Konfigurowanie opcji telefonu

W tym temacie

Moje numery telefonów

Sterowanie dostępem do numerów swoich telefonów

Usługa Active Directory a niemożność zmodyfikowania lub cofnięcia publikowania niektórych numerów telefonów

Integracja telefonu

Moje numery telefonów

Użyj opcji Moje numer telefonów, aby wprowadzić, opublikować lub cofnąć publikowanie numerów telefonów. Numery telefonów są elementem Twoich informacji o obecności. Korzystają z nich inni użytkownicy programu Communicator chcący się z Tobą skontaktować. Gdy publikujesz numery telefonów, określ poziomy dostępu decydujące o możliwościach użycia tych numerów przez inne osoby. Dzięki odpowiedniemu przypisaniu kontaktom poziomów dostępu możesz na przykład udostępnić numer swojego telefonu komórkowego lub domowego tylko najbliższym współpracownikom, a nie wszystkim osobom z firmy. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Sterowanie dostępem do numerów swoich telefonów w dalszej części tego tematu

 • Telefon służbowy     Numer telefonu służbowego. Jeśli jest podawany z usługi Microsoft Active Directory, nie można go edytować, a przycisk Telefon służbowy jest niedostępny. Numer telefonu służbowego jest dostępny dla wszystkich użytkowników programu Communicator wewnątrz firmy. Aby opublikować ten numer jako część profilu obecności, zaznacz znajdujące się obok niego pole wyboru Publikuj ten numer telefonu.

 • Telefon komórkowy     Aby dodać lub zmodyfikować numer telefonu komórkowego, kliknij przycisk Telefon komórkowy. Aby opublikować ten numer jako część profilu obecności, zaznacz znajdujące się obok niego pole wyboru Publikuj ten numer telefonu. Numer Twojego telefonu komórkowego będzie widoczny dla wszystkich kontaktów, którym został przyznany poziomy dostępu Zespół lub Osobisty.

 • Telefon domowy     Aby dodać lub zmodyfikować numer telefonu domowego, kliknij przycisk Telefon domowy. Aby opublikować ten numer jako część profilu obecności, zaznacz znajdujące się obok niego pole wyboru Publikuj ten numer telefonu. Numer Twojego telefonu domowego będzie widoczny dla wszystkich kontaktów, którym został przyznany poziom dostępu Osobisty.

 • Inny telefon     Aby dodać lub zmodyfikować numer innego telefonu, kliknij przycisk Inny telefon. Pod tym numerem może być na przykład zapisany numer telefonu tymczasowego biura albo numer alternatywnego telefonu komórkowego. Aby opublikować ten numer jako część profilu obecności, zaznacz znajdujące się obok niego pole wyboru Publikuj ten numer telefonu.Ten numer telefonu będzie widoczny dla wszystkich kontaktów, którym został przyznany poziom dostępu Osobisty.

Początek strony

Sterowanie dostępem do numerów swoich telefonów

Po opublikowaniu numeru telefonu, szczególnie telefonu domowego lub komórkowego, należy przyznać poziomy dostępu, które zapewnią realizację następujących celów:

 • Widoczność numeru dla kontaktów, które powinny mieć do niego dostęp

 • Ukrycie numeru przed kontaktami, dla których powinien być niedostępny

W tabeli poniżej zestawiono poziomy dostępu, jakie należy przyznać kontaktom w celu zapewnienia im możliwości używania odpowiednich numerów telefonów. Domyślnie osobom dodanym do listy kontaktów jest przyznawany poziom Firma, co oznacza, że mają dostęp tylko do numeru służbowego.

Numer telefonu

Blokowanie

Publiczny

Firma

Zespół

Osobisty

Telefon służbowy *

X

X

X

Telefon komórkowy *

X

X

Telefon domowy *

X

Inny telefon *

X

Uwaga: * Numery telefonów zdefiniowane w usłudze Active Directory są widoczne dla wszystkich kontaktów w sieci firmowej, którym przyznano poziom dostępu Firma, Zespół lub Osobisty, natomiast nie widzą ich użytkownicy z przypisanym poziomem Blokowanie lub Publiczny. Numerów tych nie można edytować na karcie Telefony.

Aby przypisać kontaktowi poziom dostępu

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na liście kontaktów kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt, wskaż polecenie Zmień poziom dostępu i zaznacz żądany poziom dostępu. Jeśli na przykład kontakt powinien mieć dostęp do numeru telefonu komórkowego, zaznacz poziom Zespół lub Osobisty.

 • W oknie programu Communicator kliknij przycisk Zmień sposób wyświetlania kontaktów, wybierz opcję Poziomy dostępu, a następnie przeciągnij kontakty do odpowiednich poziomów dostępu.

 • W odpowiedzi na alert programu Communicator informujący, że inny użytkownik dodał Cię do swojej listy kontaktów, zaznacz żądany poziom dostępu w menu rozwijanym Poziom dostępu tej osoby.

Początek strony

Usługa Active Directory a niemożność zmodyfikowania lub cofnięcia publikowania niektórych numerów telefonów

Numery telefonów dostarczane do programu Communicator z usługi Microsoft Active Directory są wyświetlane na karcie Telefony jako nieaktywne (wyszarzone) pola, których nie można edytować. Ponadto nie można anulować publikowania tych numerów, tzn. wyczyszczenie pola wyboru Publikuj znajdującego się obok takich numerów nie przyniesie żadnego skutku.

Początek strony

Integracja telefonu

 • Włącz integrację z systemem telefonicznym     Zaznacz to pola wyboru, aby zintegrować program Communicator z systemem telefonicznym zainstalowanym na komputerze. Po włączeniu tej funkcji program Communicator może służyć do sterowania telefonem skonfigurowanym na komputerze. Oznacza to na przykład możliwość inicjowania połączeń za pomocą kliknięcia przycisku telefonu widocznego na liście kontaktów czy odbierania połączeń za pomocą kliknięcia wyskakującego okna powiadomienia na ekranie komputera. Zazwyczaj funkcje integracji telefonu konfiguruje administrator systemu. Do administratora należy również kierować wszelkie pytania o dostępność takiej usługi w firmie.

 • Zaawansowane     Wybierz opcję Zaawansowane, aby otworzyć okno dialogowe Konfigurowanie zaawansowanych ustawień integracji telefonu, w którym można ręcznie skonfigurować identyfikatory URI (Uniform Resource Identifier) zdalnego sterowania połączeniami i telefonu. Zazwyczaj te ustawienia definiuje administrator systemu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×