Konfigurowanie opcji ogólnych

Opcje omówione w tym temacie

Ustawienia wiadomości błyskawicznych

Transfer plików

Windows Media Player

Język

Jakość

Rejestrowanie zdarzeń

Ustawienia wiadomości błyskawicznych

 • Pokaż emotikony w wiadomościach błyskawicznych     Zaznacz to pole wyboru, aby w konwersacjach prowadzonych za pomocą wiadomości błyskawicznych emotikony były wyświetlane jako obrazy. Przy wyczyszczonym polu emotikony będą wyświetlane w postaci znaków tekstowych w obszarze konwersacji okna konwersacji, natomiast w obszarze wpisywania komunikatów okna konwersacji wciąż będą prezentowane w postaci obrazów. Jako obrazy będą widziane również przez odbiorców wiadomości błyskawicznych, jeśli tylko skonfigurowali oni odpowiednie opcje na swoich komputerach.

 • Zmień czcionkę     Zaznacz tę opcję, aby zmodyfikować rodzinę, kolor i rozmiar czcionki stosowanej w treści wiadomości błyskawicznych. W przypadku wybrania czcionki z rodziny, która nie jest obsługiwana na komputerze rozmówcy, program Communicator automatycznie zamieni ustawioną czcionkę na inną. Modyfikacje ustawień czcionki wprowadzone w oknie dialogowym Zmienianie czcionki obowiązują we wszystkich wiadomościach błyskawicznych wysyłanych przez użytkownika.

Początek strony

Transfer plików

 • Przeglądaj     Kliknięcie przycisku Przeglądaj umożliwia zmianę lokalizacji, do której będą kierowane pliki odbierane w procesie transferu plików realizowanego w programie Communicator.

Początek strony

Windows Media Player

 • Wstrzymaj program Windows Media Player przy rozmowach, połączeniach wideo i konferencjach     Zaznacz tę opcję, aby wstrzymywać działanie programu Windows Media Player na czas przychodzących i wychodzących połączeń audio i wideo oraz w czasie udziału w połączeniach konferencyjnych.

Początek strony

Język

 • Wybierz język dla programu Communicator     Ta opcja pozwala wybrać język, który ma być stosowany do interfejsu programu Communicator i przesyłanych wiadomości.

  Uwaga: W wypadku zainstalowania pakietu MUI (Multilingual User Interface) dla programu Microsoft Office Communicator 2007 będzie występować kilka języków.

Początek strony

Jakość

 • Zezwalaj firmie Microsoft na pobieranie anonimowych informacji o sposobie korzystania z programu Communicator     Jeśli zdecydujesz się na udział w tej inicjatywie, z aplikacji Communicator do firmy Microsoft będą automatycznie wysyłane informacje o tym, jak używasz aplikacji. Uczestnictwo w programie ma charakter dobrowolny, a wszelkie gromadzone informacje mają na celu doskonalenie produktu.

Początek strony

Rejestrowanie zdarzeń

 • Włącz rejestrowanie w programie Communicator     Tę opcję można włączyć, aby utworzyć plik dziennika, communicator-uccp-log.uccplog, zawierający informacje dotyczące interakcji między programami Office Communicator 2007 i Office Communications Server 2007. Plik communicator-uccp-log.uccplog jest tworzony w folderze Windows <profil użytkownika>\Tracing. Ta opcja powoduje także utworzenie pliku śledzenia o nazwie Communicator.etl, na podstawie którego administratorzy i pracownicy Pomocy technicznej firmy Microsoft mogą służyć pomocą przy rozwiązywaniu problemów.

  Uwaga: Aby włączyć opcję Włącz rejestrowanie zdarzeń w programie Communicator, musisz być członkiem grupy Użytkownicy dzienników wydajności.

 • Włącz rejestrowanie zdarzeń systemu Windows dla programu Communicator     Zaznaczenie tej opcji spowoduje włączenie funkcji rejestrowania zdarzeń programu Communicator w dziennikach zdarzeń systemu Windows. Treść dzienników można oglądać w Podglądzie zdarzeń systemu Windows.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×