Konfigurowanie nawigowania po metadanych dla listy lub biblioteki

Konfigurowanie nawigowania po metadanych dla listy lub biblioteki

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby ułatwić użytkownikom znajdowanie zawartości w dużymi listami i bibliotekami, można skonfigurować nawigację po metadanych. Nawigowanie po metadanych umożliwia użytkownikom dynamiczne filtrowanie i znajdowanie zawartości na listach i w bibliotekach za pomocą kontrolki drzewa hierarchii nawigacji stosowanie różnych filtrów opartych na metadanych do widoku. Filtry kluczowe może służyć w połączeniu z hierarchii nawigacji, aby dostosować listę elementów, które są wyświetlane.

W tym artykule

Funkcje nawigacji po metadanych i filtrowanie

Hierarchie można konfigurować nawigacji i filtry kluczowe

Automatyczne tworzenie indeksu

Kwerendy indeksowane i alternatywne

Włączanie nawigacji po metadanych i filtrowania

Konfigurowanie nawigacji po metadanych

Zadania pokrewne

Funkcje nawigacji po metadanych i filtrowanie

Nawigowanie po metadanych i filtrowanie funkcji pozwalających na łatwiejsze do pracy z bardzo dużymi listami i bibliotekami:

Hierarchie można konfigurować nawigacji i filtry kluczowe

Po skonfigurowaniu nawigacji po metadanych dla listy lub biblioteki, formant drzewa po lewej stronie strony są wyświetlane w hierarchii obydwa foldery i warunkach zarządzanych metadanych, które mogą być używane do filtrowania widoku elementów listy lub biblioteki, aby utworzyć dynamiczne wyświetlanie zawartości. Dodatkowe kontrolki filtrów kluczowych są wyświetlane poniżej kontrolki drzewa hierarchii nawigacji, a może służyć w połączeniu z hierarchii nawigacji, aby dostosować listę elementów, które są wyświetlane. Można określić, które kolumny z biblioteki są wyświetlane w hierarchii nawigacji i filtry kluczowe, można określić także podczas konfigurowania nawigacji po metadanych.

Użytkownicy witryny mogą używać hierarchii nawigacji do przeglądania listy lub biblioteki, folder lub klikając metadanych. Po zaznaczeniu terminów zarządzanych metadanych w hierarchii nawigacji, widok automatycznie filtrowanego w celu wyświetlania tylko tych elementów, które są oznakowane zawierające dane słowo lub dowolną z jej elementów podrzędnych warunków. Aby filtrować tylko według określonego terminu i wykluczyć terminy podrzędne, użytkownicy mogą ponownie wybierz element. Nawigowanie po metadanych współdziała z filtry określone w wszystkie istniejące widoki listy, a także z filtrami w kolumn listy.

Nawigacja po metadanych

Kontrolka drzewa

Hierarchia folderów listy lub biblioteki

Termin

Terminy podrzędne

Filtry kluczowe

Można skonfigurować i używać nawigacji po metadanych dla list i bibliotek, nawet jeśli tych list i bibliotek nie używaj rzeczywisty kolumn zarządzanych metadanych, ponieważ są dostępne typy dodatkowej kolumny, które mogą być używane jako pola w hierarchii nawigacji metadanych, w tym typu zawartości i pola wyboru pojedynczej wartości. Filtrów kluczowych można używać następujących typów kolumn oprócz pole zarządzanych metadanych: typ zawartości, pole wyboru, osoby lub pola Grupa, daty i pola Czas i pola.

Początek strony

Automatyczne tworzenie indeksu

Po skonfigurowaniu nawigacji po metadanych dla listy lub biblioteki, można określić, czy indeksów w celu być tworzone automatycznie dla pola, które próbujesz dodać do hierarchii nawigacji i filtry kluczowe. To ustawienie jest domyślnie włączone i jest to zalecane ustawienie. Włączenie automatycznego indeksowania na wszystkich obsługiwanych pól filtru klucz (z wyjątkiem pól typu zawartości i wybór) zostanie utworzone indeksy pojedynczej kolumny, a na wszystkich obsługiwanych kombinacji hierarchii nawigacji i filtry kluczowe zostanie utworzone indeksy złożonego.

Gdy indeksy są tworzone automatycznie, kwerendy są dozwolone dla listy, które mają więcej elementów niż próg widoku listy. W niektórych przypadkach może być konieczne wyłączyć to ustawienie i ręcznie skonfigurować niestandardowe wskaźniki. Na przykład jeśli kombinacja jedną kolumnę i złożonego indeksy wymagane dla hierarchii nawigacji i Filtr kluczowy pól jest większa niż 20 (maksymalna liczba indeksów na liście), automatyczne indeksowanie musi być wyłączony.

