Konfigurowanie nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie macOS

Ostatnia aktualizacja: wrzesień 2017 r.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów IT zarządzających ustawieniami usługi OneDrive dla Firm w środowiskach służbowych lub szkolnych. Jeśli nie jesteś administratorem IT, zobacz Wprowadzenie do nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive w systemie macOS.

Zarządzanie ustawieniami usługi OneDrive w systemie macOS przy użyciu plików listy właściwości (Plist)

Korzystając z poniższych kluczy, możesz wstępnie skonfigurować lub zmienić ustawienia dla użytkowników. Klucze są takie same niezależnie od tego, czy uruchamiasz wersję sklepową czy wersję autonomiczną klienta synchronizacji, ale nazwa pliku listy właściwości i nazwa domeny będą różne. Podczas stosowania ustawień upewnij się, że docelowa domena jest odpowiednia, w zależności od wersji klienta synchronizacji.

Wersja autonomiczna

Mac App Store

Lokalizacja pliku PList

~/Library/Preferences/com.microsoft.OneDrive.plist

~/Library/Containers/com.microsoft.OneDrive-mac/Data/Library/Preferences/com.microsoft.OneDrive-mac.plist

Domena

com.microsoft.OneDrive

com.microsoft.OneDrive-mac

Wdrażanie ustawień klienta synchronizacji

Ustawienia w systemie macOS należy wdrożyć w typowy sposób:

  1. Zamknij aplikację usługi OneDrive.

  2. Zdefiniuj ustawienia, które chcesz zmienić, tworząc plik Plist z wartościami, lub użyj skryptu w celu ustawienia wartości domyślnych.

  3. Wdróż ustawienia na komputerze lokalnym.

  4. Odśwież pamięć podręczną preferencji.

    Podczas następnego uruchomienia usługi OneDrive nowe ustawienia zostaną zastosowane.

Omówienie ustawień

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie ustawienia, które są obecnie dostępne dla klienta synchronizacji usługi OneDrive. Musisz skonfigurować parametry w nawiasach.

Ustawienie

Opis

Parametry

Przykładowy wpis pliku Plist

Wyłącz konta osobiste

Uniemożliwia użytkownikom logowanie się i synchronizowanie plików na kontach osobistych usługi OneDrive. Jeśli ten klucz zostanie ustawiony po skonfigurowaniu przez użytkownika synchronizacji z kontem osobistym, użytkownik zostanie wylogowany.

DisablePersonalSync (Bool): gdy jest ustawiona wartość true, ten parametr uniemożliwia użytkownikom dodawanie i synchronizowanie kont osobistych.

<key>DisablePersonalSync</key>
<(Bool)/>

Domyślna lokalizacja folderu

Określa domyślną lokalizację folderu usługi OneDrive dla każdej dzierżawy

TenantID (String): parametr TenantID określa, do których kont powinno być stosowane ustawienie domyślnej lokalizacji folderu. Znajdowanie identyfikatora dzierżawy usługi Office 365

DefaultFolderPath (String): parametr DefaultFolder określa domyślną lokalizację folderu.

Mac App Store:

Ścieżka musi już istnieć, kiedy użytkownicy konfigurują klienta synchronizacji.

Wersja autonomiczna:

Ścieżka zostanie utworzona na komputerach użytkowników, jeśli jeszcze nie istnieje. Tylko w przypadku autonomicznego klienta synchronizacji można uniemożliwić użytkownikom zmienianie lokalizacji.

<Key>Tenants</key>
<dict>
     <key>(TenantID)</key>
     <dict>
          <key>DefaultFolder</key>
          <string>(DefaultFolderPath)</string>
     </dict>
</dict>

Wartość procentowa przepustowości automatycznego przekazywania

Umożliwia klientowi synchronizacji automatyczne ustawienie używanej przepustowości na podstawie dostępnej przepustowości dla przekazywania plików

Bandwidth (int): ten parametr określa wartość procentową lokalnej przepustowości przekazywania, której może użyć klient synchronizacji. Akceptowane wartości znajdują się w zakresie od 1 do 99.

<key>AutomaticUploadBandwidthPercentage</key>
<Int>(Bandwidth)</int>

Ustaw maksymalną przepływność przekazywania

Ustawia maksymalną przepływność przekazywania w kilobajtach na sekundę (KB/s) dla komputerów z klientem synchronizacji usługi OneDrive

KB/s (liczba całkowita): ten parametr określa przepustowość przekazywania w KB/s, której może użyć klient synchronizacji. Szybkość minimalna wynosi 50 KB/s, a maksymalna — 100 000 KB/s.

<key>UploadBandwidthLimited</key>
			<Int>(Upload Throughput Rate in KB/sec)</int>

Ustaw maksymalną przepływność
pobierania

Ustawia maksymalną przepływność pobierania w kilobajtach na sekundę (KB/s) dla komputerów z klientem synchronizacji usługi OneDrive

KB/s (liczba całkowita): ten parametr określa przepustowość pobierania w KB/s, której może użyć klient synchronizacji. Szybkość minimalna wynosi 50 KB/s, a maksymalna — 100 000 KB/s.

<key>DownloadBandwidthLimited</key>
			<Int>(Download Throughput Rate in KB/sec)</int>

Ikona w obszarze funkcji Dock

Określa, czy jest pokazywana ikona w obszarze funkcji dock dla usługi OneDrive

HideDockIcon (Bool): gdy jest ustawiona wartość true, ten parametr ukrywa ikonę usługi OneDrive w obszarze funkcji dock, nawet wtedy, gdy aplikacja działa.

<key>HideDockIcon</key>
<(Bool)/>

Otwórz podczas logowania

Określa, czy usługa OneDrive jest uruchamiana automatycznie podczas logowania się użytkownika

OpenAtLogin (Bool): gdy jest ustawiona wartość true, usługa OneDrive jest uruchamiana automatycznie, kiedy użytkownik loguje się do komputera Mac.

<key>OpenAtLogin</key> 
<(Bool)/>

Dla klienta synchronizacji autonomicznej wersji usługi OneDrive można również skonfigurować otrzymywanie opóźnionych aktualizacji.

Lokalizacja pliku PList

~/Library/Preferences/com.microsoft.OneDriveUpdater.plist

Domena

com.microsoft.OneDriveUpdater

Ustawienie

Opis

Parametry

Przykładowy wpis pliku Plist

Warstwa

Definiuje strefę aktualizacji dla komputera

UpdateRing (String): ten parametr ma dwie różne wartości.

Production — domyślna strefa aktualizacji dla usługi OneDrive.

Enterprise — ta strefa aktualizacji otrzymuje aktualizacje po rozpowszechnieniu ich w strefie produkcyjnej (Production). Pozwala również sterować wdrażaniem aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania ze stref aktualizacji i tego, jak klient synchronizacji sprawdza aktualizacje, zobacz Proces aktualizacji klienta synchronizacji usługi OneDrive.

<key>Tier</key>
<string>(UpdateRing)</string>
 
Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×