Konfigurowanie nowej grupy dla zestawów terminów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W narzędziu do zarządzania magazynami terminów Grupa to zestaw terminów zestawów, że wszystkie mają wspólne wymagania dotyczące zabezpieczeń. Tylko użytkownicy, którzy są zaprojektowane jako współautorów do konkretnej grupy można zarządzać zestawów terminów, które należą do grupy lub utworzyć nowy termin zestawy znajdujące się w nim. Organizacje należy utworzyć unikatowe grupy dla zestawów terminów, mających dostęp lub zabezpieczeń potrzeb. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia terminów, zobacz Konfigurowanie nowego zestawu terminów.

Ważne : Aby utworzyć nową grupę zestawów terminów, musisz być administratorem magazynu terminów.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko nawigacji w narzędziu do zarządzania magazynami terminów i wybrany element menu Nowa grupa

Aby skonfigurować nową grupę dla zestawów terminów, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwieranie narzędzia do zarządzania magazynami terminów.

 2. W okienku widoku drzewa Wybierz taksonomię. Następnie wskaż go, wybierz wyświetloną strzałkę, a następnie wybierz pozycję Nowa grupa.

 3. Wpisz nazwę nowej grupy, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. W okienku Właściwości wprowadź opis grupy.

 5. W oknie dialogowym Kierowników grup wpisz nazwy osób, które chcesz dodać. Można też zaznaczyć przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i dodać użytkowników.

 6. W oknie dialogowym Współautorzy wpisz nazwy osób, które chcesz dodać. Można też zaznaczyć przycisk Przeglądaj, aby znaleźć i dodać użytkowników.

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

Uwaga : Aby usunąć grupę, wskaż grupę, wybierz wyświetloną strzałkę, a następnie wybierz polecenie Usuń grupę. Można usuwać tylko puste grupy.

Początek strony

Otwieranie narzędzia do zarządzania magazynami terminów

Aby otworzyć narzędzie do zarządzania magazynami terminów, wybierz środowisko programu SharePoint, z którego korzystasz, i wykonaj następujące czynności.

W usłudze SharePoint Online

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 przy użyciu Twojego konta administratora usługi SharePoint Online.

 2. Przejdź do Centrum administracyjnego programu SharePoint.

 3. Wybierz pozycję Magazyn terminów.

W programie SharePoint Server

 1. Na stronie głównej zbioru witryn wybierz pozycję Zawartość witryny

 2. Na stronie Zawartość witryny kliknij przycisk Ustawienia.

 3. Na stronie Ustawienia witryny w grupie Administracja witryny wybierz pozycję Zarządzanie sklepem terminów.

Po otwarciu narzędzia do zarządzania magazynami terminów możesz utworzyć grupę dla zestawów terminów.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×