Konfigurowanie obecności w usłudze Skype dla firm Online

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślnie każdy, kto może komunikować się z jedną z osób w organizacji przy użyciu programu Skype dla firm, może również wyświetlać informacje o dostępności tej osoby w trybie online. Wskaźniki wyświetlane przez program Skype dla firm pozwalają ustalić, czy określona osoba jest dostępna w trybie online, uczestniczy w spotkaniu, jest w trybie offline, czy ma inny status.

Przykład statusu dostępności osoby w programie Skype dla firm.

Jako administrator możesz dla każdego pracownika firmy określić, kto w programie Skype dla firm może wyświetlać informacje o ich dostępności online.

  1. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365 > Wyśrodkowanie administrator > Skype dla firm.

  2. W Centrum administracyjnym Skype dla firm wybierz organizacji.

  3. W obszarze tryb prywatności obecności wybierz jedno z poniższych ustawień, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Ustawienie

Kto może wyświetlać informacje o obecności użytkownika

Automatycznie wyświetl informacje o obecności

Każdy użytkownik programu Skype dla firm w firmie, który nie został dodany do listy Zewnętrzne lub Zablokowane danej osoby, może wyświetlać informacje o dostępności tej osoby online.

Wyświetl informacje o obecności tylko kontaktom użytkownika

Każda osoba uwzględniona na liście Kontakty, która nie została dodana do listy Zewnętrzne ani Zablokowane.

Pracowników można zastąpić ustawienia domyślne w ich aplikacji Skype dla firm: Ustawienia > Narzędzia > Opcje.

Aby dowiedzieć się, jakie ustawienia użytkownicy mogą zmienić w programie Skype dla firm, zobacz następujące artykuły:

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Konfigurowanie usługi Skype dla firm Online

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×