Początek strony

Kwerendy indeksowane i alternatywne

Nawigowanie po metadanych i filtrowanie jest domyślnie włączona w większości witryn utworzonych w SharePoint Server 2010. Nawet jeśli nie skonfigurowano nawigacji po metadanych dla określonej listy lub biblioteki, nawigacji po metadanych i filtrowanie jest nadal w miejscu pracy w tle, aby zwiększyć wydajność działania widoków list i bibliotek. Funkcję nawigacji po metadanych i filtrowanie automatycznie wybiera najlepsze indeks do pracy z każdym załadowaniu widoku. Po użytkowników ładowanie nowe widoki, stosowanie filtrów do widoków, wyczyść filtry albo zastosować sortowanie według pola optymalizacji zapytania określa najlepszy sposób, w którym ma zostać kwerendy bazy danych bez ograniczania widoku listy.

Jeśli użytkownik tworzy lub ładowania widoku, której nie można wyrazić jako selektywne kwerendy indeksowane, następnie nawigacji po metadanych i filtrowanie będzie utworzyć i wykonywanie kwerendy alternatywnej. Kwerendy alternatywnej jest zmodyfikowanej wersji oryginalnej kwerendy użytkownika wyświetlającego częściowy zestaw elementów żądaniem, ponieważ zapytanie przed tylko część listy zamiast całej listy. Jest ona przeznaczona do użytkownika udostępnić niektóre wyniki przydatne w sytuacjach gdy pierwotna kwerenda jest zabronione z powodu ograniczania dużej listy. Czasami alternatywne zwróci 0 wyników, jeśli zawierają żadnych elementów części listy zeskanowany przez kwerendę wyników, które są zgodne z oryginalnym kwerendy użytkownika.

W przypadku wystąpienia kwerendy alternatywnej użytkownika jest alerty wiadomości na ekranie, że dana osoba jest wyświetlanie częściowy zestaw wyników, a ona muszą zastosować dodatkowe filtry, aby wyświetlić kompletny zestaw.

Komunikat kwerendy alternatywnej służy także ostrzeżenia, aby wyświetlić listę lub bibliotekę właściciele jest pochylony rozkładu danych na liście, a użytkownicy są blokowane uzyskiwania dostępu do zawartości, które są potrzebne, ponieważ niektóre kwerendy użytkownika nie będzie można przywrócić pełny zestaw wyników.

Początek strony

Włączanie nawigacji po metadanych i filtrowania

Funkcję nawigacji po metadanych i filtrowanie jest domyślnie włączona w większości witryn. Jeśli nie jest włączone dla witryny, możesz włączyć ją na stronie funkcje witryny dla witryny.

Musisz być właścicielem witryny lub Administrator zbioru witryn, umożliwiające nawigowanie po metadanych i filtrowanie.

 1. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Akcje witryny kliknij pozycję Zarządzanie funkcjami witryny.

 3. Na liście funkcji znajdź pozycję Nawigacja po metadanych i filtrowanie ich, a następnie kliknij przycisk Aktywuj.

Początek strony

Konfigurowanie nawigacji po metadanych

Musi mieć co najmniej poziom uprawnień Zarządzanie listami, aby skonfigurować nawigację po metadanych dla listy lub biblioteki.

 1. Przejdź do listy lub biblioteki, dla której chcesz skonfigurować nawigację po metadanych.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia nawigacji po metadanych.

 4. W sekcji Konfigurowanie hierarchii nawigacji wybierz pola lub pól, które chcesz wyświetlić w hierarchii nawigacji, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. Domyślnie foldery są automatycznie wyświetlane w hierarchii nawigacji. Jeśli nie chcesz, foldery, aby wyświetlić, wybierz Foldery, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 6. Powtórz krok 4, aby dodać dodatkowe pola.

 7. W sekcji Konfigurowanie filtrów kluczowych wybierz pola, które chcesz dodać jako filtry kluczowe, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 8. Konfigurowanie automatycznego indeksowania kolumn dla tej listy Określ, czy automatyczne tworzenie wskaźników na liście, aby zwiększyć wydajność kwerend, które użytkownicy będą wykonywać korzystania z hierarchii nawigacji i Filtr kluczowy kolumny, według których określone. Zalecamy wybranie opcji automatycznie zarządzać indeksów kolumn na tej liście.

 9. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zadania pokrewne

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×