Konfigurowanie nowych zajęć w usłudze Microsoft Classroom

Tworzenie nowych zajęć w usłudze Classroom odbywa się automatycznie dla szkół i okręgów, w których jest używana aplikacja School Data Sync dołączona do usługi Office 365. Zajęcia, nauczyciele i uczniowie są tworzeni i rejestrowani automatycznie przy użyciu informacji o wykazie zajęć w systemie informacji o szkołach (SIS).

W przypadku szkół, które nie korzystają z aplikacji School Data Sync, nauczyciele mogą tworzyć zajęcia i zarządzać nimi ręcznie. Trzeba wykonać 4 czynności:

 1. Tworzenie nowych zajęć

 2. Dodawanie uczniów i nauczycieli współpracujących

 3. Dostosowywanie zajęć (opcjonalnie)

 4. Aktywowanie zajęć

Tworzenie nowych zajęć

 1. Zaloguj się do usługi Microsoft Classroom jako nauczyciel.

 2. Wybierz pozycję + Nowe zajęcia, a następnie wprowadź nazwę dla zajęć, która będzie unikatowa w Twojej szkole.

 3. Wybierz pozycję Gotowe. Zajęcia zostaną utworzone na liście nieaktywnych zajęć.

Dodawanie uczniów i nauczycieli do zajęć

 1. Zaloguj się do usługi Microsoft Classroom jako nauczyciel.

 2. Wybierz zajęcia, do których chcesz dodać osoby.

 3. Wybierz pozycję Zarządzaj. W obszarze Uczniowie kliknij link obok pozycji Zarejestrowane.

 4. Wybierz pozycję + Dodaj ucznia lub + Dodaj nauczyciela, a następnie wpisz imię i nazwisko lub szkolny adres e-mail tej osoby.

 5. Wybierz pozycję Gotowe.

Dostosowywanie zajęć

Aby dostosować zajęcia, rozwiń węzeł Nieaktywne zajęcia, wybierz utworzone przez siebie zajęcia i wybierz pozycję Zarządzaj. Na ekranie zarządzania możesz wykonywać następujące czynności:

 • Wprowadzanie opisu zajęć

 • Wprowadzanie i zmienianie informacji o zajęciach

 • Wybieranie koloru, ikony i fotografii na okładce dla zajęć

Aktywowanie zajęć

Uczniowie nie mogą wyświetlać zajęć ani żadnych dodanych do nich zadań, dopóki zajęcia nie zostaną aktywowane. Aktywowanie zajęć powoduje, że zadania są widoczne dla wszystkich uczniów.

 1. Zaloguj się jako nauczyciel do usługi Microsoft Classroom w witrynie http://classroom.microsoft.com.

 2. W sekcji oznaczonej etykietą Nieaktywne zajęcia wybierz zajęcia, które chcesz aktywować.

 3. Wybierz pozycję Zarządzaj, a następnie wybierz pozycję Aktywuj zajęcia.

Aby dezaktywować zajęcia, otwórz te zajęcia, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj. Wybierz pozycję Dezaktywuj zajęcia, aby przenieść zajęcia na listę nieaktywnych zajęć, co spowoduje ukrycie zadań przed uczniami. Zadania zostaną zachowane i będą ponownie widoczne dla uczniów po ponownej aktywacji zajęć.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×