Konfigurowanie nowej listy korespondencji seryjnej z programu Word

Konfigurowanie nowej listy korespondencji seryjnej z programu Word

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli nie masz listy adresowej jako źródło nazw i adresów w korespondencji seryjnej, możesz utworzyć w Word.

Tworzenie nowej listy korespondencji seryjnej

 1. Otwórz Word, a następnie wybierz pozycję plik > Nowy > Pusty dokument.

 2. Wybierz pozycję Wybierz adresatów > Wpisz nową listę.

  Polecenie Wpisz nową listę

 3. W sekcji Nowa lista adresów okno dialogowe pole Typ adresatów w każdej kolumnie zależnie od potrzeb.

  Porady: 

  • Aby przenieść z jednej kolumny do drugiej, używając klawisza Tab.

  • Aby przejść do następnego wiersza w tabeli, użyj klawisza Tab.

  • Aby utworzyć nowy wiersz w tabeli, wybierz pozycję Nowy wpis lub naciśnij klawisze ALT + N.

  • Aby zmienić kolejność kolumn, wybierz pozycję Dostosuj kolumny, wybierz nazwę pola, a następnie użyć przycisków Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby zmienić miejsce, w którym jest kolumny na liście. Po wprowadzeniu zmian, które mają, wybierz przycisk OK.

 4. Po zakończeniu dodawania wszystkich osób do listy, kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie listy adresów nazwę nowego pliku, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

Teraz, gdy lista jest gotowa, możesz wstawić pól korespondencji seryjnej w dokumencie. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Wstawianie pól korespondencji seryjnej.

Dodać własne kolumny

Kolumny na liście adresowej są pól korespondencji seryjnej, których można używać w dokumencie korespondencji seryjnej. Jeśli chcesz uwzględnić różne rodzaje informacji, możesz utworzyć nowe kolumny.

 1. W oknie dialogowym Nowa lista adresów wybierz pozycję Dostosuj kolumny.

  Aby dodać kolumny niestandardowe na liście poczty, kliknij przycisk Dostosuj kolumny.
 2. W oknie dialogowym Dostosowywanie listy adresów wybierz przycisk Dodaj.

  Okno dialogowe Dostosowywanie listy adresów
 3. W oknie dialogowym Dodaj pole wpisz nazwę pola, a następnie kliknij przycisk OK.

  Dodawanie pól niestandardowych do listy korespondencji seryjnej za pomocą okna dialogowego Dodawanie pola
 4. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego pola, które chcesz dodać. Po zakończeniu dodawania pól wybierz przycisk OK w oknie dialogowym Dostosowywanie listy adresów, aby powrócić do okna dialogowego Nowa lista adresów. Dodaj wszelkie dodatkowe dane, potem, a po zakończeniu kliknij przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Zapisywanie listy adresów nazwę nowego pliku, a następnie wybierz przycisk Zapisz.

Gdy wszystko będzie już gotowe do użycia na liście poczty scalanie po prostu kliknij przycisk Wybierz adresatów > Użyj istniejącej listy w korespondencji seryjnej nowy dokument, a następnie wybierz listę został zapisany.

Masz pytania dotyczące korespondencji seryjnej programu Word, firma Microsoft nie odpowiedzi w tym miejscu?

Opublikuj pytanie na forum społeczności programu Word

Pomoc w ulepszaniu programu Word

Masz sugestie dotyczące jak możemy ulepszyć korespondencji seryjnej (lub inną funkcję) programu Word? Jeśli tak, odwiedź stronę Głosu użytkownika programu Word i trafić!

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Korespondencja seryjna - Free 10 minut szkoleniowym opartym na wideo

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×