kliknij przycisk Inny telefon. Tę opcję można wykorzystać do zapisania numeru tymczasowego telefonu do biura albo alternatywnego telefonu komórkowego. Aby opublikować ten numer jako część swojego profilu obecności, zaznacz znajdujące się obok niego pole wyboru Publikuj ten numer telefonu. Ten numer telefonu będzie widoczny dla wszystkich kontaktów, którym użytkownik przyznał poziom dostępu Osobisty.

Początek strony

Sterowanie dostępem do swoich numerów telefonów

Po opublikowaniu swojego numeru telefonu, szczególnie telefonu domowego lub komórkowego, należy się upewnić, czy ustawione poziomy dostępu spełniają następujące warunki:

 • Widoczność numeru dla kontaktów, które powinny mieć do niego dostęp.

 • Ukrycie numeru przed kontaktami, dla których powinien być niedostępny.

W tabeli poniżej zestawiono poziomy dostępu, jakie należy przyznać kontaktom w celu zapewnienia im możliwości używania odpowiednich numerów telefonów. Domyślnie osobom dodanym do listy kontaktów jest przyznawany poziom Firma, co oznacza, że mają dostęp tylko do numeru użytkownika do pracy.

Numer telefonu

Blokowanie

Publiczny

Firma

Zespół

Osobisty

Telefon służbowy *

X

X

X

Telefon komórkowy *

X

X

Telefon domowy *

X

Inny telefon *

X

Uwaga : * Numery telefonów zdefiniowane w usłudze Active Directory są widoczne dla wszystkich kontaktów w sieci firmowej, którym przyznano poziom dostępu Firma, Zespół lub Osobisty, natomiast nie widzą ich użytkownicy z przypisanym poziomem Blokowanie lub Publiczny. Numerów tych nie można edytować na karcie Telefony.

Aby przypisać kontaktowi poziom dostępu

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, wybierz polecenie Zmień poziom dostępu, a następnie wybierz odpowiedni poziom dostępu. Przykładowo, jeśli kontakt ma mieć dostęp do numeru telefonu komórkowego użytkownika, musi być przypisany do poziomu dostępu Zespół lub Osobisty.

 • W oknie programu Communicator kliknij przycisk Zmień sposób wyświetlania kontaktów, zaznacz pozycję Poziomy dostępu i przeciągnij nazwy kontaktów do pola żądanego poziomu dostępu.

 • W odpowiedzi na alert programu Communicator informujący, że inny użytkownik dodał Cię do swojej listy kontaktów, zaznacz żądany poziom dostępu na liście rozwijanej Poziom dostępu tej osoby.

Początek strony

Usługa Active Directory a brak możliwości modyfikacji lub cofnięcia publikowania niektórych numerów telefonów

Numery telefonów dostarczane do programu Communicator z usługi Active Directory są wyświetlane na karcie Telefony jako nieaktywne pola, których nie można edytować. Ponadto nie można anulować publikowania tych numerów. Wyczyszczenie pola wyboru Publikuj znajdującego się obok numerów dostarczonych z usługi Active Directory nie przyniesie żadnego skutku.

Początek strony

Integracja telefonu

 • Włącz integrację z systemem telefonicznym     Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje zintegrowanie programu Communicator z telefonem skonfigurowanym w komputerze. Po włączeniu tej funkcji program Communicator może służyć do sterowania telefonem skonfigurowanym w komputerze. Oznacza to na przykład możliwość inicjowania połączeń kliknięciem przycisku telefonu widocznego na liście kontaktów czy odbierania połączeń kliknięciem podręcznego okienka powiadomienia o przychodzącym połączeniu wyświetlonego na ekranie komputera. Zazwyczaj funkcje integracji telefonu konfiguruje administrator systemu. Do administratora należy również kierować wszelkie pytania o dostępność takiej usługi w sieci firmowej.

 • Zaawansowane     Kliknięcie przycisku Zaawansowane spowoduje otwarcie okna dialogowego Zaawansowana konfiguracja integracji z telefonem, w którym można ręcznie skonfigurować identyfikatory URI (Uniform Resource Identifier) zdalnego sterowania połączeniami i telefonu. Zazwyczaj ustawienia te definiuje administrator systemu.

Dostępność telefonu

 • Włącz tryb TTY     Zaznaczenie tej opcji umożliwia połączenie z programem Communicator urządzenia obsługującego telefoniczne usługi tekstowe (TTY). Opcja powoduje modyfikowanie dźwięków programu Communicator w sposób umożliwiający ich interpretowanie przez podłączone urządzenie TTY.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×