Konfigurowanie opcji ogólnych

Opcje omówione w tym temacie

Ustawienia wiadomości błyskawicznych

Transfer plików

Windows Media Player

Język

Jakość

Rejestrowanie zdarzeń

Ustawienia wiadomości błyskawicznych

 • Pokaż emotikony w wiadomościach błyskawicznych     Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje, że w konwersacjach prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych emotikony będą wyświetlane jako obrazy. Przy wyczyszczonym polu emotikony będą wyświetlane w postaci znaków tekstowych w obszarze konwersacji w oknie Konwersacja podczas sesji wiadomości błyskawicznych, natomiast w obszarze wpisywania komunikatów w oknie Konwersacja wciąż będą prezentowane w postaci obrazów. Jako obrazy będą widziane również przez odbiorców wiadomości błyskawicznych, jeśli skonfigurowali oni odpowiednie opcje na swoich komputerach.

 • Zmień kolor tła przy zmianie autora     W przypadku zaznaczenia tej opcji po każdej zmianie autora zmienia się kolor tła, co ułatwia odróżnianie wiadomości od różnych autorów.

 • Pokaż kolorowy pasek w wiadomościach błyskawicznych     Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyświetlanie na zmianę białego lub niebieskiego paska za każdym razem, gdy zmieni się nadawca wiadomości. Opcja ta ułatwia czytanie w obszarze konwersacji, wyświetlając wiadomości w różny sposób w zależności od nadawcy.

 • Zmień czcionkę     Zaznaczenie tej opcji umożliwi zmodyfikowanie rodziny, koloru i rozmiaru czcionki stosowanej w treści wiadomości błyskawicznych. W przypadku wybrania czcionki z rodziny, która nie jest obsługiwana na komputerze rozmówcy, program Communicator automatycznie zamieni ustawioną czcionkę na inną. Modyfikacje ustawień czcionki wprowadzone w oknie dialogowym Zmienianie czcionki obowiązują dla wszystkich wiadomości błyskawicznych wysyłanych przez użytkownika.

Początek strony

Transfer plików

 • Przeglądaj     Kliknięcie przycisku Przeglądaj umożliwia zmianę lokalizacji, do której będą kierowane pliki odbierane w procesie transferu plików w programie Communicator.

Początek strony

Windows Media Player

 • Wstrzymaj pracę programu Microsoft Windows Media Player w trakcie połączeń wideo, połączeń głosowych i konferencji     Zaznaczenie tej opcji spowoduje wstrzymanie działania programu Windows Media Player w reakcji na przychodzące i wychodzące połączenia audio i wideo oraz udział w połączeniach konferencyjnych.

Początek strony

Język

 • Wybierz język dla programu Communicator     Ta opcja pozwala wybrać język, który ma być stosowany w interfejsie programu Communicator i przesyłanych wiadomościach.

  Uwaga : Aby wyświetlić listę języków, należy zainstalować pakiet wielojęzycznego interfejsu użytkownika (Multilingual User Interface — MUI) dla programu Microsoft Office Communicator 2007 R2.

Początek strony

Jakość

 • Zezwalaj firmie Microsoft na pobieranie anonimowych informacji o sposobie korzystania z programu Communicator     Jeśli zdecydujesz się na udział w tej inicjatywie, z aplikacji Communicator do firmy Microsoft będą automatycznie wysyłane informacje o tym, jak używasz aplikacji. Uczestnictwo w programie ma charakter dobrowolny, a wszelkie gromadzone informacje mają na celu doskonalenie produktu.

Początek strony

Rejestrowanie zdarzeń

 • Włącz rejestrowanie zdarzeń w programie Communicator     Włączenie tej opcji spowoduje generowanie pliku dziennika o nazwie Communicator-uccapi-0.uccapilog, który zawiera informacje o współpracy aplikacji Office Communicator 2007 R2 z programem Office Communications Server 2007 R2. Plik ten znajduje się w folderze systemu Windows o nazwie <profil użytkownika>\Tracing. Ponadto opcja ta powoduje utworzenie pliku śledzenia Communicator.etl, który ułatwia rozwiązywanie problemów administratorom oraz pracownikom działu obsługi klienta i pomocy technicznej firmy Microsoft.

  Uwaga : Aby włączyć opcję Włącz rejestrowanie w programie Communicator, musisz być członkiem grupy Użytkownicy dzienników wydajności.

 • Włącz rejestrowanie zdarzeń systemu Windows dla programu Communicator     Zaznaczenie tej opcji spowoduje włączenie funkcji rejestrowania zdarzeń programu Communicator w dziennikach zdarzeń systemu Windows. Treść dzienników można oglądać w Podglądzie zdarzeń systemu Windows.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×